Vereniging

Paul Kouijzer nieuwe directeur-bestuurder TBV Wonen

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

Paul Kouijzer nieuwe directeur-bestuurder TBV Wonen
Paul Kouijzer wordt per 1 maart 2019 de nieuwe
directeur-bestuurder bij TBV Wonen in Tilburg. Vanaf 2014 is Paul Kouijzer lid van de directieraad en directeur Bestuurs- en Concernstaf bij de gemeente Utrecht. Hij is al jarenlang als commissaris actief in de corporatiesector. Kouijzer volgt Ton Streppel op, die sinds het overlijden van voormalig directeur-bestuurder Rob Vinke interim-bestuurder is.

Jaap Huibers nieuwe directeur-bestuurder Rentree
Jaap Huibers wordt de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Rentree in Deventer. De vorige directeur bestuurder, Liesbeth van Asten, is tijdelijk opgevolgd door interim-bestuurder Frans Kooiker. Op 1 februari 2019 draagt hij het stokje over aan Huibers. 
Op dit moment is Jaap Huibers manager Wonen en ICT bij Stichting Woningbeheer Betuwe.

Melanie Maatman nieuwe directeur-bestuurder Mijande Wonen
Met ingang van 1 februari 2019 is Melanie Maatman de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Mijande Wonen in Vriezenveen. Maatman volgt interim-bestuurder Ruigrok op die vanaf juni 2018 de werkzaamheden overnam van voormalig bestuurder Zuithof. 
Maatman deed vanaf 2016 ervaring in de corporatiesector op als lid van de Raad van Commissarissen en lid van de auditcommissie van Woningstichting Patrimonium Barendrecht.

Bas Maassen nieuwe directeur-bestuurder Helpt Elkander
Bas Maassen wordt per 1 januari 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Helpt Elkander in Nuenen. Hij volgt Ben Wouters op die in januari 2018 aantrad als interim-bestuurder na het vertrek van directeur-bestuurder Ellen van Beijsterveldt-Niels. Maassen heeft uitgebreide kennis en ervaring in de corporatiesector. Hij vervulde diverse interim-bestuursfuncties en is als adviseur actief geweest. Ook was hij acht jaar directeur-bestuurder van de Brabantse corporatie Zayaz.

Staf Depla voorzitter raad van toezicht SVWN
Met ingang van 3 december 2018 is Staf Depla benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Hij volgt Leon van Halder op, die de voorzittersfunctie per diezelfde datum beëindigt.
Depla is goed bekend met de visitatie van woningcorporaties. Samen met collega-Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove (CDA) heeft hij visitatie in 2004 op de politieke agenda gezet, vanuit een visie op corporaties als maatschappelijke ondernemingen – tussen aansturing door landelijke en lokale politiek enerzijds en zelfstandigheid anderzijds.

Wilma van Ingen nieuwe directeur-bestuurder Domijn
Wilma van Ingen wordt per 1 januari 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Domijn in Enschede. Van Ingen volgt Jan Salverda op, die 12 jaar leiding gaf aan Domijn. Van Ingen werkte voorheen onder meer als algemeen directeur bij KPN en de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Zij was vicevoorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Borne tijdens het fusieproces met Welbions. De huidige directeur-bestuurder Salverda vindt het na drie termijnen van vier jaar tijd voor verandering.

Sander Gerritsen nieuwe voorzitter RvC de Woningstichting
Sander Gerritsen (62) is per 1 november 2018 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de Woningstichting in Wageningen. Hij kent het werkgebied van de Woningstichting en heeft in het verleden veel met corporaties samengewerkt. Als interne toezichthouder heeft hij ervaring opgedaan in de gehandicaptenzorg en in het openbaar onderwijs. Sinds september 2017 is hij directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Gerritsen volgt Tineke Strik op. Zij was sinds 2011 lid en vanaf februari 2017 voorzitter van de RvC.

Patrick Barské nieuwe directeur Vastgoed bij Stadgenoot
Patrick Barské (37) is per 1 november 2018 de nieuwe directeur Vastgoed en Ontwikkeling bij de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. Hij heeft ervaring bij verschillende commerciële vastgoedbedrijven. Barské volgt Peter Kramer op die per 1 juli 2018 met vervroegd pensioen ging.

Wilfried Stribos interim directeur-bestuurder bij Laurentius
Per 1 november is Wilfried Stribos (58) begonnen als interim-bestuurder bij Laurentius in Breda. De corporatie zet erop in om in het voorjaar van 2019 een opvolger voor Marie-Thérèse Dubbeldam te benoemen.

Chrétien Mommers nieuwe directeur-bestuurder van Rijnhart Wonen
Chrétien Mommers (50) is sinds 1 november 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van Rijnhart Wonen, de woningcorporatie van Leiderdorp en Zoeterwoude. Mommers werkte in verschillende functies voor diverse corporaties. Hij volgt interim-bestuurder Peter van Heeswijk op. 

Hélène Pragt volgt financieel bestuurder Ber Bosveld op bij Ymere
Hélène Pragt (51) is per 1 november 2018 benoemd tot lid van de statutaire directie van de Amsterdamse woningcorporatie Ymere. Ze volgt Ber Bosveld op als de nieuwe financieel bestuurder. Bosveld werkte ruim achttien jaar voor Ymere en wil meer tijd voor zijn privéleven. Pragt werkt sinds mei 2018 bij de woningcorporatie als directeur Finance en Reporting. 

