Publicaties

Aedes-Magazine 1: Wijkaanpak in Venlo – ‘Het is hier weer fijn wonen’

In het eerste nummer van Aedes-Magazine van dit jaar een interview over het nieuwe Sociale Woonakkoord met de voormannen van de Woonbond en Aedes. Verder staan we stil bij de effecten op de leefbaarheid van de fysieke en sociale wijkaanpak in Venlo. Leidse corporaties vertellen over hun worsteling om voldoende sociale huurwoningen te kunnen bouwen. En wat kunnen we leren van het woningmarktbeleid in de Verenigde Staten?
Lees het op www.aedesmagazine.nl.

‘We dienen allebei de volkshuisvesting’
De Woonbond en Aedes sloten eind 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Waarom moest hij er komen? En, smaakt deze samenwerking naar meer? Dubbelinterview met Paulus Jansen, directeur van de huurdersvereniging, en Aedes-voorzitter Marnix Norder.
> Lees het interview in het online Aedes-Magazine

Verder in dit nummer van Aedes-Magazine:

Leefbaarheid in Venlo
De flats in de Meidoornstraat in Venlo waren illustratief voor wat het RIGO beschrijft in haar rapport Veerkracht in het corporatiebezit. De huurders kampten met armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid. In de buurtwoning van woningcorporatie Woonwenz praten we met drie professionals en een bewoner over de aanpak van deze wijk in Vastenavondkamp.
> Lees en bekijk de reportage in het online Aedes-Magazine

Een gratis abonnement op het online Aedes-Magazine?

Lessen uit de VS
Hoe functioneert de woningmarkt in de Verenigde Staten? Welke rol spelen de overheid en de markt? En wat kunnen we daarvan leren in Nederland? Paul van Minnen van woningcorporatie Talis ging op studiereis om het uit te zoeken. Hij kwam thuis met andere antwoorden dan hij van tevoren dacht.
> Lees de Amerikaanse lessen voor Nederland in het online Aedes-Magazine

Groeten uit Leiden
Overal in Nederland zijn de woningmarkt en bewoners anders. Hoe is de situatie in Leiden? En welke rol spelen de woningcorporaties daar? Leiden is een van de dichtst bebouwde steden van Nederland, maar kampt niettemin met een fors woningtekort in alle segmenten.
> Lees wat ervoor nodig is om in Leiden betaalbaar te bouwen in het online Aedes-Magazine

Nieuwe woningcorporatie voor Terschelling
De Veste droeg in januari alle woningen op Terschelling over aan sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Zowel huurdersvereniging De Brandaris als de gemeente Terschelling kozen voor deze Friese corporatie. Hoe kijken de betrokkenen terug op het intensieve proces?
> Lees de ervaringen van de betrokken partijen in het online Aedes-Magazine