Publicaties

Aedes-Magazine december 2018: Mantelzorg - 'We wonen nu vlakbij onze dochter'

In het decembernummer van Aedes-Magazine een interview met minister Ollongren over investeringsruimte voor woningcorporaties. Verder in dit nummer aandacht voor de evaluatie van de Woningwet en waar die knelt voor corporaties. Een oud-trainee en een trainee vertellen over hun ervaringen met het programma Talent in Huis, dat 10 jaar bestaat. En zijn we op bezoek bij de Oma’s in Numansdorp en bij een mantelzorgster en haar man in Alphen aan den Rijn.
Lees het op www.aedesmagazine.nl.

Minister Ollongren: ‘Deze kabinetsperiode voldoende investeringsruimte’
Ze ziet corporaties als belangrijke partners om de huizenmarkt vlot te trekken en de woningvoorraad te verduurzamen. Tegelijkertijd stijgen de lasten. Daardoor hebben corporaties per saldo steeds minder geld om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Hoe valt dit te rijmen?
> Lees het interview in het online Aedes-Magazine

Verder in het decembernummer van Aedes-Magazine:

Evaluatie Woningwet: ‘Een confectiepak dat knelt’
Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat de Woningwet 2015 van kracht werd. Tijd om de balans op te maken. In opdracht van Aedes evalueerde de commissie-Van Bochove de Woningwet, naast de evaluatie van het ministerie van BZK. Wat zijn de ervaringen in de regio Amsterdam en in Millingen aan de Rijn?
> Lees het achtergrondverhaal in het online Aedes-Magazine

Mantelzorg: ‘We wonen nu vlakbij onze dochter’
Een echtpaar in Alphen aan den Rijn vertelt dat ze vanwege mantelzorgtaken verhuisd zijn naar een kleiner, levensloopbestendig appartement van Woonforte.
> Lees hun verhaal in het online Aedes-Magazine

Een gratis abonnement op het online Aedes-Magazine?

Jonge mensen brengen nieuwe inzichten
Het traineeprogramma Talent in Huis bestaat 10 jaar en beleeft haar tiende editie. Het programma is ontwikkeld door Plateau in samenwerking met Aedes en een aantal corporaties. Inmiddels zijn er zo’n 100 (oud-) trainees.
> Lees de ervaringen van een oud-trainee en een trainee in het online Aedes-Magazine

Een plek voor ontmoeting
In de dorpen Numansdorp en Westmaas in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn inwoners zelf met maatschappelijke partijen aan de slag om het gezellig en leefbaar te houden. Een plek om elkaar te ontmoeten blijkt heel belangrijk.
> Lees de reportage in het online Aedes-Magazine