Dave van Zalk nieuwe directeur-bestuurder Wonen Delden
Dave van Zalk start per 1 januari 2019 als nieuwe directeur-bestuurder van Wonen Delden. Zijn voorganger Henny Manrho is sinds 2003 verbonden aan Wonen Delden en gaat met pensioen. Van Zalk heeft inhoudelijk en als leidinggevende brede ervaring op het gebied van vastgoed en zorg en werkte hiervoor onder meer bij zorgorganisatie Koraal en adviesbureau Twijnstra Gudde. 

Lambert Greven nieuwe voorzitter RvC Woonveste
Lambert Greven (63) uit Breda is per 1 oktober 2018 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Woonveste in Drunen. Hij volgt Ton Streppel op, die deze functie op 1 april heeft neergelegd in verband met het aanvaarden van een (interim) bestuursfunctie. Greven is adviseur governance-vraagstukken en heeft bijna 40 jaar ervaring in de corporatiesector als bestuurder en als toezichthouder.

Lex de Boer neemt afscheid van Lefier
Lex de Boer neemt na zes jaar afscheid als bestuurder van woningcorporatie Lefier. Per 1 december treedt hij in dienst als directeur van Pantar, het sociale werkbedrijf van de gemeenten Amsterdam en Diemen.

Joan van der Burgt directeur van de Alliantie regio Amersfoort
Joan van der Burgt (53) is per 1 januari 2018 de nieuwe directeur van woningcorporatie de Alliantie regio Amersfoort. Van der Brugt volgt Koos Koolstra op, die op dat moment met pensioen gaat. Van der Burgt heeft ruime ervaring in de corporatiesector. Zij begon haar loopbaan in Amsterdam bij Eigen Haard en daarna werkte zij tien jaar bij Dudok Wonen in Hilversum. Sinds 2010 is zij directeur van de Alliantie regio Gooi en Vechtstreek. 

Mark van de Velde nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Samenwerking
Mark van de Velde start op 1 november 2018 als directeur-bestuurder bij Woningstichting Samenwerking in Vlaardingen. De laatste tien jaar bekleedde Van de Velde verschillende managementfuncties bij de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder. Hij volgt Ton van der Steen op die met vroegpensioen gaat.    

Marie-Thérese Dubbeldam per 1 november 2018 bestuurder Woonpunt
Marie-Thérèse Dubbeldam is per 1 november 2018 toegetreden tot de raad van bestuur bij woningcorporatie Woonpunt in Maastricht. Dubbeldam vormt met Guido Kerckhoffs een tweehoofdig, collegiaal bestuur met oog voor verandering en verbetering. Dubbeldam was hiervoor directeur-bestuurder bij de Brabantse woningcorporatie Laurentius. Die gaat op zoek naar een nieuwe bestuurder.

Mark Drost nieuwe directeur-bestuurder Vecht en Omstreken
De raad van commissarissen van de Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken heeft per 1 september 2018 Mark Drost benoemd tot haar nieuwe directeur-bestuurder. Bert van Rossum neemt per 1 september na 33 jaar afscheid.

Rentree benoemt Frans Kooiker tot interim-bestuurder
Frans Kooiker is per 1 september 2018 benoemd tot interim-bestuurder van woningcorporatie Rentree in Deventer. De werving voor de nieuwe bestuurder is al in volle gang. Die benoeming wordt per 1 februari 2019 verwacht. Kooiker is tot 1 september, de datum van zijn pensionering, nog bestuurder van woningcorporatie De Woonplaats in Enschede.

Leo Overmars vertrekt bij Woonmeij
Leo Overmars stopt per 1 september 2018 als directeur-bestuurder bij woningcorporatie Woonmeij. Zijn collega Mark Wonders neemt zijn taken over. Woonmeij ontstond 1 januari 2018 na de fusie van Huis & Erf en Wovesto. Het is nu tijd voor een nieuwe strategie en daarom is in onderling overleg besloten dat Overmars vertrekt.

Ruud de Frankrijker voorzitter RvC Woonvizier
Ruud de Frankrijker is per 1 juli 2018 voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Woonvizier in Made. Hij volgt Herman Weggen op die acht jaar voorzitter van Volksbelang nu Woonvizier was en daarmee de maximale zittingstermijn had bereikt. De Frankrijker is ervaren in zijn nieuwe rol. Hij is ook voorzitter van de RvC bij woningcorporatie Woonforte in Alphen aan den Rijn.

Marije Buursink nieuwe directeur-bestuurder Poort6
Marije Buursink begint op 17 september 2018 als nieuwe directeur-bestuurder bij woningcorporatie Poort6 in Gorinchem. Zij volgt de interim-bestuurder Gerrit Breeman op. De 43-jarige Buursink begon haar loopbaan bij de gemeente Tilburg. Van 2011 tot 2016 was zij directeur bij woningcorporatie Brabant Wonen. De laatste jaren werkte zij als zelfstandig ondernemer.

