Vereniging

Oproep kandidaat: lid Verantwoordingsorgaan SPW

Het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) heeft met ingang van 1 augustus 2019 een vacature voor een lid namens de werkgevers. Directeur-bestuurders kunnen tot uiterlijk 20 augustus 2019 reageren door te mailen naar m.vanrosmalen@aedes.nl

Het bestuur van SPW moet jaarlijks verantwoording afleggen aan het VO over het beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd. Het VO heeft zodoende onder andere de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Het VO doet dit aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
 
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:
•    6 vertegenwoordigers van deelnemers
•    4 vertegenwoordigers van pensioengerechtigden 
•    2 vertegenwoordigers van werkgevers
De vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden zijn door middel van verkiezingen benoemd. De vertegenwoordigers van werkgevers worden benoemd door werkgeversorganisatie Aedes.

Bij SPW overlegt het bestuur in beginsel twee maal per jaar met het VO. Dit gebeurt op een open en transparante manier.

Hoe kandidaat stellen?

Kandidaatstelling kan geschieden per e-mail via m.vanrosmalen@aedes.nl, uiterlijk 20 augustus 2019. Indien zich meerdere geschikte kandidaten aandienen zullen in de ochtend van 28 augustus in de regio Utrecht selectiegesprekken gevoerd worden. 

Meer informatie

Lees meer informatie over de taken en werkwijze van het VO van SPW

Download:

- Profielschets Lid-VO SPW