Evenement

Extra verenigingscongres 6 juli

Aedes organiseert op vrijdag 6 juli in Nieuwegein een extra verenigingscongres. Daar bespreken we het concept-klimaatakkoord. Vervolgens besluit het congres over het concept-akkoord. Koffie en thee staan klaar vanaf 09.30 uur, het congres start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.

Aanmelden voor het congres kan hier.

Volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te komen hoeft uw stem niet verloren te gaan. U kunt een schriftelijke volmacht geven aan een collega-bestuurder van een ander Aedes-lid of een medewerker binnen uw eigen corporatie. Deze vindt u onderaan deze pagina. De volmachtnemer kan met de volmacht (door beiden ondertekend) bij de balie de stempas ophalen. Elk lid kan maximaal één ander lid vertegenwoordigen (dus naast de eigen stem maximaal één stem namens een ander lid uitbrengen).

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Mailt u die dan naar verenigingssecretaris Marc van Rosmalen m.vanrosmalen@aedes.nl.

Congresstukken:

- Volmacht congres 6 juli 2018