Vereniging

Gevraagd: deelnemers strategische klankbordgroepen

Het bestuur van Aedes zoekt corporatiebestuurders die aan de voorkant invloed willen hebben op de strategische koers van de branchevereniging op de thema’s uit de Woonagenda. Zij kunnen deelnemen aan één van de vijf nieuw op te richten strategische klankbordgroepen.

Ambitie
Doel is om samen met leden en de Aedes werkorganisatie op strategisch niveau in een open discussie richting, koers en standpunten te verkennen op de Woonagenda-thema’s duurzaam wonen, betaalbaar wonen/voldoende woningen, maatwerk wonen, financiën of asbest. Om alle ideeën en kennis te benutten die er in de vereniging zijn.

Achtergrond
De strategische klankbordgroepen komen gemiddeld twee keer per jaar bij elkaar. Gezamenlijk wordt de agenda bepaald. Bij elk thema zal de gedachtewisseling vooral gaan over algemene ontwikkelingen, de langere termijn, het waarom en wat is onze strategie en te maken keuzes. 

Elke klankbordgroep bestaat uit maximaal vijftien bestuurders, waaronder een Aedes-bestuurslid en enkele personen die ook al deelnemen in bestaande groepen en samenwerkingsverbanden op het betreffende thema. Hiermee waarborgt de vereniging continuïteit en wordt overlap voorkomen. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats en bekijkt Aedes of en hoe de klankbordgroepen worden voortgezet.

Doet u mee?
Aedes kan de denkkracht van corporatiebestuurders goed gebruiken en hoopt dat zij willen meedoen met één van de strategische klankbordgroepen. Opgeven kan via deze link. De vereniging streeft bij de samenstelling van de groepen zoveel mogelijk naar een evenwichtige afspiegeling van aangesloten leden. 

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marc van Rosmalen, verenigingssecretaris via m.vanrosmalen@aedes.nl.