Netwerk Kwaliteitsbeinvloeding

Update

Wat is het Netwerk Kwaliteitsbeïnvloeding?
Het netwerk is een ontmoetingsplaats voor iedereen die werkt aan het onderwerp kwaliteit binnen woningcorporaties. Doel van het netwerk is onderlinge deskundigheidsbevordering door middel van het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen.

Voor wie is het netwerk bestemd?
Het netwerk staat open voor hen die een adviserende, coördinerende of verantwoordelijke rol hebben ten aanzien van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. U bent geen beslisser over de kwaliteit van de organisatie of over de dienstverlening, maar u adviseert daar wel over. U oefent uw invloed uit. Op de èchte beslisser(s). Dat verlangt veel vaardigheid. Uw corporatie dien wel lid te zijn van Aedes. Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te brengen èn te halen. Voor de invulling van het programma van de netwerkbijeenkomsten stellen deelnemers zelf onderwerpen voor. Naar gelang het onderwerp wordt een gastspreker uitgenodigd.

Wat biedt het netwerk?
Het netwerk biedt gelegenheid tot het ontmoeten van vakgenoten en zijn/haar werkzaamheden. Het netwerk is vraag-gestuurd en speelt in op de behoeften van de leden. Hiernaast is er ook een community kwaliteitsbeïnvloeding. Hierop kunnen deelnemers op een besloten internetplatform met elkaar van gedachten wisselen.

Wat wordt van  u verwacht?
Het netwerk valt of staat met de inbreng van de deelnemers. Belangrijk is dus dat leden actief deelnemen aan minimaal twee van de drie jaarlijkse bijeenkomsten.

Heeft u interesse in dit netwerk?
U bent van harte welkom. 

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie, bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail ledenadministratie@aedes.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator:
Lilian van Zandbrink, l.vanzandbrink@aedes.nl.