Vereniging

Contact lidmaatschap Aedes

Als u meer wilt weten over het lidmaatschap kan contact opgenomen worden met het secretariaat van Leden- en Verenigingszaken van Aedes.

Dat kan per e-mail of telefoon:
secretariaatleden@aedes.nl
088-2333710

Per post:
Aedes vereniging van woningcorporaties
Postbus 93121
2509 AC Den Haag