Netwerk Inkoop

Update

Het Netwerk Inkoop is een actief netwerk met negentig leden die zich bij een woningcorporatie bezighouden met inkoop- en / of contractmanagement. De leden komen minimaal drie keer per jaar bijeen en helpen elkaar bij het professionaliseren van inkoop- en contractmanagement. Aedes ondersteunt het netwerk inhoudelijk. 

In de ondersteuning richt Aedes zich op de verschillen in het kennis- en ambitieniveau van corporaties. We zetten in op onderlinge kennisdeling en voorkomen (zoveel als mogelijk) dat iedere corporatie zelf het wiel moet uitvinden. Leden in het inkoopnetwerk zijn de ‘ambassadeurs’ van inkoop en professioneel opdrachtgeverschap. Een ambassadeur heeft verschillende taken. Hij zorgt voor bekendheid van het inkoopvak, geloof in het initiatief, is betrokken bij activiteiten en zorgt voor draagvlak binnen en buiten de eigen organisatie. 

Doel van het netwerk

  1. Professionalisering van de inkoop door woningcorporaties en het ontwikkelen van deskundigheid en inkooptools door het delen van actuele en relevante informatie, kennis en ervaringen;
  2. Stimuleren van gezamenlijke inkoop;
  3. Stimuleren van onderling netwerken.

Wat biedt het netwerk?

  1. Minimaal drie keer per jaar deelname aan netwerkbijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een actueel thema en er zijn workshops die daarop aansluiten.
  2. Toegang tot het digitale netwerk op Aedes.nl.
  3. Om het jaar gratis deelname aan een Aedes-trainingsdag 
  4. Corporatiespecifieke inkoopondersteuning en –instrumenten. Veelal zijn deze gratis en anders tegen een gereduceerd tarief.

Tip
Een aantal documenten en tools is exclusief beschikbaar voor leden van Aedes in de community Inkoopsamenwerking.

Voorwaarden lidmaatschap
Het Inkoop Netwerk staat open voor medewerkers van woningcorporaties die lid zijn van Aedes. Zij kunnen zich hier aanmelden. Corporatiemedewerkers die (daarnaast) enige vorm van commercieel belang (kunnen) hebben bij het netwerk zijn uitgesloten van deelname.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van het Netwerk Inkoop is gekoppeld aan het kalenderjaar. Leden die hun lidmaatschap om welke reden dan ook willen beëindigen, moeten dit voor 1 december doorgeven. Uiteraard is het mogelijk om in geval van wijziging van functie of het verlaten van de branche het lidmaatschap over te dragen aan een collega. Dit kan het hele kalenderjaar door en hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via ledenadministratie@aedes.nl of op tel. (088) 233 37 10.