Vacature: twee plaatsvervangende leden kandidaatstellingscommissie

De kandidaatstellingscommissie van Aedes zoekt twee plaatsvervangende leden: één in de categorie 'kleine corporatie' en één in de categorie 'middelgrote corporatie'. Voor ieder van de drie leden in de commissie is steeds ook een plaatsvervangend lid benoemd. De belangrijkste taak van de commissie is het werven en selecteren van kandidaten voor het Aedes-bestuur. We vragen directeur-bestuurders die hierin geïnteresseerd zijn voor 5 februari 2021 te reageren op deze vacature.
 

De twee vacatures voor plaatsvervangende leden zijn ontstaan vanwege het vertrek per 1 mei 2021 van Vincent van Luit (directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Reeuwijk) en het vertrek in 2020 van Chris Schaapman (oud directeur-bestuurder Elan Wonen). De twee vacatures zijn respectievelijk voor een plaatsvervangend lid in de categorie ‘kleine corporatie’ en voor een plaatsvervangend lid in de categorie ‘middelgrote corporatie’ (aan ‘klein’ en ‘middelgroot’ zijn geen harde ondergrenzen gekoppeld).

Aanmelding

U kunt uzelf aanmelden of uw collega voordragen als plaatsvervangend kandidaat voor de kandidaatstellingscommissie bij verenigingssecretaris Barbara Mossinkoff. Stuur dan een motivatie en een CV op voor 5 februari 2021 naar b.mossinkoff@aedes.nl.

Verdere procedure

De kandidaten horen uiterlijk op vrijdag 12 februari 2021 of ze worden uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek houden we digitaal op 22 februari in de ochtend en op 25 februari in de middag. Op basis van de gesprekken dragen we twee kandidaten voor. De geselecteerde kandidaten vragen wij om een integriteitsverklaring te tekenen. Vervolgens doen we de voordracht aan het verenigingscongres op 22 april 2021. Daar stemmen bestuurders van Aedes-leden over de voorgedragen kandidaten.