Verdieping

Workshop 'Een goede relatie met huurders door leiderschap 3.0'

Door Corporatiehuis/KWH

Hoe hou je en versterk je in de relatie met de huurder het onderling vertrouwen? Hoe verbeter je het contact, ook met minder actieve huurders? En wat vraagt dit van hedendaags leiderschap? Kom naar de workshop, verken dilemma’s en ontdek mogelijke antwoorden.

Verbeteren van dienstverlening vraagt om een andere manier van leiderschap. Het is een van de inzichten vanuit een nieuw onderzoeksmodel dat KWH ontwikkelt met corporaties. Met dit model kun je integraal en duurzaam naar bewonersrelaties kijken en dienstverlening koppelen aan betrokkenheid en vertrouwen. Want zonder vertrouwen geen betrokken huurders. En zonder goede dienstverlening geen vertrouwen. Wat vraagt dit van leiderschap? En hoe ziet dit eruit vanuit klantperspectief? Paul Sebregts directeur-bestuurder Woningstichting St Joseph en Rini Vunderink adviseur kwaliteitsmanagement Wonen Limburg vertellen hoe zij hier tegenaan kijken en hoe zij hier mee omgaan. Verder gaan workshopdeelnemers samen op zoek naar de mogelijke antwoorden.

Na deze workshop heb je direct toepasbare handvatten om de volgende stap in dienstverlening te zetten en het vertrouwen van jouw huurders te winnen. Tevens ontvang je een toolbox waarmee je direct aan de slag kunt.