Verdieping

Workshop 'Gemengde wijken zonder sloophamer'

Door Platform31
Kwetsbare bewoners in eenzelfde wijk huisvesten legt een druk op de wijk. Hoe zorgen we voor een verlichting van deze druk? Wat kunnen we doen om gemengde wijken in balans te houden? En wat hebben we daar voor nodig? Platform31deed hier bij een aantal corporaties onderzoek naar. Luister naar de resultaten en ga met elkaar in gesprek.

In de voorbijgaande decennia was de gemengde wijk het hoofddoel van de stedelijke vernieuwing. Dit doel wordt de laatste jaren noodgedwongen losgelaten. Ondertussen neemt het aantal kwetsbare bewoners in eenzelfde wijk toe. Dat legt een druk op diezelfde wijk. De vaak meest effectieve manier om die druk te verlichten is sloop en nieuwbouw. Een maatregel waar corporaties de laatste jaren minder toe in staat waren.

Platform31 onderzocht in zes steden hoe corporaties, gemeenten en zorgpartijen de ‘gemengde wijken’ nu inzetten als middel om de druk op de wijken te verlichten. Maar vooral hoe zij nu omgaan met kwetsbare groepen in eenzelfde wijk. Welke lessen kunnen wij daaruit trekken?

Een van de onderzochte corporaties is Tiwos uit Tilburg. Tiwos houdt de soms tegenstrijdige beleidsdoelen als ‘betaalbaarheid’ en ‘gemengde wijken’ goed in balans, aldus Jeroen van der Velden, projectleider van Platform31. René Scherpenisse, directeur-bestuurder van Tiwos, geeft in de workshop daarom zijn visie op het vraagstuk. Ook deelt Scherpenisse instrumenten en strategieën die Tiwos gebruikt bij het werken aan gemengde wijken en het verstevigen van de draagkracht van hun buurten.

Tijdens de workshop bespreken we de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Vervolgens bespreken we met elkaar hoe wenselijk de gemengde wijk nog is en welke rol corporaties hierin dan spelen.

Na deze workshop heb je inzicht in de ervaringen van anderen en ken je een aantal mogelijke interventies. Ook geeft de workshop een beeld van hoe er in het huidige tijdsgewricht nog gestuurd wordt op het beleidsconcept van de gemengde wijk.