Bijeenkomst

Meepraten over het Klimaatakkoord en de evaluatie Woningwet bij Aedes-consultatiebijeenkomsten

Meepraten over het vervolg van het Klimaatakkoord, de evaluatie van de woningwet en het vervolg van het sociaal huurakkoord? Directeur-bestuurders van bij Aedes aangesloten corporaties zijn van harte welkom bij een van de drie consultatiebijeenkomsten ter voorbereiding op het verenigingscongres van 22 november 2018. De bijeenkomsten zijn in Zwolle (15 oktober), Den Haag (16 oktober) en Helmond (25 oktober). 

Klimaatakkoord
Na ons congres van afgelopen 6 juli zijn de gesprekken over een Klimaatakkoord weer verder gegaan. We bespreken met u wat er is behandeld en wat het perspectief is. Zijn we het daar mee eens? En hoe gaan we hier mee om en welke strategie hanteren we daarbij?

Evaluatie Woningwet
De evaluatie van de Woningwet is in volle gang. Naast de onderzoeken die het ministerie van BZK uitvoert hebben we als Aedes de commissie-Van Bochove ingesteld om het functioneren van de Woningwet te onderzoeken. We bespreken graag met u de voortgang en eerste bevindingen van de onderzoeken, wat ons standpunt is en hoe we daar uitvoering aan geven.  

Sociaal Huurakkoord
Aedes en de Woonbond sloten in 2015 het Sociaal Huurakkoord, waarin ze onder andere afspraken de huren minder te laten stijgen dan de jaren daarvoor. De afgelopen tijd zijn verkennende gesprekken gevoerd om opnieuw een akkoord te sluiten. Dat is helaas niet gelukt. We bespreken met u de insteek van onze inzet en ook de mogelijkheden hoe we als sector de huurprijzen beter kunnen laten aansluiten op lokale opgaven als nieuwbouw en verduurzaming.

Directeur-bestuurders van bij Aedes aangesloten corporaties kunnen zich via deze link aanmelden voor een van de bijeenkomsten:

  • Regio noord: maandag 15 oktober, 14.00 – 16.00 uur, inclusief borrel (SZW, Zwolle)
  • Regio midden: dinsdag 16 oktober, 14.00 – 16.00 uur, inclusief borrel (Aedes, Den Haag)
  • Regio zuid: donderdag 25 oktober, 14.00 – 16.00 uur, inclusief borrel (Woonpartners, Helmond)

Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan Marc van Rosmalen, verenigingssecretaris via m.vanrosmalen@aedes.nl.