Aedes-Magazine 3: Groener en koeler met aandacht voor klimaat

In Aedes-Magazine 3/2020 een verhaal over groener bouwen en inrichten om hittestress in de zomer te voorkomen. Verder een verhaal in een serie over belangrijke verkiezingsthema’s voor de woningmarkt: dit keer over de grote maatschappelijke opgaven en beperkte middelen van woningcorporaties. In een interview spreekt wethouder Harriët Tiemens namens de VNG en stedennetwerk G40 haar bezorgdheid uit over de financiële tekorten van corporaties.
Lees het op www.aedesmagazine.nl.

 

Te weinig geld om te doen wat nodig is

In een serie belichten we in Aedes-Magazine een aantal belangrijke verkiezingsthema’s, aan de hand van interviews. Dit keer over de grote maatschappelijke opgaven en beperkte financiële middelen van corporaties. Corporatiebestuurders Bert Halm uit Amsterdam en Bert Moormann uit Emmen lichten toe wat dat in hun regionale context betekent. En onderzoeker Peter Boelhouwer en Tweede Kamerlid Julius Terpstra geven hun visie op de situatie.
Lees het opiniërende verhaal in het online Aedes-Magazine

Verder in dit nummer van Aedes-Magazine:

Groen tegen hitte

Het klimaat verandert. We merken het aan heftige regenbuien, langdurige droogte en flinke hitte in de zomer. Klimaatbestendig bouwen en meer groen helpt. Daarin kunnen woningcorporaties, met gemeenten en waterschappen, een belangrijke rol spelen. Met praktijkvoorbeelden uit Den Bosch, Leiden en Rotterdam.
Lees het verhaal met praktijkvoorbeelden in het online Aedes-Magazine

Een gratis abonnement op het online Aedes-Magazine?

Interview met wethouder Harriët Tiemens

‘Die verhuurderheffing is totaal scheef’, vindt wethouders Harriët Tiemens (G40 en VNG). Ze is boos en bezorgd over het financiële tekort van corporaties op korte en langere termijn. Het zit afspraken over investeringen in de weg. En die zijn wel nodig voor de grote opgaven waar gemeenten en corporaties samen voor staan.
Lees het interview het online Aedes-Magazine

Brabantse Duurzaamheids Alliantie

In Brabant slaan twee corporaties en vijf aannemers de handen ineen. De ruim 4.000 woningen die de Brabantse Duurzaamheids Alliantie de komende vier jaar wil verduurzamen, zijn pas het begin van deze samenwerking.
Lees het verhaal van Thuisvester, Tiwos en vijf aannemers in het online Aedes-Magazine