Ben Pluijmers bestuurder a.i. Woonkracht10
Ben Pluijmers is per 12 juli 2018 benoemd als bestuurder ad interim van woningcorporatie Woonkracht10 in Zwijndrecht. Hij vervangt oud-bestuurder Arlette Sprokkereef die de corporatie na drie jaar vrijwillig verliet voor een functie bij jeugdzorginstelling Enver. Pluijmers vormt samen met medebestuurder Erwin Zwijnenburg het collegiaal bestuur van de woningcorporatie die actief is in Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht. Binnenkort start de werving voor een definitieve invulling van de positie.

Eric Schopman directeur-bestuurder ad interim WoonCompas
Eric Schopman is met ingang van 1 augustus 2018 directeur-bestuurder ad interim van stichting WoonCompas in Rotterdam. Hij volgt Marcel Korthorst op, die op die dag vertrekt naar Woningbouwvereniging Hoek van Holland. Schopman was hiervoor manager Ontwikkeling bij WoonCompas.

Hans Koning nieuwe voorzitter RvC Kennemer Wonen
Gerard Erents neemt na bijna 8 jaar afscheid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Kennemer Wonen in Alkmaar. Zijn rol als voorzitter is per 1 juli 2018 overgenomen door Hans Koning die tot die datum commissaris was. Omdat hij al zes jaar actief is binnen de RvC, mag hij nog maximaal twee jaar aanblijven als voorzitter.

Richard Sitton nieuwe bestuursvoorzitter Woonbron
De raad van commissarissen van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron benoemt Richard Sitton per direct als voorzitter van de raad van bestuur van Woonbron. Richard Sitton was de afgelopen jaren al lid van de raad van bestuur van Woonbron. Hij volgt Bert Wijbenga op die de functie verliet voor een wethouderschap in Rotterdam.  

Koos Parie nieuwe voorzitter RvC Woonopmaat 
Koos Parie is sinds 28 mei 2018 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Woonopmaat (Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee). Hij werkt ruim 30 jaar in de volkshuisvesting, onder meer als directeur van de Nationale Woningraad (rechtsvoorganger van Aedes). Ook heeft hij als interim-bestuurder veel opdrachten voor corporaties gedaan. Parie levert vanuit zijn toezichthoudende rol een bijdrage aan de ontwikkeling van Woonopmaat 2.0, waarin de organisatie zich ontwikkelt naar een netwerkorganisatie met excellente dienstverlening.

Kees de Wolf nieuwe directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Maarn
Kees de Wolf is per 1 juli 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Maarn. Hij volgt interim directeur-bestuurder Peter de Langen op, die vanaf 18 oktober 2017 leiding gegeven heeft aan de corporatie onder druk van het verscherpt toezicht, dat was ingesteld door de Autoriteit Woningcorporaties. Inmiddels heeft de Autoriteit het herstelplan geaccepteerd en neemt Kees de Wolf de leiding over. De Wolf is een ervaren bestuurder. Hij was onder meer van 2006 tot 2014 directeur van Stichting Woonzorg Nederland.

Alex Meij (37) is vanaf 1 oktober 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Maasvallei Maastricht
Hij volgt Frans Crijns op, die tien jaar deze functie vervulde en met pensioen gaat. Alex Meij is nu nog manager bij Woningstichting Servatius. Meij is ook raadslid in de gemeenteraad van Maastricht. Omdat de functie van directeur-bestuurder niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap, stopt hij per 1 oktober als gemeenteraadslid.

Ronald Camstra directeur Wonen & Vastgoed bij Pré Wonen
Ronald Camstra is sinds 1 juni 2018 gestart als directeur Wonen & Vastgoed bij woningcorporatie Pré Wonen in Haarlem. Hiervoor was Camstra manager Wonen bij Mitros in Utrecht.

Erna Mobach nieuwe directeur-bestuurder De Goede Woning in Rijssen-Holten
Per 1 september 2018 is Erna Mobach-Donderwinkel benoemd als directeur-bestuurder van woningcorporatie De Goede Woning in Rijssen-Holten. Zij volgt Jan van der Spek op die met pensioen gaat. Erna Mobach heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting. Zij werkt nu als manager Wonen en Vastgoed bij Mijande Wonen.

Martha Buitenkamp nieuwe voorzitter RvC Woonconcept
Martha Buitenkamp is vanaf 1 april 2018 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Woonconcept (Meppel). Zij volgde Theun Oosterhuis op. Buitenkamp is sinds december 2015 al lid van de RvC van Woonconcept.

Paulus Jansen interim-directeur Woonbond
Paulus Jansen is benoemd als interim-directeur van de Woonbond. Hij volgt tijdelijk Ronald Paping op, die wethouder wonen, financiën en armoedebestrijding in Arnhem is geworden. De laatste vier jaar was Jansen voor de SP wethouder Wonen in Utrecht. De Woonbond wil per 1 januari 2019 een nieuwe directeur benoemen. 

Marcel Korthorst nieuwe directeur-bestuurder WVH
Marcel Korthorst is per 1 augustus 2018 benoemd als directeur-bestuurder bij Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH). Hij volgt François Claessens op, die op 1 juni is gestart als directeur-bestuurder bij Eemland Wonen in Baarn. In de periode tussen 1 juni en 1 augustus worden de lopende zaken waargenomen door Jeanette de Koning, plaatsvervangend directeur en bestuurssecretaris van WVH.

