Verdieping

Workshop 'Synergie door nieuwe samenwerking corporaties en bouwbedrijven'

Corporaties moeten veel meer gaan over het ‘wat’ en ‘waarom’ en minder over het ‘hoe’. Dat stelt Alfred van den Bosch, directeur-bestuurder van Woonvisie Ridderkerk. Geef ruimte aan de markt om het ‘hoe’ in te vullen. Schrijf niet te veel voor.

Deze omslag maken is lastig omdat er vaak twee culturen leven binnen een corporatie. Een cultuur van voorschrijven en werken met bestekken, en een cultuur die meer ruimte wil geven aan de markt door middel van functioneel specificeren. Het vakgebied opdrachtgeverschap zou net als andere bedrijfsonderdelen van een corporatie veel meer een ontwikkeling moeten doormaken, het hinkt nu vaak op twee gedachten.

Volgens Maarten van Duijn, directievoorzitter van Heijmans Vastgoed, is innovatie in de bouw mede afhankelijk van de vraag die er komt. Innovatie komt niet vanzelf. Corporaties zouden de markt meer moeten uitdagen via de vraagkant en minder moeten voorschrijven. Verder benadrukt hij dat er op het gebied van samenwerking nog veel winst te behalen valt bij het verduurzamen van woningen. Bijvoorbeeld door beter samen te werken bij de voorinspectie van de woning, cruciaal voor het eindresultaat. Het bouwbedrijf en de corporatie zouden deze ‘warme’ opname van de woning veel vaker samen kunnen doen. Dat voorkomt veel gedoe verderop in het proces en verbetert het eindresultaat.

Investeer dus in procesinnovatie en echte samenwerking. Van Duijn ziet het graag als volgt: eerst een visie, daarna de processen beschrijven en vervolgens pas de projecten. De zachte kant is minstens zo belangrijk als de harde kant. Corporaties die de markt verwijten niet innovatief te zijn, moeten volgens Van den Bosch ook in de spiegel kijken. Hoe doen we het eigenlijk zelf? Stellen we wel de juiste vraag en geven we de markt ook de kans om te innoveren?

Ze onderschrijven allebei dat je bij vernieuwend samenwerken ook de juiste mensen op de juiste projecten moet zetten. Selecteer deze mensen van tevoren bewust en denk hier niet te licht over. Van Duijn benadrukt: neem daarnaast meer tijd om elkaar te begrijpen, investeer in elkaars bedrijfsvoering en leer elkaar echt kennen. Van den Bosch vult aan: pak opdrachtgeverschap integraal op net als andere bedrijfsprocessen en probeer dit als ambt door te ontwikkelen. Reorganiseer hiervoor desnoods je bedrijf. Daarnaast kunnen corporaties met dezelfde visie hierop ook samen optrekken en de markt uitdagen om te innoveren. Wellicht zou hiervoor een samenwerkingsmodel kunnen worden bedacht.