Kees van Kampen nieuwe directeur-bestuurder van Oosterpoort

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

Kees van Kampen nieuwe directeur-bestuurder van Oosterpoort
Op 14 juni 2021 start Kees van Kampen als de nieuwe directeur-bestuurder van Oosterpoort in Groesbeek. Hij volgt de huidige directeur-bestuurder Eugene Janssen op, die na iets meer dan 12,5 jaar bij Oosterpoort met pensioen gaat. Van Kampen is momenteel directeur-bestuurder bij WoonGenoot in Nijmegen.

Elkien benoemt Chantal Droste tot directeur-bestuurder
Chantal Droste start op 1 juni 2021 als directeur-bestuurder van Elkien. Samen met Peter van de Weg, die in januari is gestart, is zij vanaf dat moment bestuurlijk verantwoordelijk. Met het vertrek van de vorige bestuurder in oktober 2020 is besloten dat er zo’n tweehoofdig bestuur zou komen.

Esther van Beelen nieuwe bestuurder bij Woningbouwvereniging Reeuwijk
Per 15 april start Esther van Beelen als nieuwe bestuurders bij Woningbouwvereniging Reeuwijk. Zij is daarmee de opvolger van Vincent van Luit, die na tien jaar met pensioen gaat. Esther heeft ruim vijftien jaar bestuurlijke en managementervaring in de corporatiesector.

Willem van Duijn stopt als bestuurder bij Woonstichting Stek in Lisse
Willem van Duijn stopt op 1 april als bestuurder bij Woonstichting Stek na een geslaagde fusie met de Noordwijkse Woningstichting en Vooruitgang. Hans Al is vanaf dat moment de enige bestuurder van Stek.

Marco de Wilde per 1 juli nieuwe bestuurder van Woonstede in Ede
Vanaf 1 juli is Marco de Wilde de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstede. Hij is nu nog directeur-bestuurder van Veluwonen. Bij Woonstede volgt hij Marian Teer op, die per 1 juli 2021 met pensioen gaat.

Erik Gerritsen wordt nieuwe directievoorzitter van Ymere
Per 1 juni 2021 start Erik Gerritsen bij Ymere als nieuwe directievoorzitter, waarmee hij Karin Laglas opvolgt die de afgelopen zeven jaar directievoorzitter was. Gerritsen is nu nog secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Maria Molenaar neemt afscheid van Woonstad Rotterdam
Na ruim tien jaar vertrekt Maria Molenaar per 1 september 2021 als voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam.

Carolien van Rijen nieuwe directeur-bestuurder Woonpalet
Per 1 april 2021 start Carolien van Rijen als directeur-bestuurder bij Woonpalet Zeewolde. Ze heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting: van wonen en verhuur tot nieuwbouw en beheer. Daarnaast heeft ze ook ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling.

Directeur-bestuurder Monique Govers vertrekt bij Omnia Wonen
Monique Govers neemt eind april afscheid van Omnia wonen, waar ze ruim vijf jaar als directeur-bestuurder werkzaam was. Zij is per 15 mei 2021 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Florence in de regio Haaglanden.

Liesbeth van Beek nieuwe bestuurder HEEMwonen
Per 1 maart 2021 wordt Liesbeth van Beek de nieuwe bestuurder van HEEMwonen. Zij volgt interim bestuurder Wilfried Stribos op, die deze functie tijdelijk heeft waargenomen. Van Beek heeft ruime ervaring als (interim-)bestuurder bij WSG Geertruidenberg, Woningstichting Barneveld en Woonstichting Gendt.

Gijsbert van Herk bestuursvoorzitter Staedion
De Raad van Commissarissen van Staedion heeft Gijsbert van Herk per 10 mei 2021 benoemd tot bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion. Hij volgt Willem Krzeszewski op die deze zomer met pensioen gaat. Van Herk is nu voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas gevestigd in Rotterdam.

Bestuurder Wim Hazeu neemt afscheid van Wonen Limburg
Per 1 april maakt bestuurder Wim Hazeu van woningcorporatie Wonen Limburg de overstap naar woningcorporatie Woonpunt in Maastricht. De continuïteit van het bestuur binnen Wonen Limburg is geborgd met Ger Peeters. De Raad van Commissarissen bezint zich de komende periode over de toekomstige samenstelling van het bestuur.