Gerrit Teunis neemt afscheid van Beter Wonen Vechtdal
Per 1 juni 2018 is Gerrit Teunis met pensioen gegaan. Teunis was bijna 17 jaar directeur-bestuurder van woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal.

Directeur vertrekt bij Velison Wonen
Peter van Ling heeft, na een dienstverband van 9 jaar, besloten Velison Wonen te verlaten per juni 2018. Tot 1 oktober 2018 blijft Van Ling aan Velison Wonen verbonden als adviseur van de raad van commissarissen. De taken Van Ling zullen intern worden waargenomen totdat in de opvolging kan worden voorzien.

Nieuwe directievoorzitter De Woonplaats
Henri Soepenberg is per 1 september 2018 benoemd tot directievoorzitter bij woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. Samen met Marion Wolters vormt hij dan de directie van de woningcorporatie. Soepenberg volgt Frans Kooiker op die per 1 september met pensioen gaat.

Martijn van Straaten nieuwe directeur-bestuurder PeelrandWonen
Martijn van Straaten is vanaf 1 juni 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van PeelrandWonen in de gemeente Boekel. Hij is nu manager Wonen bij Area en heeft ook ervaring in verschillende andere functies in de corporatiesector. Van Straaten volgt bij PeelrandWonen Sjraar Canjels op die tot 1 februari 2018 directeur-bestuurder was. Tot 1 juni vervult een interimbestuurder de functie.

Lia Bode nieuwe voorzitter RvC HEEMwonen
Lia Bode is per 1 januari 2018 toegetreden tot de raad van commissarissen van woningcorporatie HEEMwonen in Kerkrade. Op 1 februari 2018 volgde zij Louis Vroomen op als voorzitter. Vroomen legde naast het voorzitterschap ook zijn lidmaatschap neer. 
Per 25 april 2018 is Henk Sentjens afgetreden als lid van de RvC van HEEMwonen. 

Ruben Karel nieuwe directeur-bestuurder Clavis
Ruben Karel is vanaf 11 juni 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Clavis in Terneuzen. De afgelopen 8 jaar was hij werkzaam in de corporatiesector, waarvan sinds 2014 als assetmanager bij woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom. Hij neemt de functie over van Jos Valckx, die sinds 1 augustus 2017 interim directeur-bestuurder is.

Peter Zuithof vertrekt bij Mijande Wonen
De raad van commissarissen van Stichting Mijande Wonen en haar directeur-bestuurder Peter Zuithof hebben op 25 april 2018 geconstateerd dat er onvoldoende basis is voor een vruchtbare samenwerking in de nabije toekomst. In goed overleg is besloten om het dienstverband te beëindigen. Vooruitlopend daarop heeft Zuithof zijn werkzaamheden neergelegd. De RvC gaat op zoek naar een nieuwe bestuurder. Erna Mobach, manager Wonen & Vastgoed, neemt zijn werkzaamheden waar totdat er een nieuwe directeur-bestuurder is benoemd.

Liesbeth van Asten nieuwe directeur-bestuurder Volkshuisvesting in Arnhem
Liesbeth van Asten start op 1 september 2018 als nieuwe directeur-bestuurder bij woningcorporatie Volkshuisvesting in Arnhem. Sinds 2010 is zij directeur-bestuurder van woningcorporatie Rentree in Deventer en dat blijft ze tot 1 september. Betty Mostard blijft tot die datum interim-bestuurder bij Volkshuisvesting Arnhem. Zij volgde in april Gerrit Breeman op.

Bestuurder Arlette Sprokkereef verlaat Woonkracht10
Arlette Sprokkereef vertrekt per 3 mei 2018 na bijna drie jaar als bestuurder bij woningcorporatie Woonkracht10 uit Zwijndrecht. Samen met medebestuurder Erwin Zwijnenburg zette ze zich vol in om écht thuis te geven aan mensen in de Drechtsteden. Sprokkereef vertrekt op eigen verzoek. Totdat er een tweede bestuurder is aangesteld, neemt bestuursvoorzitter Zwijnenberg alle bestuurlijke taken vanaf nu over.

Bothilde Buma nieuwe directeur-bestuurder Woonservice
Bothilde Buma is met ingang van 9 juli 2018 door de raad van commissarissen benoemd tot directeur-bestuurder van Woonservice in Westerbork. Buma volgt Harro Eppinga op die begin 2018 de overstap maakte naar woningcorporatie Elkien.

Caroline Nolet directeur-bestuurder Woningstichting Nieuwkoop
Caroline Nolet-Kolster (52) is per 1 mei 2018 benoemd als directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop. Zij werkte hiervoor als manager Verhuur en Verkoop bij de Amsterdamse woningcorporatie Ymere. Nolet gaat samen met de organisatie richting geven aan de verdere ontwikkeling en positionering van Woningstichting Nieuwkoop.

Sander Heinsman bestuurslid bij Portaal
Sander Heinsman (37) is per 16 maart 2018 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de Utrechtse woningcorporatie Portaal. Hij is een van de jongste bestuurders van een grote corporatie. Met de benoeming van Heinsman heeft Portaal weer een volwaardig tweehoofdig bestuur onder voorzitterschap van Dirk Jan van der Zeep.

