Nieuws

Portaal winnaar innovatieprijs i-Opener

Het project Majella Wonen waarvan woningcorporatie Portaal één van de initiatiefnemers is, heeft de innovatieprijs i-Opener gewonnen. Daarmee is dit woonproject waarbij ‘dragende’ en ‘vragende’ bewoners samen in een appartementencomplex wonen, het meest innovatieve project rondom het thema wonen & zorg. Portaal wint hiermee een effectmeting van de innovatie, die laat zien wat het project precies oplevert. Initiatiefnemers Aedes en KWH willen met deze i-Opener corporaties inspireren.

Het doel van Majella Wonen is het bieden van betaalbare huisvesting voor mensen uit de maatschappelijke opvang én het realiseren van een prettige woonbuurt in een zogenaamde magische mix. In het wooncomplex wonen mensen met een contract via zorginstelling De Tussenvoorziening en mensen met een contract van Portaal. In totaal gaat het om zo’n 70 bewoners, variërend van alleenstaand, tot samenwonend en gezinnen. Samen vormen zij een actieve woonvereniging. Portaal werkt in het project samen met de Tussenvoorziening en de gemeente Utrecht. Cliënten (ex-daklozen) kunnen, met begeleiding, een nieuwe start maken en na drie jaar zelfstandig wonen met een huurcontract op eigen naam. 

Uniek project
Volgens de deskundige jury van de i-Opener is dit een inspirerend project waarbij  het ‘vragende’ en ‘dragende’ binnen het concept aanspreekt. Daarnaast wonen meerdere verschillende groepen bewoners samen en is sprake van community-vorming. Het draagt bij aan de inclusieve samenleving. 

Publiek kiest winnaar
Naast dit project, nomineerde de vakjury nog twee andere corporaties: Laurens Wonen met woonproject  Samen & Anders, een vernieuwende samenlevingsvorm waarbij mensen langer thuis kunnen blijven wonen. En Woningstichting Domus met het project Het Nieuwe Wonen, de ontwikkeling van een slimme woonomgeving met zorggeschikte woningen voor nu en in de toekomst. De deelnemers aan de Aedes Corporatiedag op 23 november 2017 kozen vanuit deze drie het project Majella Wonen als winnaar.

Lees hier meer over de projecten van de drie genomineerde corporaties.