Ronald Camstra vertrekt als directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Ronald Camstra is op 12 februari vertrokken als directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. De raad van commissarissen van de woningstichting en Camstra hebben in goed onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen.

Emiel van Riel nieuwe voorzitter raad van commissarissen Fien Wonen
Per 1 januari 2021 is Emiel van Riel voorzitter van de raad van commissarissen van Fien Wonen. Hij volgt daarmee Koos Timmer op. Daarnaast zijn op 8 januari 2021 Dick Hol en Joost Manusama (huurderscommissaris) benoemd als nieuwe leden van de raad van commissarissen van Fien Wonen.

Harry Dreeyers interim-bestuurder bij IJsseldal Wonen
Per 1 februari 2021 is Harry Dreeyers interim-bestuurder bij IJsseldal Wonen. Hij volgt Yolanda Winkelhorst op die nu als directeur-bestuurder werkt bij Ons Huis in Enschede. 

Gerrit Breeman interim directeur-bestuurder van Bazalt Wonen
Biij woningcorporatie Bazalt Wonen is Gerrit Breeman gestart als interim bestuurder. Hij volgt hiermee Peter van den Heuvel op totdat er een vaste directeur-bestuurder is geworven.

Karin Verdooren directeur-bestuurder De Key
Per 1 april 2021 wordt Karin Verdooren de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting De Key in Amsterdam.  Hiermee volgt zij Leon Bobbe op, die op dit datum De Key verlaat. Het is nog niet bekend wie Karin Verdooren opvolgt bij GroenWest, waar ze acht jaar directeur-bestuurder was. 

Peter van de Weg directeur-bestuurder Elkien
Peter van de Weg is vanaf 15 januari 2021 directeur-bestuurder van Elkien. Na het vertrek van directeur-bestuurder Harro Eppinga in oktober 2020 is besloten een tweehoofdig bestuur aan te stellen. Peter van de Weg is een van de twee, waarbij zijn aandacht vooral zal uitgaan naar de financiële- en de vastgoedportefeuille. De werving van de tweede bestuurder is inmiddels opgestart.

Willem Jan van Lokven interim bestuurder Mooiland
De raad van commissarissen van woningcorporatie Mooiland heeft Willem Jan Lokven benoemd als interim bestuurder. Hij volgt hiermee tijdelijk Anne Wilbers op, die per 1 februari 2021 vertrekt bij Mooiland. Op dit moment loopt de werving en selectie van een nieuwe bestuurder. 

Rob Zuidema nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Centrada
Per 1 januari 2021 start de heer Rob Zuidema als voorzitter van de raad van commissarissen van Centrada. Hij volgt daarmee Bas Jan van Bochove op, die als voorzitter niet meer herbenoembaar was. Rob Zuidema neemt hiermee afscheid als voorzitter van de raad van commissarissen van Eigen Haard.

Nieuwe voorzitter Raad van Comissarissen Mozaïek Wonen
Hans Groenendijk start op 1 januari 2021 als voorzitter van de raad van commissarissen van Mozaïek Wonen. Hij volgt Dik Hermans op, die zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt. Daarnaast is Miep van Diggelen per 1 januari benoemd als lid van de raad van commissarissen, op voordracht van de huurders.

Anthonie Bauer nieuwe voorzitter Woningstichting Wuta
Met ingang van 1 januari 2021 volgt Anthonie Bauer de huidige voorzitter Ben Luyckx op als voorzitter van Woningstichting Wuta. Na 22 jaar verlaat Ben Luyckx de woningstichting. Anthonie Bauer is momenteel als penningmeester actief in de woningstichting.  Per 1 januari gaat Frank Jonkhart deze functie vervullen.

Yolanda Winkelhorst nieuwe directeur-bestuurder bij Ons Huis
Per 1 februari 2021 wordt Yolanda Winkelhorst de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Ons Huis in Enschede. Zij volgt daarmee Peter Winterman op die Ons Huis eind 2020 verlaat. Hiermee neemt Yolanda na acht jaar afscheid van IJsseldal Wonen in Twello, waar ze tot februari directeur-bestuurder is.

Jan-Peter Duijvestijn vertrekt bij Staedion
Jan-Peter is sinds 2011 in dienst bij Staedion. De raad van commissarissen stelt een interim bestuurder aan en zoekt ondertussen naar een goede kandidaat.  

