Aedes-Magazine 4: Mensen maken de wijk

In Aedes-Magazine 4/2020 een reportage over het leefbaar houden van de Goudse wijk De Korte Akkeren samen met de bewoners Verder geeft Aedes-voorzitter Martin van Rijn in een interview zijn visie op de opgaven en dilemma’s waar woningcorporaties de komende jaren voor staan. En een verhaal in een serie over belangrijke verkiezingsthema’s voor de woningmarkt: dit keer over de haalbaarheid van grootschalige verduurzaming.
Lees het op www.aedesmagazine.nl.

 

Interview met Martin van Rijn

De centrale overheid mag van hem de regie op de woningmarkt weer meer naar zich toetrekken. Corporaties moeten zich in hun ambities niet laten afremmen door de verhuurderheffing. En de revival van het woord volkshuisvesting is een goede zaak. Maak kennis met Martin van Rijn, sinds 1 september de nieuwe voorzitter van Aedes.
Lees het interview in het online Aedes-Magazine

Verder in dit nummer van Aedes-Magazine:

Dilemma's van verduurzaming

Gaat grootschalige verduurzaming wel samen met de zorg voor voldoende betaalbare woningen? En welke rolverdeling is gewenst tussen alle betrokken partijen? Corporatiebestuurder Tonny van de Ven, hoogleraar Anke van Hal en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer geven hun visie op deze immense uitdaging.
Lees het opiniërende verhaal in het online Aedes-Magazine

Een gratis abonnement op het online Aedes-Magazine?

Mensen maken een leefbare wijk

De Goudse wijk De Korte Akkeren is een gekleurde wijk. De kracht, creativiteit en de samenwerking tussen de bewoners maakt dat het decennialang investeren door gemeente en woningcorporaties effect sorteert. Een fotoproject voegde onverwacht iets toe.
Lees de beeldreportage in het online Aedes-Magazine

Groeten uit Noordoost-Friesland

In Noordoost-Friesland is samenwerking het sleutelwoord. Verenigingen Dorpbelangen, corporaties, gemeenten en de provincie proberen samen de krimp om te zetten naar een kans.
Lees het verhaal in het online Aedes-Magazine