Sylvester Putters nieuwe directeur-bestuurder Woonstichting ’t Heem
Sylvester Putters is per 1 maart 2018 benoemd als directeur-bestuurder van Woonstichting ’t Heem. Hij volgt interim-bestuurder Joke ten Brink op die de woningcorporatie leidde nadat op 1 januari 2018 Woonstichting ’t Heem en Zorgstichting ’t Heem werden opgesplitst in twee aparte organisaties. Putters werkt sinds december 2005 bij ’t Heem. De afgelopen jaren als manager F&C, ICT en vastgoedontwikkeling.

Janine Godderij nieuwe directeur-bestuurder ZOwonen
Janine Godderij is per 1 mei 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van ZOwonen. Zij volgt Ton Mans op die op 1 maart 2018 afscheid nam en een Aedes-onderscheiding ontving voor zijn verdiensten. Hiervoor werkte Godderij 3,5 jaar bij Woningstichting De Veste in Ommen. Met haar overstap naar ZOwonen (Sittard), een corporatie die actief is in de Westelijke Mijnstreek, vestigt de van origine Limburgse bestuurder zich weer in Zuidelijk Nederland.

Cees van Boven nieuwe voorzitter De Vernieuwde Stad 
Cees van Boven is per 1 juli 2018 de nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad, het samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties. Hij volgt Marien de Langen op die zijn volledige termijn van zes jaar als voorzitter er dan op heeft zitten. Van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland, wil zijn kennis en ervaring inzetten voor het maken en behouden van prettige steden om in te wonen.

François Claessens vertrekt bij WVH
François Claessens neemt als directeur-bestuurder afscheid bij woningbouwvereniging WVH in Hoek van Holland. Hij start per 1 juni 2018 als directeur-bestuurder bij Eemland Wonen in Baarn. De raad van commissarissen van WVH is inmiddels gestart met de wervingsprocedure voor een nieuwe bestuurder.

Margriet Drijver interim-bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal 
Margriet Drijver is op 15 februari 2018 gestart als interim-bestuurder bij Woningstichting Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg. Zij volgt Gerrit Teunis op die in januari vertrok. Drijver was hiervoor interim-bestuurder bij woningstichting Elkien in Heerenveen en (interim-)bestuurder bij diverse andere woningcorporaties.

Willem de Bruin treedt terug als directeur-bestuurder Woongoed Zeist
Willem de Bruin treedt per 1 februari 2018 terug als directeur-bestuurder van woningcorporatie Woongoed Zeist. Na een carrière van bijna 30 jaar in de volkshuisvesting gaat hij met pensioen. Hij werkte 13 jaar als directeur-bestuurder bij Woongoed Zeist en rechtsvoorganger de Kombinatie. De Bruin blijft tot december 2018 nog actief als adviseur. Rob Wassenberg blijft aan als enige directeur-bestuurder van Woongoed Zeist.

Mirjam Depondt neemt afscheid van Woonpunt
Mirjam Depondt-Olivers blijft niet aan voor een vierde termijn als bestuurder bij Woonpunt en zal de woningcorporatie op 1 september 2018 verlaten. Dat geeft Woonpunt de tijd om een nieuw lid van de raad van bestuur te werven en te selecteren, die samen met Guido Kerckhoffs de leiding van Woonpunt zal gaan vormen. Depondt is in 2006 benoemd als bestuurder van Woonpunt en is in deze functie herbenoemd in 2010 en 2014.

Emme Groot nieuwe voorzitter raad van commissarissen Woonborg
Emme Groot is per 14 februari 2018 benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Woonborg in Vries. Hij volgt Henk Jan Bolding op die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Groot is bestuursvoorzitter van de Economic Board Groningen en was eerder burgemeester van Delfzijl en Appingedam.

Leo Overmars en Mark Wonders tweehoofdig bestuur Woonmeij
Leo Overmars en Mark Wonders zijn de twee directeur-bestuurders waarmee woningcorporatie Woonmeij het beleid van de fusiepartners (Huis & Erf en Wovesto) voortzet. De nieuwe corporatie is 1 januari 2018 gestart en het tweehoofdig bestuur is ook met ingang van die datum benoemd.

Jan de Vries neemt afscheid van Rijnhart Wonen
Jan de Vries (46) neemt afscheid van woningcorporatie Rijnhart Wonen. De directeur-bestuurder verlaat na twee bestuursperioden de corporatie met woningen in Leiderdorp en Zoeterwoude. In een interview blikt hij terug op bijna negen jaar Rijnhart Wonen.

René Wiersema vertrekt bij Poort6
Directeur-bestuurder René Wiersema vertrekt medio maart 2018 bij woningcorporatie Poort6 in Gorinchem. Hij gaat na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag als gemeentesecretaris bij de gemeente Gilze en Rijen. De raad van commissarissen van Poort6 zoekt nu een interim-bestuurder en verwacht na de zomer een nieuwe directeur-bestuurder aan te kunnen stellen.