Marie-Thérèse Dubbeldam nieuwe bestuurder Leystromen
Marie-Thérèse Dubbeldam start op 1 december 2020 als bestuurder bij Leystromen. Met deze benoeming eindigt de interim-bestuursperiode van Gerrit Breeman. 

Bestuurder Anne Wilbers verruilt Mooiland voor Stadgenoot
Per 1 februari 2021 vertrekt Anne Wilbers als bestuurder bij woningcorporatie Mooiland uit Noordoost-Brabant. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan als bestuurder bij Stadgenoot in Amsterdam, waar ze samen met Marien de Langen het bestuur gaat vormen. 

Marleen van de Kamp nieuwe directeur-bestuurder Oost West Wonen
Marleen van de Kamp startte begin november als nieuwe directeur-bestuurder van Oost West Wonen op Goeree-Overflakkee. In haar vorige functie was zij manager Wonen bij Woonkracht10. Zij volgt interim-bestuurder Jan Salverda op.

Eric Willems waarnemend directeur-bestuurder WBO Wonen
Per 1 november 2020 is Eric Willems door de raad van commissarissen benoemd tot waarnemend directeur-bestuurder van WBO Wonen. Na goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties volgt aanstelling als interim directeur-bestuurder. Willems volgt Dick Mol op, die na 5,5 jaar afscheid neemt van WBO Wonen.

Wiepke van Erp Taalman Kip naar SWZ
Stichting Woningbouw Zwolle (SWZ) krijgt per 1 februari 2021 een nieuwe directeur-bestuurder: Wiepke van Erp Taalman Kip. Zij neemt het stokje over van interimdirecteur-bestuurder Freerk Wind. Van Erp Taalman Kip is nu nog directeur-bestuurder bij Woonpalet in Zeewolde.

Nelleke Huisman nieuwe RvC-voorzitter Kennemer Wonen
Nelleke Huisman is sinds juli 2020 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Kennemer Wonen in Heiloo. Zij volgt Hans Koning op die zijn maximale termijn van acht jaar in de RvC had bereikt. 

Paul Terwisscha directeur-bestuurder bij Volksbelang
Volksbelang in Helmond krijgt een nieuwe directeur-bestuurder: per 1 november neemt Paul Terwisscha (60) het stokje over van interimbestuurder Henri van de Kerkhof. Terwisscha is nu nog directeur Vastgoed bij Woonbedrijf in Eindhoven.

Michiel Sluijsmans directeur-bestuurder van Krijtland Wonen
Michiel Sluijsmans wordt de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Krijtland Wonen uit Vaals. Hij volgt per 1 november 2020 Jos Lambrichts op die met pensioen gaat. Krijtland Wonen gaat naar verwachting per 1 januari 2021 fuseren met Woningstichting Simpelveld. Dan is Michiel Sluijsmans ook de directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie.

Radbout Matthijssen vertrekt bij Harmonisch Wonen
Directeur-bestuurder Radbout Matthijssen (60) van woningcorporatie Harmonisch Wonen uit Lelystad vertrekt per 1 januari 2021. Hij gaat een andere wending aan zijn leven geven. Matthijssen is vanaf 1989 in verschillende functies actief voor Harmonisch Wonen en sinds 1997 directeur-bestuurder. De raad van commissarissen gaat op zoek naar een opvolger.

Ronald Camstra directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Op 1 november 2020 wordt Ronald Camstra directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Hij volgt interim-bestuurder Liesbeth van Beek op.

Krista Walter bestuurder van Kennemer Wonen
Krista Walter volgt per 1 oktober 2020 Dick Tromp op als bestuurder van woningcorporatie Kennemer Wonen in Noord-Kennemerland. Tromp gaat met pensioen. Walter heeft ruim tien jaar ervaring in de volkshuisvesting als bestuurder van De Goede Woning in Apeldoorn. 

Harro Eppinga directeur-bestuurder Welbions
Harro Eppinga (50) is per 1 november 2020 de nieuwe directeur-bestuurder (voorzitter) bij woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne. Hij volgt Harry Rupert op, die na ruim 19 jaar als bestuursvoorzitter bij Welbions met pensioen gaat. Eppinga is nu nog directeur-bestuurder bij de Friese woningcorporatie Elkien in Friesland. 

