Aedes jaarverslag 2019 uitgelicht

Samen met de aangesloten woningcorporaties leverde Aedes in 2019 inhoudelijke inbreng voor talloze debatten, overleggen en rondetafelgesprekken in de Tweede en Eerste Kamer. Daarnaast organiseerden we voor leden meer dan 250 verenigingsbijeenkomsten om kennis uit te wisselen en standpunten te bepalen. Alles met een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders goed en betaalbaar kunnen wonen in een duurzaam huis in een prettige buurt.

In dit beknopte jaarverslag leest u onze belangrijkste resultaten van 2019. Het uitgebreide jaarverslag leggen we formeel leggen vast op ons verenigingscongres van 24 juni 2020.

Klik op de afbeelding om het gehele jaarverslag te lezen.

Naar het overzicht van alle jaarverslagen