Publicaties

Aedes-Magazine november 2018: Leefbare dorpen: meebewegen met krimp

Het novembernummer van Aedes-Magazine gaat onder andere over het leefbaar houden van dorpen in een regio die met krimp te maken heeft. Wetenschapper Gerard van Bortel vertelt over de start van de Innovatiechallenge Leefbare wijken en dorpen. En deelnemers en docenten van de Leergang Compliance vertellen hoe zij ermee omgaan als het schuurt tussen de wet en verantwoord handelen.
Lees het op www.aedesmagazine.nl.

In het novembernummer van Aedes-Magazine:

Leefbare dorpen
Met verschillende maatregelen verzacht woningcorporatie Thús Wonen in Noordoost-Friesland de gevolgen van krimp en houdt ze de dorpen in haar werkgebied leefbaar. Samen met onder andere de gemeente en de verenigingen Dorpsbelangen. De eerste stappen daarvoor kwamen vanuit de dorpen zelf.
> Lees de reportage in het online Aedes-Magazine

Gerard van Bortel: ‘Ik werk graag mee aan innovatie in leefbaarheid’
Prangende kwesties op het gebied van de leefbaarheid in wijken en buurten op een vernieuwende manier oplossen met elkaar. Dat is het doel van de Innovatiechallenge 2018-2019. Een uitstekend initiatief, vindt Gerard van Bortel, universitair docent Housing Management aan de TU Delft en lid van de Raad van Inspiratie van de challenge.
> Lees het interview in het online Aedes-Magazine

Dag van het Huren
Zo’n 50 woningcorporaties organiseerden dit jaar voor de vier keer de Dag van het Huren met allerlei activiteiten in wijken, dorpen en steden. Die richten zich op ontmoeting met huidige en toekomstige huurders en verduurzamingsprojecten van de deelnemende corporaties.
> Bekijk de fotoimpressie in het online Aedes-Magazine

Een gratis abonnement op het online Aedes-Magazine?

De wet en verantwoord handelen
Hoe zorgen woningcorporaties dat medewerkers integer en verantwoord handelen? Ook als het wettelijk kader schuurt? Aedes ontwikkelde samen met corporatiemedewerkers daarvoor de Leergang Compliance. Hoe regel je compliance bij een corporatie? We stellen de vraag aan deelnemers en docenten van de leergang.
> Lees de antwoorden in het online Aedes-Magazine