Nieuws

Richard Sitton mogelijk voorgedragen als nieuw bestuurslid van Aedes

De kandidaatstellingscommissie is voornemens Richard Sitton, directeur-bestuurder van Woonbron uit Rotterdam voor te dragen als nieuw bestuurslid van Aedes. Op het verenigingscongres 19 april 2018 kunnen de leden stemmen over deze voordracht.

De kandidaatstellingscommissie (bestaande uit Mieke van den Berg, Truus Sweringa en Marinus Kempe) keek bij de keuze voor deze voordrachten naar algemene profieleisen, de huidige samenstelling en aanwezige competenties van het bestuur.

Richard Sitton wil naast zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid bij Woonbron ook graag van betekenis zijn voor de gehele sector, want daar ligt zijn hart. Hij wil dan ook een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van Aedes in het politiek bestuurlijke krachtenveld.

Toevoeging tegenkandidaten
Elke kandidaat die niet door de kandidaatstellingscommissie is voorgedragen, kan volgens de statuten van Aedes binnen twee weken (tot en met maandag 19 maart 2018) de commissie verzoeken om aan de voordracht te worden toegevoegd. Dit kan per e-mail aan de secretaris van de kandidaatstellingscommissie, Marc van Rosmalen: m.vanrosmalen@aedes.nl

Er kunnen zo meerdere tegenkandidaten komen, waarover het congres zal stemmen. De kandidaatstellingscommissie maakt uiterlijk op donderdag 22 maart bij de definitieve voordracht aan de leden bekend of er kandidaten aan de voordracht zijn toegevoegd.

Aedes-consultatiebijeenkomsten
Ter voorbereiding op het verenigingscongres op 19 april organiseert Aedes drie consultatiebijeenkomsten. Voor meer informatie daarover kijkt u hier.