Aedes publiceert Corporatie in Perspectief (CiP) 2017

De volkshuisvestelijke en financiële cijfers op corporatieniveau over het verslagjaar 2017 zijn beschikbaar. Aedes publiceert sinds 2014 de Aedes-CiP (Corporatie in Perspectief). Voorheen werd de Corporatie in Perspectief (CiP) uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De digitale rapportage biedt per woningcorporatie inzicht in de volkshuisvestelijke en financiële cijfers, en is gebaseerd op gegevens die corporaties afgelopen jaar aanleverden bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Nieuw dit jaar is dat de rapportage een combinaties is van cijfers uit de verantwoordingsinformatie (dVi) en uit de Aedes-benchmark. Download hier de data als Exceldocument.

De CiP (verslagjaar 2016 en 2017) per corporatie is te downloaden op het Aedes-datacentrumcentrum