Lobby

Ollongren: ‘Bereid om in Den Haag gesprek aan te gaan over voorkomen belastingverhoging corporaties’

‘Ik realiseer me de impact van de belastingverhogingen voor corporaties’, stelt minister Ollongren van Wonen op het congres van Aedes. ‘En ik ben bereid daarover het gesprek aan te gaan in Den Haag.’ Daarmee reageert ze op de noodkreet van Aedes-voorzitter Marnix Norder dat de belastingverhogingen ertoe leiden dat er tienduizenden huurwoningen minder gebouwd en verduurzaamd zullen worden.

Ollongren is te gast op het halfjaarlijks congres van Aedes en gaat na haar toespraak in gesprek met corporatiebestuurders. Ze begint met het uitspreken van haar waardering voor het werk van woningcorporaties: ‘De sociale huursector in Nederland staat als een huis, het buitenland is daar stikjaloers op.’ Ze ziet wel dat het werk er niet makkelijker op wordt: ‘Mensen worden ouder en wonen langer thuis. De doelgroep wordt diverser: mensen met verschillende achtergronden en woonbehoeftes.’

Gedeelde ambities
De minister stelt vast dat het kabinet en woningcorporaties ambities delen. ‘Er moeten tot 2040 in Nederland een miljoen woningen bijgebouwd worden, een enorme opgave. Daar zijn corporaties heel hard bij nodig, voor het aandeel sociale huur en op sommige plekken ook voor middenhuur. En we hebben een grote opgave voor verduurzaming.’

Miljard extra belasting
De Aedes-voorzitter herhaalt de boodschap die hij in De Telegraaf afgaf: jaarlijks een miljard meer aan belastingen zet de ambities zwaar onder druk. Norder: ‘Na een periode van minder investeringen gaat het weer de goede kant op. De investeringen stijgen en we lopen by far voorop bij de verduurzaming van onze woningen. Ik word best chagrijnig over deze behandeling van de Rijksoverheid. De opgave wordt groter, maar de ruimte om te investeren minder. Dat kan niet. We dragen graag bij aan die miljoen woningen, maar zullen nee moeten zeggen als de belastingdruk zo wordt verhoogd’. De laatste opmerking oogst applaus onder de aanwezige corporatiebestuurders.

‘Reëel dat sector dit op tafel legt’
Ollongren erkent de spanning: ‘Het vraagt veel in financiële zin en de ene ambitie kan ten koste gaan van de andere. Ik realiseer me de impact van ATAD en de WOZ-stijging. Ik ben bereid daarover in gesprek te gaan in het kabinet en in de Tweede Kamer’. Daarbij maakt ze wel meteen kanttekeningen: ‘Ik vind het reëel dat de sector dit op tafel legt. Maar realiseer je in welk krachtenveld ik werk. Er moet ook geld worden opgehaald en regels gelden voor iedereen.’ Ze laat ook weten dat ze er samen met de sector naar wil kijken: ‘Verkennen hoe we de beschikbare middelen het best inzetten. Macro staat de sector er goed voor, maar het is ongelijk verdeeld.’

Nationale Woonagenda
In het gesprek met de minister leggen corporatiebestuurders nog een aantal aandachtspunten voor. Het gaat onder andere over concentratie van kwetsbare mensen in wijken, doorstroming,  passende huizen voor ouderen, gespikkeld bezit en toenemend crimineel gedrag in wijken. Minister Ollongren herkent de meeste punten en verzekert dat ze die meeneemt bij het uitwerken van haar Nationale Woonagenda.