Lucas de Boer directeur-bestuurder van Rondom Wonen 
Lucas de Boer (46) is per 1 maart 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Rondom Wonen uit Pijnacker. Hij volgt Lambert Greven op die na een carrière van bijna 40 jaar in de volkshuisvesting met pensioen gaat. De Boer was de afgelopen jaren integraal gebiedsmanager bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros.

Tinka Hurkmans nieuwe manager Communicatie Aedes
Tinka Hurkmans (52) is op 8 januari 2018 gestart als nieuwe manager Communicatie en lid van het Management Team van Aedes. Ze werkte hiervoor als manager Communicatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor werkte ze als communicatieadviseur bij de NS en bij de toenmalige Woningstichting Noordvest in Schiedam. Ze studeerde Sociale Geografie in Utrecht. Bekijk hier haar LinkedIn-profiel.

Peter Pinkhaar nieuwe directeur-bestuurder SHBO in Oosterhout
Peter Pinkhaar is per 1 januari 2018 interim directeur-bestuurder bij SHBO in Oosterhout. Hij volgt Annet Boekelman op. Pinkhaar heeft als belangrijkste opdracht de afronding van de ontvlechting met de zorginstelling en de voorbereiding en uitvoering van de fusie met de lokale corporatie. Hij heeft eerder Steelande wonen in Groningen gesplitst en samengevoegd met twee andere corporaties. Daarvoor was hij bestuurder bij Welbions en Wooncompagnie.

Sjraar Canjels nieuwe directeur-bestuurder De Voorzorg
Sjraar Canjels is vanaf 1 februari 2018 de nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek. Hij was eerder onder meer directeur-bestuurder bij Peelrand Wonen in Boekel en beleidsadviseur bij Woongoed 2-duizend. Canjels volgt interim-bestuurder René Roelofsma op.

Claudia Beumer nieuwe bestuurder van woningstichting St. Joseph
Claudia Beumer is vanaf 1 maart 2018 de nieuwe bestuurder van woningstichting Sint Joseph in Almelo. Tot die datum is Beumer (49) manager staf bij woningcorporatie Welbions in Hengelo. Zij volgt bij Sint Joseph Jan Kamst op, die binnenkort met pensioen gaat na een dienstverband van 38 jaar. 

Charlotte Beukeboom nieuwe directeur-bestuurder van Woonwijze
Charlotte Beukeboom (39) is per 1 januari 2018 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Woonwijze in Vught. Zij volgt Gerard Velthuizen op. Beukeboom werkt tien jaar bij Woonwijze in verschillende functies. Het afgelopen jaar was zij al actief als interim-bestuurder.

Hans Amman nieuwe voorzitter RvC woonstichting De Key
Hans Amman is per 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woonstichting De Key (Amsterdam). Hij volgt Frank de Grave op. Hans Amman is momenteel voorzitter/hoogleraar van de Innovation Exchange Amsterdam, het expertisecentrum dat Amsterdamse onderzoekers en studenten van AMC, HvA, UvA, VU en VUMC ondersteunt bij het omzetten van hun uitvinding, idee of onderzoeksresultaat naar een concrete toepassing.

Ellen van Beijsterveldt-Niels nieuwe directeur-bestuurder bij Woonvizier
Ellen van Beijsterveldt-Niels is per 15 januari 2018 de nieuwe directeur-bestuurder bij de West-Brabantse corporatie Woonvizier in de gemeente Drimmelen. Van Beijsterveldt-Niels was de afgelopen 5 jaar directeur-bestuurder bij Helpt Elkander in Nuenen en daarvoor heeft zij diverse functies bij woningcorporaties en in de financiële sector bekleed. Zij volgt interim-bestuurder Ben Wouters op.

Peter de Langen interim directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Maarn
Anouk Kaiser is teruggetreden als directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Maarn. Zij was sinds 2010 bestuurslid. Ze begon als tweede secretaris en heeft vanaf 1 maart 2017 de functie van directeur-bestuurder vervuld. Peter de Langen is benoemd als interim directeur-bestuurder tot 1 maart 2018.

Harro Eppinga nieuwe directeur-bestuurder Elkien
Harro Eppinga (47) wordt per 1 februari 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van de Friese woningcorporatie Elkien. Eppinga was de afgelopen vijf jaar directeur-bestuurder van Woonservice in Westerbork en daarvoor directeur-bestuurder van Woningstichting Tubbergen en manager Wonen bij verschillende corporaties. Eppinga volgt interim-bestuurder Margriet Drijver op.

Mirjam Breed in raad van commissarissen Woningbedrijf Velsen
Mirjam Breed is op voordracht van de Huurdersraad per 19 november 2017 benoemd als lid van de raad van commissarissen van Woningbedrijf Velsen. Eveline Kroezen en Rob Neutelings zijn vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn per die datum afgetreden. 

Isabella Costermans nieuwe commissaris Woonpalet
Isabella Costermans is toegetreden tot de raad van commissarissen van woningcorporatie Woonpalet in Zeewolde. Haar specialisme als commissaris is Vastgoed en Financiën. Zij is ook voorzitter van de auditcommissie. Costermans is de opvolger van Gemma Oosterman van wie de zittingstermijn was verstreken. 

