Vereniging

Aedes-voorzitter Norder: ‘Samen zoeken hoe wonen in Nederland beter kan’

‘We willen het graag weer over wonen en mensen hebben, daarvoor hebben we jullie allemaal uitgenodigd’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder bij de start van het debat over de Woonagenda op 18 mei 2017 in Den Haag. Vertegenwoordigers van bouw, politiek, welzijn, huurders, zorgverleners, adviseurs, energiebedrijven, universiteiten, banken, gemeenten en ministeries discussiëren mee over de ambities van woningcorporaties. 

Woonagenda
In de Woonagenda staan de ambities van corporaties voor de komende jaren: meer huurwoningen bouwen, huren betaalbaar houden, huizen energiezuiger maken en inspelen op behoeften van verschillende huurders. De VNG en de Woonbond spraken al hun waardering voor de Woonagenda uit. Volgens Ronald Paping van de Woonbond zou het ‘zelfs wel een paar tandjes meer mogen’. Aedes en corporaties zoeken actief steun van meer partijen. Norder: ‘Ik zou graag vandaag met jullie hoofdstuk 1 van het vervolg schrijven.’  

Innovatief bouwen
Fries Heinis (directeur Bouwend Nederland) verzekert dat bouwbedrijven klaar staan om te helpen de komende jaren de nieuwbouwproductie te verdubbelen naar 34.000 woningen. Ingrid de Boer (directeur Woonbedrijf Eindhoven) ziet graag iets meer innovatie bij bouwbedrijven: ‘Doe mij maar 200 woningen is niet genoeg’. Job Fackeldey (wethouder Lelystad/G32) ziet wel dat de verhuurdersheffing nog steeds in de weg zit: ‘Zo helpt het Rijk niet.’

Stip op horizon duurzaamheid
Dyon Noy van adviesbureau Atriensis waardeert de duurzaamheidsdoelstelling: ‘Sterk dat er een stip op de horizon wordt gezet richting CO2-neutrale woningen in 2050.’  Professor Anke van Hal (Nyenrode en Delft) adviseert met klem hierbij bewoners niet te vergeten: ‘Technisch is er van alles mogelijk, maar huurders hebben vaak andere prioriteiten. Omgaan met emoties rondom huis en woonomgeving is een succesfactor.’

Kwetsbare wijken
Meer segregatie en concentratie van kwetsbaren bedreigt de leefbaarheid in aandachtswijken. ‘Passend toewijzen speelt daarbij een rol’, aldus Jeroen Frissen van Vestia, ‘maar niet als enige factor. Om een gedifferentieerde voorraad te bewaren, moeten corporaties huizen in eenzijdige wijken verkopen. En moeten gemeenten in duurdere wijken ook in het lagere segment laten bouwen.’ Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland) herkent de druk op wijken: ‘Ook wij zoeken wie bij kan dragen daar wat aan te doen. De GGZ staat te trappelen.’

Verschillende woonvormen nodig
Karin Schrederhof (directeur Woonbron) schetst dat het vaak lastig is om tijdig in actie te komen bij problemen met kwetsbare mensen: ‘We krijgen het vaak niet te horen als een bewoner zorg mijdt of als gas en licht afgesloten worden.’ De eerste signalen zijn belangrijk en er valt nog veel te verbeteren aan informatie-uitwisseling. Onno Hoes van het Schakelteam personen met verward gedrag: ‘We maken een handreiking daarover.’ ‘Maar het gaat ook om een mindset’, aldus nieuw D66-Kamerlid Jessica van Eijs. Volgens Hoes is er behoefte aan meer verschillende woonvormen tussen een instelling en een woning in een wijk.

Gezamenlijke zoektocht
Aan het eind van het debat spreekt Aedes-voorzitter Norder zijn waardering uit voor alle inbreng: ‘Het is een zoektocht, waar we jullie allemaal bij nodig hebben. Goed dat zoveel verschillende partijen met ons meedenken.’