Proces

Gezocht: plaatsvervangend lid kandidaatstellingscommissie

De kandidaatstellingscommissie zoekt een plaatsvervangend lid. Vanwege het vertrek van Mieke van den Berg uit de commissie en het doorschuiven van haar vervangster Karin van Dreven is een vacature ontstaan in de categorie ‘grote corporatie’ (aan ‘groot’ is geen harde ondergrens gekoppeld). Directeur-bestuurders die hierin geïnteresseerd zijn kunnen voor 11 maart 2019 reageren op deze vacature.

Wat houdt het in?
Het plaatsvervangend lid komt in de commissie als het huidige lid, wat namens de grote corporaties zitting heeft, vertrekt. Belangrijkste taak van de commissie is het werven en selecteren van kandidaten voor het Aedes-bestuur. Lijkt het u interessant om deze rol (op termijn) te vervullen? Meldt u dan alvast aan als plaatsvervangend lid.

Aanmelding
U kunt uzelf aanmelden of uw collega voordragen als kandidaat voor de kandidaatstellingscommissie bij verenigingssecretaris Marc van Rosmalen. Stuur dan een motivatie en een CV op voor 11 maart 2019 naar:

Aedes vereniging van woningcorporaties
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
of per email: m.vanrosmalen@aedes.nl

Verdere procedure
De kandidaten horen op donderdag 14 maart a.s. of ze worden uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek houden we op dinsdag 26 maart na 14.30 uur in regio Amersfoort. Op basis van de gesprekken dragen we een kandidaat voor, na toetsing op kennis, kunde en hun integriteit. Vervolgens doet de kandidaatstellingscommissie de voordracht aan het verenigingscongres op 16 mei 2019. Daar stemmen bestuurders van Aedes-leden over de voorgedragen kandidaten.