Extra consultatiebijeenkomst dinsdag 23 maart

Vanwege grote belangstelling organiseren wij op dinsdag 23 maart 2021 tussen 10.30 uur en 12.00 uur een extra online consultatiebijeenkomst ter voorbereiding op ons voorjaarscongres van 22 april 2021. Directeur-bestuurders zijn hiervoor uitgenodigd. Alle consultatiebijeenkomsten organiseren we via Microsoft Teams. Ook het verenigingscongres zal opnieuw online worden gehouden.

Welke onderwerpen bespreken we? 

We praten u tijdens de consultatiebijeenkomsten uiteraard bij over enkele actualiteiten. We zitten dan midden in de verkiezingsperiode, zijn volop bezig met het vervolg van het Vestia besluit en we willen vormgeven aan de uitvoering van de door 34 partijen ondertekende Actieagenda wonen. Tevens lichten de stand van zaken bespreken over het traject van opgaven en middelen in de regio toe.  

Een groot deel van het congres wijden we aan het thema “samen innoveren in de corporatiesector”. We willen onder andere kijken hoe we de opgaven uit de actieagenda wonen kunnen verbinden aan de innovatievraagstukken binnen de sector. Ook willen we bespreken hoe we deze innovaties kunnen opschalen om onze doelen te halen. Hoe ziet bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partijen er daarbij uit?  

Natuurlijk zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en mee te praten. Bent u erbij? 

Data en aanmelden consultatiebijeenkomsten  

Eventuele vragen kunt u stellen aan Barbara Mossinkoff, verenigingssecretaris via b.mossinkoff@aedes.nl