Verdieping

Workshop Nooit meer reorganiseren

In de workshop ‘Nooit meer reorganiseren’ hebben de deelnemers zich gebogen over de vraag of nooit meer reorganiseren een illusie is. Deze workshop, onderdeel van het thema: verbetering van de bedrijfsvoering, is in samenwerking met FLOW georganiseerd.

Johannes Osinga, directeur van FLOW, stond stil bij het verdwijnen van banen in de corporatiebranche en de andere eisen die aan medewerkers worden gesteld. Medewerkers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, maar werkgevers moeten medewerkers hierbij ondersteunen en stimuleren. FLOW kan hierbij helpen.

De tweede spreker Jan van Vucht, directeur-bestuurder van Area Wonen is van mening dat bij traditioneel reorganiseren de directeur de makkelijkste weg kiest en de verantwoordelijkheid buiten zichzelf legt. Hij wil dit voorkomen en vertelde hoe hij dit aanpakt in zijn corporatie. In nauwe samenwerking met de ondernemingsraad, waarbij hij de kans krijgt om eerst te experimenteren en dan te formaliseren, is onder andere het beoordelingssysteem afgeschaft, bestaat er een ruim opleidingsbudget, is een generatiepact ingevoerd en ligt de nadruk op een sfeer van vertrouwen in plaats van controle. Het eerlijke groeigesprek tussen leidinggevende en medewerker staat centraal. Hij sloot af met de stelling: ‘Niet resultaat leidt tot gelukkige medewerkers, maar gelukkige medewerkers leiden tot resultaat’. Iets om over na te denken.