Verdieping

Workshop 'Verduurzamen met nul-op-de-meter, wanneer wel?'

Door Stroomversnelling

Wat zijn de lastige onderwerpen bij verduurzamen van woningen naar nul-op-de-meter (NOM)? Hoe draagt NOM bij aan de totale verduurzamingsopgave? Wegen de investeringskosten van een NOM-woning op tegen de voordelen? Zijn er goedkopere en duurzamere opties? Praat mee, deel ervaringen en ontdek kansen.

Tijdens de workshop delen Wim Nieuwkerk van Woonkwartier en Daniël Duijvestijn van Woonveste hun actuele ervaringen met NOM-renovatie en NOM-nieuwbouw. Op basis van vragen van de deelnemers en actuele thema's lichten Nieuwkerk en Duijvesteijjn er een aantal onderwerpen uit. Aan bod komen onder andere:

  • Energieprestatievergoeding en nieuwbouw. Wegen de extra kosten en de rompslomp op tegen de baten?
  • Nul-op-de-meter als onderdeel van de totale opgave. Bijvoorbeeld gebruik van collectieve energiebronnen. Er zijn dan toch goedkopere en misschien zelfs duurzamere oplossingen mogelijk?

In deze workshop delen we actuele Nul-op-de-meter-ervaringen en gaan we hierover met elkaar in gesprek. Maurice Coen, NOM-coach van Stroomversnelling: ‘Corporaties moeten de gelegenheid hebben alle opties van energiebesparing en verminderde uitstoot van CO2 weloverwogen te verkennen. Waaronder nul-op-de-meter. Deze workshop draagt daaraan bij.’

Na de workshop ken je een aantal goede en minder goede ervaringen met NOM als onderdeel van de verduurzamingsopgave. Daarnaast oogsten we beelden, meningen, ideeën en toekomstplannen van aanwezigen en bieden we de mogelijkheid om nul-op-de-meter verder te verkennen.