Vereniging

Domaas

Domaas is een samenwerkingsverband van 18 kleine woningcorporaties in Limburg en één corporatie uit Noord-Brabant.

De 19 corporaties in dit samenwerkingsverband kiezen zowel voor zelfstandigheid als voor samenwerking. Vertrekpunt is het vertrouwen in eigen kracht. De kracht van kleine corporaties is dat ze een sterke binding hebben met de lokale gemeenschap en dicht bij hun klanten staan. Door zelfstandigheid en eigen identiteit te behouden, blijft de lokale binding intact, maar door samen te werken kunnen ze wel doelmatiger werken.

De corporaties van Domaas wisselen kennis en kunde uit. Doel is verbeteren van het bedrijfsmatig en maatschappelijk verantwoord functioneren. Deze community ondersteunt en draagt bij aan de realisatie van deze doelstellingen.

U kunt meer informatie opvragen en u eventueel aanmelden via Bob Witjes, hij is namens Aedes netwerkmanager van Domaas.