Netwerk Wonen met Zorg

Update

Wat is het Netwerk Wonen met Zorg?
Het Netwerk Wonen met Zorg is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een functie heeft op het gebied van zorg bij een corporatie.
De doelstelling van dit netwerk is het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring, op thema’s die de belangenbehartiging raken en elkaar inspireren.

Wat biedt het netwerk?
Het netwerk komt drie keer per jaar bijeen om actuele thema’s op het vakgebied van wonen ouderen en zorg te bespreken. Hier worden actief vak expertise, bevindingen en vorderingen van projecten uitgewisseld. Er wordt binnen dit netwerk ook gewoon de ruimte gegeven om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten aan te gaan. Ook is er een 'virtuele ontmoetingplaats'.

Het programma wordt door de netwerkondersteuner van Aedes en de initiatiefgroep bepaald. De initiatiefgroep wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De netwerkondersteuner Yvonne Witter organiseert en faciliteert dit netwerk en de bijeenkomsten.

Voor wie is het netwerk bestemd?
Het netwerk staat open voor beleidsverantwoordelijken, -medewerkers en leidinggevenden die geheel of gedeeltelijk met wonen voor ouderen en zorgwoningen bezig zijn binnen hun eigen corporatie. Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werken voor een corporatie die lid is van Aedes. Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te halen én te brengen.

Contributie
De contributie voor dit netwerk wordt jaarlijks vastgesteld. De contributie voor 2017 bedraagt 150 euro.

Heeft u interesse in dit netwerk?
U bent van harte welkom. 

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie, bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail ledenadministratie@aedes.nl.