Mariëtte Heemskerk nieuwe directeur-bestuurder De Goede Woning in Zoetermeer
Mariëtte Heemskerk is vanaf 1 januari 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie De Goede Woning in Zoetermeer. Heemskerk werkt sinds 2008 als zelfstandig management consultant en interim-manager voor met name organisaties op het gebied van zorg en wonen. Ze volgt Kees Karsten op, die De Goede Woning sinds februari 2017 als interim-bestuurder leidde.

Marc Eggermont nieuwe directeur-bestuurder Woonpartners
Marc Eggermont is vanaf 1 december 2017 de nieuwe directeur-bestuurder van Woonpartners in Helmond. Eggermont was dertien jaar bestuurder van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven, waar hij medio 2016 vertrok. Sindsdien was hij actief als zelfstandig adviseur. Eggermont is benoemd voor één of twee jaar. Daarna stelt de raad van commissarissen van Woonpartners een bestuurder voor een langere periode aan.

Toon Corver nieuw directielid van Mitros 
Toon Corver is door de raad van commissarissen benoemd als nieuw directielid van de Utrechtse woningcorporatie Mitros. Per 1 januari 2018 vormt hij samen met Henk Peter Kip de directie. Zijn portefeuille omvat financiën, ICT, verkoop, zakelijke verhuur, klantcontact en dagelijks onderhoud.

André Drost en Nico Stoop uit raad van commissarissen WormerWonen
De raad van commissarissen van WormerWonen in Wormer verandert per 1 december 2017. André Drost (vice-voorzitter en huurderscommissaris) en Nico Stoop (voorzitter) treden af na de maximale termijn van acht jaar. Als voorbereiding op het aftreden van de voorzitter is vorig jaar al een nieuw lid benoemd: Michiel Heerkens. Hij volgt Nico Stoop op als voorzitter. Tom Kuijper is per 1 oktober 2017 benoemd als lid van de raad van commissarissen (huurderscommissaris).

Caroline Timmermans directeur-bestuurder WonenBreburg in Breda
Caroline Timmermans maakt per 1 november 2017 het bestuur van woningcorporatie WonenBreburg in Breda weer compleet. Zij vervangt Aline Zwierstra die onlangs opstapte. Timmermans vormt samen met Hans Pars en Leo Schuld het bestuur. De drie directeur-bestuurders zijn samen verantwoordelijk voor het totale beleid van WonenBreburg. Timmermans werkt al sinds 2006 voor de woningcorporatie.

Annelies Barnard directeur-bestuurder van de Woningstichting in Wageningen
Annelies Barnard is per 1 januari 2018 benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van de Woningstichting in Wageningen. Tot 1 januari 2018 blijft Wilfried Stribos daar interim directeur-bestuurder. Barnard is nu directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop.

Nieuwe leden raad van commissarissen de Woonmensen
De raad van commissarissen van de Woonmensen (Apeldoorn) heeft per 1 oktober 2017 Maud Groenberg, Ingeborg de Jong en Fred Sterk benoemd als leden van de raad. Ingeborg de Jong en Fred Sterk zijn benoemd  op voordracht van de huurdersbelangenvereniging WijZijn. Maud Groenberg neemt per 1 januari 2018 de voorzittersrol over van Theun Oosterhuis. Hij vertrekt vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn. 

Marja Duiverman interim-directeur Wonen Wateringen
Marja Duiverman is aangesteld als interim-directeur van woningcorporatie Wonen Wateringen in het Westland. Zij neemt het over van Cihan Daskapan die na ziekte heeft besloten niet terug te keren als directeur.

Jan Putman (interim) directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Jan Putman is per 1 oktober 2017 aangesteld als (interim) directeur-bestuurder door de raad van commissarissen van de Zuid-Hollandse woningcorporatie Rijswijk Wonen. Hij neemt het over van Elisa Dubbelman die de functie tijdelijk vervulde na het vertrek van Željka Udovicic-Schlick. 

Erik Wilders en Marc Breij (her)benoemd tot bestuurders WSW
Erik Wilders is per 1 september 2017 herbenoemd tot bestuurder van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Wilders is sinds 2013 bestuurder bij het WSW en blijft dat tot uiterlijk 1 maart 2018. Marc Breij is benoemd tot bestuurder tot 1 januari 2018, met de mogelijkheid van verlenging tot 1 juli 2018. Breij is sinds 2014 manager Risicomanagement bij het WSW.

Joke van den Berg nieuw lid raad van bestuur Woonwaard
Joke van den Berg vormt sinds 1 september 2017 samen met Pierre Sponselee het bestuur van woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar. Van den Berg was hiervoor directeur Wonen bij Woonwaard. Die directielaag (directie Wonen en directie Vastgoed) is komen te vervallen. 

Merlien Welzijn nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Sint Antonius van Padua
Per 1 oktober 2017 is Merlien Welzijn (43) benoemd tot directeur-bestuurder van Woningstichting Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout). Welzijn werkte hiervoor als manager Wonen bij Tablis Wonen (Sliedrecht). Zij volgt Aad Verkade op die na een dienstverband van 36 jaar vertrekt bij de corporatie. 

