Vereniging

Evaluatie één jaar strategische klankbordgroepen: Een positieve invloed op de belangenbehartiging

Aedes is inmiddels één jaar onderweg met de strategische klankbordgroepen voor: Financiën, Duurzamer Wonen, Maatwerk Wonen, Betaalbaar wonen en voldoende woningen en Veilig Wonen. Nu na een jaar is het tijd voor een evaluatie. De belangrijkste conclusie: de klankbordgroepen hebben een toegevoegde waarde voor de belangenbehartiging van Aedes. Ook spreken de klankbordgroepleden hun waardering uit voor betrokkenheid bij de vereniging en de onderlinge verbinding. Het gevolg van de positieve conclusie is dat Aedes en haar leden verder gaan met de klankbordgroepen.

5 belangrijkste bevindingen

De 5 belangrijkste bevindingen uit de evaluatie zijn:

 • De klankbordgroepen dragen bij aan verbetering van de belangenbehartiging van Aedes.
 • De leden brengen extra (regionale) inzichten die zorgen voor bestuurlijke en technisch-inhoudelijke verbreding en verdieping.
 • Klankbordgroepen helpen om inhoudelijk betere keuzes te maken en deze te koppelen aan de praktijk.
 • De klankbordgroepleden ervaren de gesprekken als prettig en waarderen dat Aedes ze meer bij de belangenbehartiging betrekt.
 • De klankbordgroepen helpen om de zichtbaarheid van Aedes naar leden te verbeteren, vooral op het gebied van belangenbehartiging.  

5 belangrijkste leerpunten

De 5 belangrijkste leerpunten en ingezette verbeteracties uit de evaluatie zijn:

 • Klankbordgroepen werken goed ter voorbereiding op Aedes-bestuur. Dit geldt in het bijzonder als er keuzes voorliggen.
 • Klankbordgroepen kunnen nog meer een ambassadeur zijn voor de gemaakte keuzes door Aedes na afstemming in de klankbordgroep.
 • Omdat het aantal klankbordgroepleden enigszins terugloopt vanwege het vertrek van diverse directeur-bestuurders start Aedes eind 2019 een open werving voor nieuwe klankbordgroepleden.

Feiten en cijfers strategische klankbordgroepen

De belangrijkste feiten en cijfers van de strategische klankbordgroepen:

 • 5 klankbordgroepen: Financiën, Duurzamer wonen, Maatwerk Wonen, Betaalbaar Wonen en voldoende Woningen, Veilig Wonen
 • Ongeveer 92 personen in totaal in deze groepen
 • 3 tot 4 bijeenkomsten per klankbordgroep per jaar
 • 8 tot 22 aanwezigen per bijeenkomst

Vragen

Heeft u vragen over de strategische klankbordgroepen? Neem dan contact op met Marc van Rosmalen, verenigingssecretaris, via m.vanrosmalen@aedes.nl.