Erik Cuppen interim directeur-bestuurder Waardwonen
Per 1 augustus is Erik Cuppen interim directeur bestuurder van Waardwonen. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen Cuppen op 1 oktober definitief te benoemen als directeur-bestuurder. 

Ton Streppel waarnemend bestuurder bij Helpt Elkander
Per 22 juli 2020 treedt Ton Streppel aan als waarnemend bestuurder bij woningstichting Helpt Elkander uit Nuenen. Na goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties volgt aanstelling als interim bestuurder. 

Koen Westhoff benoemd tot directeur bij de Alliantie
Koen Westhoff start 15 augustus als directeur bij woningcorporatie de Alliantie. Hij wordt verantwoordelijk voor de regio Amsterdam/Almere en daarnaast portefeuillehouder voor de VvE diensten. 

Vera Luijendijk benoemd als nieuwe bestuurder Eigen Haard
Vera Luijendijk volgt Mieke van den Berg op die eind 2019 is afgetreden. Vera Luijendijk start per 1 september en vormt dan met de huidige bestuursvoorzitter Bert Halm het bestuur van Eigen Haard.

Nieuwe directeur-bestuurder en voorzitter RvC woningbouwstichting Samenwerking
Petra van den Berk is op 10 juni 2020 benoemd als directeur-bestuurder van woningbouwstichting Samenwerking uit Ouderkerk aan den IJssel. Zij volgt daarmee Ed Goverde op. Op dezelfde datum is Ben Spelbos benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC), de opvolger van Bart van Rij.

Freerk Wind benoemd tot interim directeur-bestuurder SWZ
Per 1 juli 2020 start Freerk Wind als interim directeur-bestuurder van de Zwolse woningstichting SWZ. Hij was manager vastgoed bij SWZ. De raad van commissarissen is blij met deze tijdelijke invulling, die is goedgekeurd door de autoriteit woningcorporaties.

Janita Tabak nieuwe voorzitter RvC OFW
De raad van commissarissen (RvC) van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft een nieuw lid: Moniek van Balen, voorheen directeur-bestuurder bij woningcorporatie UWOON uit Harderwijk. De huidige voorzitter van de RvC, Marjo Visser, treedt vanwege het einde van haar zittingsperiode na 8 jaar af. Janita Tabak neemt de rol als voorzitter over. 

Maarten Meulepas directeur-bestuurder Woningbelang
Maarten Meulepas wordt per 1 juli de nieuwe directeur van de Valkenswaardse woningcorporatie Woningbelang. Hij volgt Rob Möhlmann op, die na 35 jaar Woningbelang met pensioen gaat.

Roland Marx nieuwe directeur-bestuurder Dunavie 
Roland Marx wordt per 1 juli 2020 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder bij Dunavie. Hij volgt daarmee Pierre Sponselee op, die vanaf maart 2019 de functie ad interim vervulde. Marx was hiervoor directeur-bestuurder van woningcorporatie Leystromen. 

Marie-Thérèse Dubbeldam vertrekt bij Woonpunt
Marie-Thérèse Dubbeldam en de raad van commissarissen van de Limburgse woningcorporatie Woonpunt hebben in goed onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Dat betekent dat Marie-Thérèse Dubbeldam per 1 juni 2020 vertrekt als directeur-bestuurder bij Woonpunt. Ton Mans is interim-bestuurder bij Woonpunt terwijl een nieuwe bestuurder wordt gezocht.

Walter Hamers legt voorzittersrol bij Talis neer
Walter Hamers draagt op 1 juli 2020 de voorzittersrol van de raad van bestuur van de Nijmeegse woningcorporatie Talis over aan medebestuurder Ronald Leushuis. Hamers is sinds 2009 bestuurder bij Talis en sinds 2014 voorzitter. Walter Hamers blijft tot einde van zijn bestuursperiode in september 2021 bestuurder bij Talis.

Fleur Imming nieuwe directeur-bestuurder UWOON
Op 1 september 2020 volgt Fleur Imming Moniek van Balen op als directeur-bestuurder van  woningcorporatie UWOON. Imming is directeur bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland) en heeft bestuurlijke ervaring opgedaan als wethouder bij de gemeente Amersfoort.

Rinze Kramer interim directeur bestuurder bij De Delthe
Per 1 juni 2020 start Rinze Kramer als interim directeur bestuurder bij Woningstichting De Delthe. Hij volgt Bas Krajenbrink op, die per die datum is benoemd als bestuurder van Christelijke Woningstichting Patrimonium in Groningen.

