Vereniging

Congres Leiderschap; voorafgaand drie rondetafelgesprekken

Update

In drie rondetafelgesprekken in juni en september 2016 gaven commissarissen en bestuurders van woningcorporaties hun visie op leiderschap. De verslagen van die bijeenkomsten vindt u in dit artikel. De drie rondetafelgesprekken vormen de opmaat naar het congres Gevraagd? Leiderschap met passie tussen mensen dat Aedes, de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties voor hun leden organiseren op 24 november 2016. Voorafgaand daaraan houden zowel Aedes als de VTW ’s ochtends hun verenigingscongres.

Welk type leiderschap is er tegenwoordig nodig van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties? Aedes, de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties organiseren over dit thema in de middag van 24 november 2016 een congres voor hun leden. In juni en september 2016 vonden er drie rondetafelgesprekken plaats over het thema leiderschap die de inhoudelijke opmaat vormen voor dit middagcongres. De doelgroep van dit congres zijn bestuurders en commissarissen.

Een groep bestuurders en commissarissen van woningcorporaties gaf hun visie  op leiderschap tijdens de drie thematisch geordende rondetafelgesprekken. Wat vraagt de toenemende complexiteit en normering in het werkveld van woningcorporaties aan leiderschap? Hoe vindt bestuur en intern toezicht van de organisatie zo optimaal mogelijk aansluiting bij wat er speelt in de samenleving en in de organisatie? En hoe persoonlijk mag leiderschap zijn? Karin van Dreven, directeur-bestuurder van Haag Wonen, leidde de gesprekken.


• 24 juni 2016
Thema: Wat dragen de persoonlijkheidskenmerken van de leider bij aan de kwaliteit van het bestuur en het succes van de organisatie?
Inleidende sprekers zijn René Weijers en Marion Gout-van Sinderen. René Weijers is zelfstandig bestuursadviseur en adviseert bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Hij schreef onder andere het boek Dienen en deugen. Marion Gout-van Sinderen was tot juli 2014 president-directeur bij ProRail.
Het inhoudelijk verslag kunt u hier downloaden.

2 september 2016
Thema: Wat betekenen de externe ontwikkelingen voor de organisatie en wat vraagt dit van leiderschap?

Inleidende spreker is Sander Bais, theoretisch natuurkundige en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef onder andere het boek Kwanta, kwinkslagen & kwakzalvers.
Het inhoudelijk verslag kunt u hier downloaden.

• 9 september 2016
Thema: Welke toekomstige externe ontwikkelingen zien we en wat vraagt dit van leiderschap?
Inleidende spreker is Pauline van der Meer Mohr, zij was van 2010 tot 2015 voorzitter van het college van bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam.
Het inhoudelijk verslag kunt u hier downloaden.

Contact
Wilt u meer weten over de rondetafelgesprekken en het congres? Of heeft u vragen?
Als commissaris kunt u contact opnemen met Albert Kerssies (VTW) [email protected]. Als bestuurder kunt u contact opnemen met Marc van Rosmalen (Aedes), via [email protected]