Netwerk Bedrijfsjuristen

Update

Inleiding
Woningcorporaties hebben dagelijks te maken met juridische aspecten. Naast huurrecht spelen ook vastgoedrecht, volkshuisvestingsrecht en bestuursrecht een belangrijke rol bij de activiteiten van een woningcorporatie. Rondom deze aandachtsgebieden worden bijeenkomsten georganiseerd. Bedrijfsjuristen uit het netwerk worden betrokken bij de belangenbehartiging rond wetgeving en de ontwikkeling van model-contracten voor de leden. Het netwerk is vraag-gestuurd en speelt in op uw persoonlijke behoefte.

Doelgroep
Het netwerk is bedoeld voor bedrijfsjuristen werkzaam bij leden van Aedes.

Wat biedt het Netwerk Bedrijfsjuristen?
Het netwerk komt ten minste twee keer per jaar bijeen om actuele thema’s te bespreken. Daarbij wordt er specifiek ruimte gegeven om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten aan te gaan. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het virtuele netwerk (community). Via deze community kunnen vragen worden gesteld aan de leden, zijn interessante artikelen te vinden en te plaatsen en kan een discussie worden gevoerd.
Daarnaast zijn er bilaterale contacten en signalering van actualiteiten per e-mail vanuit Aedes.

Heeft u interesse in dit netwerk?
U kunt zich opgeven voor het netwerk via de onderstaande link:
Aanmelden netwerk Bedrijfsjuristen


Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail ledenadministratie@aedes.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:
secretariaat Sectorontwikkeling en -professionalisering
T 088 233 37 00