Tanja Liebers directeur-bestuurder Bergopwaarts
Tanja Liebers-van Rooy is per 1 september de nieuwe directeur-bestuurder van de Deurnese woningbouwvereniging Bergopwaarts. Zij werkt sinds 2006 bij deze corporatie en daarvoor werkte zij 12,5 jaar bij woningcorporatie Portaal in Nijmegen. Liebers volgt Chris Theuws op die sinds 1 mei 2017 directeur-bestuurder is bij woningcorporatie De Zaligheden in Eersel.

Jos Valckx interim-directeur-bestuurder Clavis
Per 1 augustus 2017 wordt Jos Valckx de nieuwe interim-directeur-bestuurder van de Zeeuws-Vlaamse woningcorporatie Clavis. Na het vertrek van Robert de Ridder als directeur-bestuurder heeft Wim Poortvliet de functie van waarnemend directeur-bestuurder tijdelijk vervuld. Valckx was eerder directeur-bestuurder van woonstichting Hulst.

Isa Kahraman en Frank Weusthof nieuwe commissarissen Mijande Wonen
Woningcorporatie Mijande Wonen uit Vriezenveen heeft sinds 1 juli 2017 twee nieuwe leden in de raad van commissarissen: Isa Kahraman en Frank Weusthof. Zij volgen de afgetreden leden Leonard Faber en Eric Bessem op. Kahraman is als commissaris ook lid van de auditcommissie van Mijande Wonen, Weusthof is lid van de selectie- en remuneratiecommissie.

Pascale Bartels nieuwe directeur WoonincPlusVitalis
Pascale Bartels is per 1 september 2017 de nieuwe directeur van WoonincPlusVitalis, het samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Wooninc en zorgorganisatie Vitalis Zorg Groep in Eindhoven en omgeving. Bartels neemt het stokje over van de interimmanager Ergin Borova. Bartels heeft zestien jaar ervaring in verschillende leidinggevende functies bij de Tilburgse corporatie Tiwos. 

André Loogman nieuwe commissaris Habion
De raad van commissarissen van Habion heeft André Loogman (1962) per 1 juli 2017 benoemd tot commissaris van woningcorporatie Habion. André Loogman is zelfstandig bestuursadviseur, interim-bestuurder en toezichthouder in de publieke sector. Hij zal als commissaris deel uitmaken van de auditcommissie van de RvC. Tom Vroon en Frank van der Heijden treden per 1 juli 2017 uit de RvC van de corporatie, vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn. Joost van Hoof wordt dan de nieuwe vice-voorzitter.

Sjoerd Quint nieuwe directeur-bestuurder Openbaar Belang
Sjoerd Quint is per 1 september 2017 de nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting Openbaar Belang (Zwolle). Hij volgt Gerke Brouwer op die afgelopen najaar afscheid nam. Rob van Beek was in de tussentijd interim-bestuurder bij de corporatie. Quint werkte de afgelopen vier jaar als adjunct-directeur bij deltaWonen en werkte eerder bij Dudok Wonen.

Maud Hoezen nieuwe directeur bij de Alliantie
Maud Hoezen is per 1 augustus 2017 directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij de Alliantie. Samen met de voorzitter Rob Haans en drie regiodirecteuren vormt zij het directieteam van de Alliantie. Hoezen is sinds 2012 bestuurder bij Mitros. 

Eric van den Einden nieuwe directeur-bestuurder van Woonveste
Eric van den Einden (55) wordt per 1 augustus 2017 de nieuwe directeur-bestuurder bij Woonveste in Drunen. Huidig directeur-bestuurder Aart Jan Gorter gaat dan met pensioen. Van den Einden was sinds 2009 directeur-bestuurder bij Woningstichting Volksbelang, en - vanwege een fusie met Goed Wonen - bij Woonvizier in Made.

Jan van der Moolen vertrekt als RvC-voorzitter Lefier
Jan van der Moolen vertrekt als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van de Groningse woningcorporatie Lefier. Van der Moolen is ook voorzitter van de RvC van Stichting Studentenhuisvesting Utrecht (SSHU) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) vindt die twee functies onverenigbaar. SSHU verzorgt namelijk het beheer voor 452 studentenkamers van Lefier. Lefier hoopt voor 1 september 2017 een nieuwe RvC-voorzitter te vinden.

Marieke Kolsteeg nieuwe directeur-bestuurder Waterweg Wonen
Marieke Kolsteeg wordt per 1 september 2017 de nieuwe directeur-bestuurder van Waterweg Wonen (Vlaardingen). Ze volgt daarmee Harrie Bosch op, die binnenkort met pensioen gaat. Kolsteeg studeerde Bouwkunde en werkt al ruim 20 jaar in de volkshuisvesting in de stadsregio Rotterdam. Op dit moment is ze lid van de directie van Woonbron. Daarnaast is ze voorzitter van het Aedes-netwerk voor vrouwelijke managers.

Harrie Bosch nieuwe voorzitter RvC woonstichting SSW
Harrie Bosch wordt per 1 juli 2017 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woonstichting SSW. Hij volgt Ron de Haas op, die werd benoemd tot directeur-bestuurder bij woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda. Bosch is momenteel directeur-bestuurder van Waterweg Wonen in Vlaardingen en gaat per 1 juli 2017 met pensioen.