Vacature in Verantwoordingsorgaan pensioenfonds

Het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) heeft een vacature voor een lid namens de werkgevers. We vragen directeur-bestuurders die hierin geïnteresseerd zijn voor 7 maart 2021 te reageren door te mailen naar verenigingssecretaris Barbara Mossinkoff.

Vanwege het vertrek van Willem van Duijn (STEK) is Aedes op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger namens de werkgevers. Hij of zij zal naast Nico Overdevest (directeur-bestuurder Rochdale) zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan (VO).

Verantwoordingsorgaan SPW

Het bestuur van SPW moet jaarlijks verantwoording afleggen aan het VO over het gevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO geeft zijn oordeel op basis van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie over het beleid van het bestuur . Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
 
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

  • 6 vertegenwoordigers van deelnemers
  • 4 vertegenwoordigers van pensioengerechtigden 
  • 2 vertegenwoordigers van werkgevers

De vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden zijn via verkiezingen benoemd. De vertegenwoordigers van werkgevers worden benoemd door werkgeversorganisatie Aedes. Bij SPW overlegt het bestuur in beginsel twee maal per jaar met het VO. 

Hoe kandidaat stellen?

Directeur-bestuurders die interesse hebben kunnen zich kandidaat stellen door een mail te sturen aan verenigingssecretaris Barbara Mossinkoff  uiterlijk 7 maart 2021. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn dan zullen er op donderdag 11 maart tussen 13-15 uur (digitale) selectiegesprekken gevoerd worden.

Meer informatie

Lees meer informatie over de taken en werkwijze van het VO van SPW

Download:

- Profielschets Lid-VO SPW