Joke ten Brink nieuwe directeur-bestuurder WSL
Woningstichting Leusden (WSL) heeft een nieuwe directeur-bestuurder. Joke ten Brink start op 23 april 2020 als opvolger van Monique Brewster op, die in eind 2019 Leusden verruilde voor WoonForte in Alphen aan den Rijn. Ten Brink was hiervoor interim-bestuurder bij een aantal andere woningcorporaties. 

Monique Boeijen directeur-bestuurder Actium
Monique Boeijen wordt per 1 juli 2020 benoemd als directeur-bestuurder van Actium en volgt daarmee Marcel van Halteren op, die het afgelopen half jaar de functie ad interim vervulde. Boeijen is nu nog directeur-bestuurder bij SWZ in Zwolle.

Hanke Struik naar ProWonen
Hanke Struik is per 1 augustus 2020 de nieuwe directeur-bestuurder bij woningcorporatie ProWonen in Borculo. Zij maakt de overstap van Waardwonen in Huissen en volgt Henk Meulenkamp op. Hij gaat per 1 augustus 2020 met pensioen na 42 jaar gewerkt te hebben in de wooncorporatiebranche.

Ton Mans interim-bestuurder bij Woonpunt 
De raad van commissarissen van de Maastrichtse woningcorporatie Woonpunt heeft Ton Mans benoemd als interim-bestuurder. Hij krijgt de opdracht om Woonpunt tijdelijk te leiden nu Guido Kerckhoffs de organisatie verlaat.

Marcel Meulen interim directeur-bestuurder bij Woondiensten Aarwoude
Marcel Meulen volgt Danny Visser op als directeur-bestuurder bij Woondiensten Aarwoude. Omdat er een onderzoek loopt naar een mogelijke fusie heeft de raad van commissarissen besloten dat het gaat om een  interim-functie. Marcel Meulen is op 1 maart 2020 benoemd.

Kees Karsten plaatsvervangend bestuurder bij Veenendaalse Woningstichting
Bestuurder Hans van Heteren kan door ziekte zijn functie bij de Veenendaalse Woningstichting tijdelijk niet uitoefenen. De RvC heeft daarom Kees Karsten op 1 april 2020 benoemd als waarnemer en plaatsvervangend bestuurder.

Mohamed Baba treedt toe tot dagelijks bestuur De Vernieuwde Stad
Mohamed Baba, bestuursvoorzitter van Haag Wonen, is vanaf 1 juli 2020 lid van het dagelijks bestuur van De Vernieuwde Stad, platform van 27 grote grootstedelijke woningcorporaties. Hij krijgt daarin de portefeuille Woningmarkt. Baba volgt Willem Krzeszewski (directeur-bestuurder van Staedion) op, die zijn maximale termijn erop heeft zitten.

Marieke Heilbron nieuwe directeur-bestuurder van Elan Wonen
Marieke Heilbron is per 1 mei 2020 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Elan Wonen uit Haarlem en Heemstede. Heilbron volgt Ben Pluijmers op die het afgelopen half jaar interim-bestuurder was. Heilbron (44) werkte de afgelopen vier jaar als manager Wonen bij woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht. Daarvoor vervulde ze dezelfde functie bij Woningstichting Leusden. 

Gert Hylkema uit RvC Sint Antonius van Padua
Gert Hylkema heeft 1 maart 2020 de voorzittershamer van de raad van commissarissen van woningstichting Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout overgedragen aan Ron Nulkes. Hylkema was bijna acht jaar lid van de RvC waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. De reden voor de overdracht is dat de termijn van Hylkema erop zit.

Guido Kerckhoffs vertrekt bij Woonpunt
Bestuurder Guido Kerckhoffs neemt in goed overleg met de raad van commissarissen per 1 mei 2020 afscheid van woningcorporatie Woonpunt te Maastricht. Dat gebeurt vanwege fundamentele verschillen van inzicht over de aansturing van de organisatie. De raad van commissarissen stelt binnenkort een interim-bestuurder aan en buigt zich over de invulling van het bestuur. 

