Vereniging

Congres leiderschap: video-impressie

Ruim 250 bestuurders en commissarissen van woningcorporaties spraken met elkaar over het thema leiderschap op het middagcongres Gevraagd? Leiderschap met passie tussen mensen op 24 november. Aedes, NVBW en VTW organiseerden het congres. Vanuit verschillende invalshoeken draaide het om de vraag ‘Welk type leiderschap moeten we tonen of verder ontwikkelen, met het oog op de toekomst?’ 

De onderstaande video geeft een impressie van het middagcongres over leiderschap met aan het woord enkele congressprekers. 

Als aftrap reflecteerden de drie voorzitters van de organiserende verenigingen Aedes, NVBW en VTW op hun eigen leiderschap. En presenteerde Karin van Dreven, bestuurder van Haag Wonen, de resultaten van de drie voorafgaande rondetafelgesprekken en de daaraan verbonden Q-test waarin meningen zijn gepeild van bestuurders en commissarissen over leiderschap. Zij schreef hierover ook een essay.

Transparantie
Volgens spreker Pauline van der Meer Mohr zal transparantie voor leiders alleen maar toenemen in belang, door technologische ontwikkelingen en het groeiend aantal hoger opgeleiden. Wel plaatste zij die gevraagde transparantie nadrukkelijk in het rijtje van integer en consistent gedrag. ‘Die drie kunnen niet zonder elkaar in goed leiderschap.’ Het debat in de zaal ging over de vraag hoe transparant je dan moet zijn als commissaris of bestuurder. 

Verandering is constante
Theoretisch natuurkundige Sander Bais zette de zaal vervolgens aan het denken over de rol van netwerken en digitalisering. Zijn stelling is dat verandering de enige constante is, waardoor organisaties maar ook leiderschap flexibel en aanpasbaar moeten zijn. ‘Complexiteit is relatief, het gaat erom welke invalshoek je kiest.’

Twijfel en taaie vraagstukken
Zelfstandig bestuursadviseur René Weijers belichtte de taaie vraagstukken waarmee bestuurders en commissarissen worstelen. Volgens hem is de opdracht aan modern leiderschap het goede gesprek organiseren, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten met stakeholders. Twijfel speelt daarin een rol. ‘De leider als functionaris en mens is bereid te twijfelen en het vraagt moed om deze twijfel ook te delen.’ Spreker Marion Gout benadrukte dat leiderschap soms juist ook vraagt om ‘bij jezelf te blijven en je eigen morele kompas te volgen’.

Toekomstige huurders
Voorzitter van Huurdersvereniging Amsterdam Winnie Terra, vroeg in een gesproken column aandacht voor toekomstige huurders. ‘Creëer ook in de toekomst woonzekerheid en een stabiele basis voor mensen door te definiëren wie er in de toekomst een woning nodig hebben en daarop te anticiperen.’
Het laatste gezongen woord was aan NVBW-voorzitter Leo Hendriks.

Aedes, NVBW en VTW organiseren de komende tijd bijeenkomsten over het thema leiderschap. Meer daarover vindt u op Aedes.nl/leiderschap.