Praat mee over het Aedes-verenigingscongres

Wilt u als directeur-bestuurder meepraten over de onderwerpen op en invulling van ons verenigingscongres op donderdag 14 mei 2020? Meld u dan aan voor een van de drie consultatiebijeenkomsten.

Op het congres gaan we met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen die de komende periode op ons afkomen. We horen tijdens de consultatiebijeenkomsten graag van u hoe we dat het beste kunnen doen. Door het programma samen vorm te geven, maken wij er een mooi en inspirerend congres van.

Wat bespreken we met u?

We bespreken tijdens de consultatiebijeenkomsten graag de volgende onderwerpen met u:

  • Strategisch programma WSW. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werkt aan een nieuw strategisch programma voor een sterk en toekomstbestendig borgstelsel. Op maandag 24 februari 2020 is het WSW gestart met een consultatie over de voorstellen. U heeft hierover op 18 februari een voorzittersmail ontvangen. Wat vindt u van de voorstellen?
  • Onderzoek Opgaven-middelen. We geven een stand van zaken van het onderzoek Opgaven-middelen.
  • Lobby nieuw kabinet. We leggen onze ideeën over de mogelijke aanpak richting politiek en media aan u voor. Waar richten we ons op? En welke rol kunnen u en uw collega’s hierin spelen?
  • Sociaal Huurakkoord. We bespreken met u de stand van zaken specifiek maatwerk en de vergoedingentabel.
  • Evaluatie van de verhuurderheffing. We behandelen de evaluatie van de verhuurderheffing die Aedes samen met de VNG en de Woonbond heeft laten doen.
  • Landelijk kader warmtenetten. We bespreken het startmotorkader dat we gemaakt hebben met warmtebedrijven en een grote groep corporaties. Een belangrijke stap in de uitvoering van het Klimaatakkoord.
  • Nieuwe voorzitter. Natuurlijk praten we u bij over de stand van zaken in de werving en selectie van de nieuwe voorzitter.

Een vol programma, maar we zorgen uiteraard dat er ook voldoende ruimte is om zelf punten ter bespreking in te brengen.

Data en locaties

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 17 maart bij Aedes, donderdag 19 maart bij Actium in Assen of donderdag 26 maart bij Wonen Limburg in Roermond. Alle bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur. Meld u hier aan.

Deze bijeenkomsten gaan vooralsnog door. Indien het RIVM met nieuwe maatregelen komt die van invloed zijn op het doorgaan van de bijeenkomst dan laten wij u dit natuurlijk weten.

Eventuele vragen kunt u stellen aan Marc van Rosmalen, verenigingssecretaris via m.vanrosmalen@aedes.nl.