Vereniging

Netwerk Energiebesparing en duurzaamheid

Update

Wat is het Netwerk Energiebesparing en duurzaamheid?
Sinds 2009 biedt dit netwerk een ontmoetingsplaats voor iedereen die bij een corporatie werkt aan energiebesparing en/of verduurzaming.

Het doel van het netwerk is om corporatiemedewerkers zich te laten ontwikkelen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Het netwerk biedt de deelnemers toegang tot elkaars kennis, kunde en ervaring en biedt deelnemers geregeld nieuwe informatie vanuit Aedes of andere bronnen. Uiteraard is er ook aandacht voor ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van energie en duurzaamheid.
Voor de invulling van het programma van deze bijeenkomsten kunnen deelnemers zelf onderwerpen voorstellen. Afhankelijk van het onderwerp kan ook een gastspreker worden uitgenodigd of op locatie een project worden bekeken. Vanzelfsprekend is er veel ruimte om elkaar te leren kennen, zodat leden elkaar ook buiten de bijeenkomsten om weten te vinden.

Voor wie is het Netwerk Energiebesparing en Duurzaamheid bedoeld?
Het netwerk staat open voor beleidsverantwoordelijken, -medewerkers en leidinggevenden die geheel of gedeeltelijk met energiebesparing en duurzaamheid bezig zijn binnen hun eigen corporatie. De corporatie dient lid te zijn van Aedes.

Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te halen én te brengen.
Leden moeten in ieder geval stappen willen zetten op het gebied van professionalisering en projecten dan wel processen onder hun hoede hebben die opschaling van energiebesparing en duurzaamheid bevorderen. In de projecten komen ook de voortrekkers binnen het vakgebied aan hun trekken.

Wat biedt het Netwerk Energiebesparing en duurzaamheid?
Drie keer per jaar zijn er bijeenkomsten voor netwerkleden waarin vakkennis, bevindingen en vorderingen van projecten worden uitgewisseld. Deelname biedt inspiratie van vak- en branchegenoten en een goed inzicht in actuele ontwikkelingen, innovaties en trends. Hiermee kan de corporatie voorop lopen zonder zelf steeds opnieuw het wiel uit te hoeven vinden.
Verder biedt dit netwerk een virtuele community op Aedes.nl.

Contributie
De contributie voor dit netwerk wordt jaarlijks vastgesteld. De contributie voor 2017 bedraagt 300 euro.

Heeft u interesse in dit netwerk?
U bent van harte welkom. U kunt zich opgeven voor het netwerk via Aedes.nl.

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail ledenadministratie@aedes.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator:
Ronald Franken, belangenbehartiger
r.franken@aedes.nl
T 06 10 88 16 10