Netwerk Managers Woonzaken Utrecht/Gelderland/Noord-Holland

Het Netwerk Managers Woonzaken bestaat uit managers van voornamelijk middelgrote en kleinere corporaties uit Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. Het netwerk dient vooral als uitwisseling ervaringen, ideeën en informatie over actuele thema’s bij corporaties. De scope aan onderwerpen is groot, maar altijd met een vertaling naar de eigen corporatie of werkgebied.

Voor wie is het netwerk bestemd?
Het netwerk staat open voor managers Woonzaken van middelgrote en kleine corporaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Voorop staat de bereidheid om actief en open deel te nemen aan de bijeenkomsten. Ook wordt het op prijs gesteld wanneer een bijeenkomst van het netwerk bij een deelnemer ‘aan huis’ kan worden georganiseerd, eventueel in combinatie met een kleine excursie.

Wat biedt het netwerk?
Drie keer per jaar zijn er gezamenlijke netwerkbijeenkomsten voor netwerkleden waarin informatie en ervaringen worden gedeeld en er veel ruimte is voor onderling debat. 
Verder kan er gebruik worden gemaakt van het virtuele netwerk (community). Via deze community kunnen vragen worden gesteld aan de leden, zijn interessante artikelen te vinden en te plaatsen en kan een discussie worden gevoerd.

Contributie
De contributie voor dit netwerk wordt jaarlijks vastgesteld. De contributie bedraagt 200 euro.

Lid worden?
Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail ledenadministratie@aedes.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator:
Rob Ravestein, woningmarkt en regionale opgave
r.ravestein@aedes.nl
T 06 10 89 87 38