Corporatienetwerken

Als medewerker van bij Aedes aangesloten corporaties krijgt u toegang tot de verschillende fysieke netwerken en digitale communities die de vereniging faciliteert. De zogenoemde professionele Aedes-netwerken, want ze horen veelal bij een bepaalde functie.

Daarnaast bestaan er nog enkele andere professionele netwerken en diverse regionale netwerken voor bestuurders. Deze laatste zijn zelfsturend. Aedes faciliteert deze netwerken niet, maar de regionale belangenbehartigers van Aedes onderhouden goed contact met deze netwerken voor de (regionale) belangenbehartiging. Hieronder vindt u een overzicht van de netwerken.

Professionele Aedes-netwerken

Ambassadeursnetwerk RIsicomanagement

Gaby van der Peijl g.vanderpeijl@aedes.nl

Bedrijfsjuristen*

Bart de Jonge

b.dejonge@aedes.nl

Bestuurssecretarissen*

Barbara Mossinkoff

b.mossinkoff@aedes.nl

Controllers*

Bob Witjes

b.witjes@aedes.nl

Inkoop*

Gaby van der Peijl

g.vanderpeijl@aedes.nl

Jong Aedes*

Jeff van As

j.vanas@aedes.nl

Leefbaarheid*

Simone Boeren

s.boeren@aedes.nl

P&O*

Erwin Steinmeier

e.steinmeier@aedes.nl

Vrouwen & Leiderschap*

Kathalijne van den Brekel

k.vandenbrekel@aedes.nl

Wonen met Zorg*

Yvon de Ruijter y.deruijter@aedes.nl


Overige professionele netwerken

Cover, netwerk voor communicatieprofessionals*

Margriet Pflug

m.pflug@aedes.nl

De Vernieuwde Stad

Rob Ravestein

r.ravestein@aedes.nl

Financiële managers Midden-Nederland

Paul Minke

p.minke@aedes.nl

MKW Platform voor Midden- en Kleine Woningcorporaties (uitsluitend dir-bes)

Lilian van Zandbrink

l.vanzandbrink@aedes.nl

Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW)

Christiane Hogeweg

c.hogeweg@aedes.nl

De netwerken die zijn gemarkeerd met een * hebben een eigen community op Aedes.nl.

Regionale netwerken voor bestuurders

Noord
Contactpersoon Aedes: Bart de Jonge b.dejonge@aedes.nl

G13 (Groningse corporaties)
Kr8 samenwerking Groningse corporaties in het aardbevingsgebied
VFW Vereniging Friese Woningcorporaties


Noordwest
Contactpersoon Aedes: Rob Ravestein r.ravestein@aedes.nl

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
Platform Westfriese Woningcorporaties (PWW)
Platform Woningcorporaties Noord-Holland Noord
Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR)
ROSV (Regionaal Overleg Sociale Verhuurders Zuid-Kennemerland)
RWU (Regionaal Overleg Woningcorporaties Utrecht)
STUW (Woningcorporaties in stad Utrecht)
SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland)
SWEV (Samenwerkende Woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei)


Oost
Contactpersoon Aedes: Arjen van Gijssel a.vangijssel@aedes.nl

Achterhoeks Corporatie Overleg (ACO)
Food Valley (Gelderland)
Woonkracht
Nowozo
Stedendriehoek (Apeldoorn-Zutphen-Deventer)
Samenwerkingsoverleg Woningcorporaties Rivierenland (SWR)
WoON Twente


Zuidwest
Contactpersoon Aedes: Pieter van Hulten p.vanhulten@aedes.nl

Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland
Maaskoepel
SVH (Sociale verhuurders Haaglanden)
VWNR (Vereniging Woningcorporaties Holland-Rijnland)
VWZHZ (Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid)


Zuid
Contactpersoon Aedes: Bob Witjes b.witjes@aedes.nl

C8 Limburg
Domaas
Lente
Maastricht en Mergelland
MRE – netwerk Eindhoven
Platform Limburgse Woningcorporaties (PLW)
Platform Woningcorporaties Noord- en Midden Limburg
Regionaal Directeurenoverleg (RDO) Noordoost Brabant
ROW (Regionaal Orgaan Woningcorporaties Parkstad Limburg)
SWWM (Westelijke Mijnstreek)
Zuidwest Samen