Netwerk Vrouwen & Leiderschap

Update

Het Aedes netwerk Vrouwen & Leiderschap richt zich op vrouwelijke leiderschap binnen de corporatiebranche. Gezamenlijk onderzoeken en bespreken we wat de kracht van het vrouwelijk leiderschap is, hoe het zich ontwikkelt en welke waarde het toevoegt.

Het netwerk ontwikkelt activiteiten op de volgende terreinen:

  • netwerkbijeenkomsten met inspirerende sprekers
  • intervisie
  • andere vormen van onderling contact.

Voor wie is het netwerk bestemd?

Het netwerk staat open voor talentvolle en ambitieuze vrouwelijke medewerkers van wooncorporaties. Hierbij wordt gedacht aan vrouwen die werkzaam zijn als bestuurder, directielid of manager.

Wat biedt het netwerk?

Het netwerk biedt gelegenheid tot het ontmoeten van vakgenoten en richt zich op ambitieuze vrouwen binnen de sector volkshuisvesting. Het netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. Hiernaast wordt ook een ‘virtueel netwerk’ ter beschikking gesteld. Hierop kunnen deelnemers op een besloten internetplatform met elkaar van gedachten wisselen.

Komende bijeenkomsten:

  • 27 januari 2020, netwerkdiner

Contributie

Dit netwerk is toegankelijk voor Aedes-leden, hiervoor wordt geen contributie geheven.

Heeft u interesse in dit netwerk?

U kunt zich opgeven voor het netwerk via de onderstaande link:
Aanmelden netwerk Vrouwen en leiderschap

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie, bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail ledenadministratie@aedes.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator:
Charlot Jongerius
c.jongerius@aedes.nl 
06-104 620 80