Meepraten over vernieuwingsagenda en verkiezingen bij Aedes-consultatiebijeenkomsten

Meepraten over de vernieuwingsagenda en de Tweede Kamerverkiezingen? Directeur-bestuurders van bij Aedes aangesloten corporaties, zijn welkom op een van de drie Aedes-consultatiebijeenkomsten in Zwolle (15 maart), Den Haag (16 maart) of Vught (20 maart) ter voorbereiding van het verenigingscongres op 20 april. Daar wordt onder andere de vernieuwingsagenda en de aanpak ervan toegelicht.

Koers Tweede Kamerverkiezingen
Deze consultatiebijeenkomsten staat de koers van Aedes richting de Tweede Kamerverkiezingen en de formatieperiode op de agenda. Begin februari sprak Aedes in dialoogsessies al met leden over mogelijke strategieën. Leden die daar niet bij waren krijgen tijdens deze consultatiebijeenkomsten de mogelijkheid om alsnog hun mening te geven.  

Vernieuwingsagenda
Belangrijk onderwerp van het congres is de vernieuwingsagenda, waarmee Aedes samen met leden en partners ontwikkeling en vernieuwing van de sector wil versnellen. De vernieuwingsagenda is gebaseerd op de strategische agenda die op het vorige verenigingscongres is vastgesteld. Aedes heeft samen met corporaties en partnerorganisaties inmiddels een conceptagenda opgesteld. U kunt meepraten over de invalshoek en aanpak van de vernieuwingsagenda en de behandeling hiervan op het congres.

Door te profiteren van kennis die er al is en door optimale samenwerking willen we zorgen voor vernieuwing op verduurzaming, betaalbaar wonen en bouwen, wonen met zorg, leefbare wijken en buurten, verbetering van bedrijfsvoering en digitalisering van informatievoorziening. 
Hoe kan dat er uitzien? Sjoerd Quint (deltaWonen) vertelt op 15 maart over de positieve resultaten van recente investeringen in duurzaamheid. Paul Sebregts (Woningstichting St. Joseph) vertelt op 20 maart over all electric verplaatsbare woningen.

Aanmelden
Aedes-leden kunnen zich via deze link aanmelden voor een van de bijeenkomsten:

Woensdag 15 maart, 10.00 – 12.00 uur, inclusief lunch (deltaWonen, Zwolle)
Donderdag 16 maart, 14.00 – 16.00 uur, inclusief borrel (Aedes, Den Haag)
Maandag 20 maart, 14.00 – 16.00 uur, inclusief borrel (Woonwijze, Vught)