Netwerk Leefbaarheid

Update

Het Netwerk Leefbaarheid is een ontmoetingsplaats voor corporatiemedewerkers met een functie op het gebied van leefbaarheid. Het netwerk komt drie keer per jaar bijeen om actuele thema’s op vakgebied van leefbaarheid te bespreken

Wat is het Netwerk Leefbaarheid?
Dit netwerk is een ontmoetingsplaats voor iedereen met een functie op het gebied van leefbaarheid. Leefbaarheid in de wijk (op niveau van bewoners), maar ook op meer strategisch niveau. De doelstelling van het netwerk is om elkaar te ontmoeten, onderling kennis en ervaringen uit te wisselen, te werken aan professionalisering, tips en ideeën te krijgen door bij elkaar in de keuken te kijken (en niet het wiel opnieuw te hoeven uitvinden), om signalen te bundelen en trends waar te nemen en om input te leveren voor de lobby van Aedes op het gebied van leefbaarheid.
Het netwerk heeft ongeveer 50 deelnemers uit het hele land en heeft de volgende indeling afgesproken: één bijeenkomst staat in het teken van theorie/wetenschap gekoppeld aan de beroepspraktijk, één bijeenkomst staat in het teken van een tweedaags werkbezoek bij een deelnemend netwerklid, één bijeenkomst staat in het teken van actua en persoonlijke ontwikkeling. Ook is er een 'virtuele ontmoetingplaats'.

Voor wie is het netwerk bestemd?
Het netwerk staat open voor woonconsulenten, wijkbeheerders, buurtregisseurs, woonadviseurs, coördinatoren Leefbaarheid, adviseurs Leefomgeving, participatiemedewerkers, enzovoort. Kortom: zij die geheel of gedeeltelijk met leefbaarheid, participatie en bewoners bezig zijn binnen hun eigen corporatie. Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werken voor een corporatie die lid is van Aedes. Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te halen én te brengen. Aedes-leden die lidmaatschap overwegen zijn welkom om een keer vrijblijvend deel te nemen aan het programma.

Wat biedt het netwerk?
Het netwerk komt drie keer per jaar bijeen om actuele thema’s op het vakgebied van leefbaarheid te bespreken. De drie bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in het land.

De inhoud van het programma wordt door de deelnemers zelf bepaald. Dit netwerk kent een voorbereidingsgroep van een aantal netwerkleden dat de bouwstenen voor het jaarprogramma bepaalt. Aedes-netwerkmanager Simone Boeren organiseert en faciliteert dit netwerk en de bijeenkomsten. Er wordt binnen dit netwerk natuurlijk ook gewoon de ruimte gegeven om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten aan te gaan.

Heeft u interesse in dit netwerk?
U kunt zich opgeven voor het netwerk via de onderstaande link:
Aanmelden netwerk Leefbaarheid

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail ledenadministratie@aedes.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator:
Simone Boeren
s.boeren@aedes.nl