Verdieping

Workshop 'Een goede relatie met huurders door leiderschap 3.0'

Geen stoelen, geen powerpointpresentatie, alleen een verticale lijn en twee borden met ‘helemaal eens’ en ‘helemaal oneens’. Tijdens de interactieve workshop van KWH en Stekademy kregen de deelnemers een aantal stellingen over de relatie met huurders voorgelegd met de vraag een positie in te nemen: eens of oneens.

Hoe hou je en versterk je in de relatie met de huurder het onderling vertrouwen? Hoe verbeter je het contact, ook met minder actieve huurders? Aan de hand van de volgende actuele en prikkelende dilemma’s gingen de deelnemers met elkaar in gesprek om te kijken of zij deze vragen konden beantwoorden.

  1. De corporatie van de toekomst vraagt om een nieuw soort leiderschap.
  2. Passieve en stille huurders zijn lastig te bereiken.
  3. Corporaties zijn zelf verantwoordelijk voor het beeld dat hun huurders van ze hebben.
  4. Onze huurders hebben vertrouwen in ons.

En de uitkomst?
Het leiderschap ziet er volgens de deelnemers zo uit: het gaat om onder andere vertrouwen, verbinding, respect, authenticiteit en benaderbaar zijn. En op de vraag hoe je huurders betrekt die passief en stil zijn, komt de groep met het volgende: door ze op te zoeken, door aan te sluiten bij initiatieven in de wijk. ‘En maak het niet moeilijker dan het is, het draait immers om het goede gesprek.’

Na afloop krijgen de deelnemers een doe-het-zelfpakket mee, zodat ze binnen hun eigen organisatie de gesprekken voort kunnen zetten met de volgende boodschap in het achterhoofd: probeer integraal te kijken naar de relatie met huurders. Waarbij niet alleen actieve huurders, maar ook passieve huurders een stem krijgen.