Zeno Winkels nieuwe directeur Woonbond
Zeno Winkels (1972) is per 1 mei 2020 de nieuwe algemeen directeur van de Woonbond. Hij volgt de huidige directeur Paulus Jansen op, die in juli met pensioen gaat. Winkels studeerde milieu- en agrarische economie in Wageningen. Hij werkte van 2012 tot maart 2015 bij de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron als duurzaamheidsadviseur. 

Dennis Lausberg nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie HW Wonen
Ben Pluimer gaat op 1 april 2020 met pensioen en Dennis Lausberg volgt hem op als directeur-bestuurder van woningcorporatie HW Wonen in Oud-Beijerland. Lausberg werkt nu bij woningcorporatie Woonstad in Rotterdam als directeur Vastgoedontwikkeling en -beheer. Paul de Bruijn, de andere bestuurder van HW Wonen, gaat na vijf jaar elders in de corporatiesector aan de slag. HW Wonen gaat nog een tweede nieuwe directeur-bestuurder werven.

Claudia Siewers nieuwe directeur van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Vanaf 15 april 2020 is Claudia Siewers (1978) directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Siewers was na een carrière in het notariaat, bestuurssecretaris bij Stichting Woonbron in Rotterdam en commissaris bij LEKSTEDEWonen.

Danny Visser directeur-bestuurder Woonstichting SSW
Danny Visser is per 1 maart 2020 de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting SSW in Bilthoven. Hij volgt daarmee interim-bestuurder Theo Stubbé op die deze functie waarnam na het vertrek van Jessie Bekkers-van Rooij. De afgelopen negen jaar werkte Danny Visser bij Woondiensten Aarwoude in Woubrugge, waarvan de laatste drie jaar als directeur-bestuurder.

Dennis Gerlof nieuwe directeur-bestuurder bij QuaWonen
QuaWonen heeft per 1 april 2020 een nieuwe directeur-bestuurder: Dennis Gerlof. Hij volgt interim bestuurder Wilfried Strijbos op, die deze functie tijdelijk waarnam na het vertrek van Rob van den Broeke. De afgelopen jaren werkte Dennis Gerlof bij diverse corporaties, waaronder Woonbron.

Liesbeth van Beek interim-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Liesbeth van Beek is vanaf 20 januari interim-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Zij volgt tijdelijk Liesbeth Brouwer-De Jong op. Liesbeth van Beek was de afgelopen jaren interim-bestuurder bij Woonstichting Gendt en bij WSG in Geertruidenberg. De raad van commissarissen van Woningstichting Barneveld start de werving voor een structurele invulling van de functie en hoopt rond de zomer een nieuwe directeur-bestuurder aan te kunnen stellen.

Mohamed Baba bestuursvoorzitter bij Haag Wonen
Vanaf 1 maart is Mohamed Baba bestuursvoorzitter van Haag Wonen. Hij vormt een tweehoofdig bestuur samen met de huidige financieel bestuurder Ria Koppen-Kreyne. Baba is nu nog directeur bij Woonbron, waar hij verantwoordelijk is voor de regio Delft. Ook is hij voorzitter van de Sociale Verhuurders Haaglanden en in die rol goed op de hoogte van de volkshuisvesting in Den Haag.

Noek Pouw nieuwe directeur-bestuurder bij OFW
Met ingang van 1 april 2020 is Noek Pouw de nieuwe directeur bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Hij neemt het stokje over van Truus Sweringa die dan, na 23 jaar dienstverband, met pensioen gaat.

John van der Vegt nieuwe voorzitter RvC Welbions
John van der Vegt is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Welbions (Borne, Hengelo). Hij volgt Herman Grootelaar op die zijn tweede en laatste zittingstermijn heeft voltooid. 

Alphonse Hanlo voorzitter RvC UWOON
Alphonse Hanlo is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie UWOON in Harderwijk, Ermelo en Elburg. Hanlo is sinds 2016 commissaris bij UWOON en sinds 2019 vicevoorzitter. Hij volgt Cees Oosterwijk op die vanwege het aflopen van de maximale benoemingstermijn is uitgetreden.

Liesbeth Brouwer-de Jong verlaat Woningstichting Barneveld
Per 1 januari 2020 verlaat directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong Woningstichting Barneveld; een functie die ze sinds 1 december 2016 vervulde. De raad van commissarissen bedankt haar voor wat zij heeft betekend voor de organisatie en voor de Barneveldse volkshuisvesting.