Publicaties

Aedes-Magazine september 2017: special over verduurzamen

Het septembernummer van Aedes-Magazine staat volledig in het teken van verduurzamen. Wat doen woningcorporaties al allemaal om de energiedoelstelllingen te halen? Hoe betrekken zij daar bewoners en andere partijen bij? En wat moet er nog gebeuren op weg naar CO2-neutrale woningen? Lees het op www.aedesmagazine.nl.

In het septembernummer van Aedes-Magazine:

Op weg naar CO2-neutraal
Alle sociale huurwoningen moeten CO2-neutraal zijn in 2050, spraken woningcorporaties onderling af. Omwille van het klimaat, de energierekening van bewoners en de kwaliteit van de woningen. Hoe gaan zij dat waarmaken? En wat is daarvoor nodig van andere partijen?
> Lees het hele artikel in het online Aedes-Magazine

RECTIFICATIE
Helaas zijn in de gedrukte versie van Aedes-Magazine in dit artikel fouten terechtgekomen. Het correcte citaat van Ed Nijpels is: ‘Aedes heeft in het Energieakkoord toezeggingen gedaan voor label B-woningen in 2020.’ En dus niet 2021. In het kader Afspraken over energie moet staan: ‘Aedes tekent het Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving: eind 2020 gemiddeld label B.’ En niet 2021.

Interview met Anke van Hal
‘Luister goed naar bewoners bij verduurzamen’, zegt Van Hal, hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft en hoogleraar Sustainable Building en Development aan Nyenrode Business Universiteit. ‘Dat is een belangrijke succesfactor.’
> Lees het hele interview in het online Aedes-Magazine

Grote sprongen of kleine
Stapsgewijs woningen energiezuiniger maken of juist flink investeren in nul-op-de-meterwoningen. Er zijn verschillende manieren om de energiedoelstellingen te halen. Een reportage over de keuzes van woningcorporatie Wooncompagnie en Wonen Limburg.
> Lees de reportage over keuzes in verduurzamen in het online Aedes-Magazine

‘Meer mogelijk dan je denkt’
Bewoners actief betrekken bij verduurzamen en gedragsverandering stimuleren. Dat helpt de energierekening omlaag te krijgen. Onderzoeker Henk Visscher geeft tips en vier bewoners vertellen over hun ervaringen.
> Lees het hele artikel in het online Aedes-Magazine

Groeten uit Eindhoven
Overal in Nederland zijn de woningmarkt en de bewoners anders. In deze rubriek zoomen we op één regio in. In deze special kijken we hoe het in Eindhoven staat met duurzaamheid.
>.Lees het artikel over Eindhoven in het online Aedes-Magazine