Vereniging

Netwerk Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland

De directeurenkring kleine corporaties Zuid Holland, richt zich zoals de naam al duidelijk maakt op corporatiedirecteuren in Zuid Holland tot ongeveer 2.000 vhe. De gedachte is dat sprake is van vergelijkbare problematiek, zowel door de omvang als het werkgebied.

De directeurenkring bestaat al ruim 15 jaar. Op een laagdrempelige wijze vindt informatie uitwissling plaats. Juist omdat we elkaar inmiddels goed kennen praten we niet alleen over de dingen die goed gaan binnen de organisatie, maar juist over knelpunten en verbetermogelijkheden.

Nieuwe leden zijn altijd welkom ! Aanmelden kan via de community.