Vereniging

Kandidaat-leden voor het algemeen bestuur bekend

Janneke Klijn, directeur-bestuurder van Wold en Waard te Leek en Ger Peeters, directeur-bestuurder van Wonen Limburg te Roermond zijn definitief de twee kandidaten voor het bestuur van Aedes. Zij volgen indien gekozen Elles Dost en Wim Hazeu op.

De kandidaatstellingscommissie - bestaande uit Marinus Kempe, Truus Sweringa en Karin van Dreven - heeft vanuit de vereniging geen verzoek gekregen om een andere kandidaat aan de voordracht toe te voegen.

Op het verenigingscongres op 22 november 2018 stemmen Aedes-leden over de definitieve aanstelling. Directeur-bestuurders kunnen zich nog aanmelden voor het congres