Bijeenkomst Jong Aedes: neem huurders mee in de energietransitie

Woningcorporaties staan voor een grote verduurzamingsopgave, die alleen lukt als ze hun huurders mee krijgen. Door de coronacrisis hebben sommige huurders echter minder te besteden. En is het lastiger contact te maken met huurders. Bijeenkomsten moeten bijvoorbeeld digitaal worden georganiseerd. Het is dan ook juist nu extra belangrijk om goed te bedenken welke huurders je als eerste benadert. En op welke manier je hen het best kunt benaderen. Wil je hiermee aan de slag? Meld je aan voor de netwerkbijeenkomst van Jong Aedes op 11 februari 2021.

We belichten de duurzaamheidsopgave vanuit zowel de huurder als de corporatie. De bijeenkomst is interessant voor medewerkers van alle afdelingen binnen de corporatie.

Springo Urban Analytics en de Alliantie verzorgen deze bijeenkomst. Samen met verschillende gemeenten en corporaties onderzoekt bureau Springco datagedreven sturing van de energietransitie. Is er bijvoorbeeld een specifieke communicatie- en participatiestrategie per straat of wooncomplex mogelijk? En kunnen corporaties betere resultaten realiseren met minder inzet van mensen en middelen?

Meld je aan voor de netwerkbijeenkomst van Jong Aedes op 11 februari 2021 en praat mee over de energietransitie.