Paul Terwisscha directeur-bestuurder bij Volksbelang

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

Paul Terwisscha directeur-bestuurder bij Volksbelang
Volksbelang in Helmond krijgt een nieuwe directeur-bestuurder: per 1 november neemt Paul Terwisscha (60) het stokje over van interimbestuurder Henri van de Kerkhof. Terwisscha is nu nog directeur Vastgoed bij Woonbedrijf in Eindhoven.

Michiel Sluijsmans directeur-bestuurder van Krijtland Wonen
Michiel Sluijsmans wordt de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Krijtland Wonen uit Vaals. Hij volgt per 1 november 2020 Jos Lambrichts op die met pensioen gaat. Krijtland Wonen gaat naar verwachting per 1 januari 2021 fuseren met Woningstichting Simpelveld. Dan is Michiel Sluijsmans ook de directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie.

Radbout Matthijssen vertrekt bij Harmonisch Wonen
Directeur-bestuurder Radbout Matthijssen (60) van woningcorporatie Harmonisch Wonen uit Lelystad vertrekt per 1 januari 2021. Hij gaat een andere wending aan zijn leven geven. Matthijssen is vanaf 1989 in verschillende functies actief voor Harmonisch Wonen en sinds 1997 directeur-bestuurder. De raad van commissarissen gaat op zoek naar een opvolger.

Ronald Camstra directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Op 1 november 2020 wordt Ronald Camstra directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Hij volgt interim-bestuurder Liesbeth van Beek op.

Krista Walter bestuurder van Kennemer Wonen
Krista Walter volgt per 1 oktober 2020 Dick Tromp op als bestuurder van woningcorporatie Kennemer Wonen in Noord-Kennemerland. Tromp gaat met pensioen. Walter heeft ruim tien jaar ervaring in de volkshuisvesting als bestuurder van De Goede Woning in Apeldoorn. 

Harro Eppinga directeur-bestuurder Welbions
Harro Eppinga (50) is per 1 november 2020 de nieuwe directeur-bestuurder (voorzitter) bij woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne. Hij volgt Harry Rupert op, die na ruim 19 jaar als bestuursvoorzitter bij Welbions met pensioen gaat. Eppinga is nu nog directeur-bestuurder bij de Friese woningcorporatie Elkien in Friesland. 

Erik Cuppen interim directeur-bestuurder Waardwonen
Per 1 augustus is Erik Cuppen interim directeur bestuurder van Waardwonen. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen Cuppen op 1 oktober definitief te benoemen als directeur-bestuurder. 

Ton Streppel waarnemend bestuurder bij Helpt Elkander
Per 22 juli 2020 treedt Ton Streppel aan als waarnemend bestuurder bij woningstichting Helpt Elkander uit Nuenen. Na goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties volgt aanstelling als interim bestuurder. 

Koen Westhoff benoemd tot directeur bij de Alliantie
Koen Westhoff start 15 augustus als directeur bij woningcorporatie de Alliantie. Hij wordt verantwoordelijk voor de regio Amsterdam/Almere en daarnaast portefeuillehouder voor de VvE diensten. 

Vera Luijendijk benoemd als nieuwe bestuurder Eigen Haard
Vera Luijendijk volgt Mieke van den Berg op die eind 2019 is afgetreden. Vera Luijendijk start per 1 september en vormt dan met de huidige bestuursvoorzitter Bert Halm het bestuur van Eigen Haard.

Nieuwe directeur-bestuurder en voorzitter RvC woningbouwstichting Samenwerking
Petra van den Berk is op 10 juni 2020 benoemd als directeur-bestuurder van woningbouwstichting Samenwerking uit Ouderkerk aan den IJssel. Zij volgt daarmee Ed Goverde op. Op dezelfde datum is Ben Spelbos benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC), de opvolger van Bart van Rij.

Freerk Wind benoemd tot interim directeur-bestuurder SWZ
Per 1 juli 2020 start Freerk Wind als interim directeur-bestuurder van de Zwolse woningstichting SWZ. Hij was manager vastgoed bij SWZ. De raad van commissarissen is blij met deze tijdelijke invulling, die is goedgekeurd door de autoriteit woningcorporaties.

Janita Tabak nieuwe voorzitter RvC OFW
De raad van commissarissen (RvC) van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft een nieuw lid: Moniek van Balen, voorheen directeur-bestuurder bij woningcorporatie UWOON uit Harderwijk. De huidige voorzitter van de RvC, Marjo Visser, treedt vanwege het einde van haar zittingsperiode na 8 jaar af. Janita Tabak neemt de rol als voorzitter over. 

Maarten Meulepas directeur-bestuurder Woningbelang
Maarten Meulepas wordt per 1 juli de nieuwe directeur van de Valkenswaardse woningcorporatie Woningbelang. Hij volgt Rob Möhlmann op, die na 35 jaar Woningbelang met pensioen gaat.

Roland Marx nieuwe directeur-bestuurder Dunavie 
Roland Marx wordt per 1 juli 2020 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder bij Dunavie. Hij volgt daarmee Pierre Sponselee op, die vanaf maart 2019 de functie ad interim vervulde. Roland Marx was hiervoor directeur-bestuurder van woningcorporatie Lelystromen. 

Marie-Thérèse Dubbeldam vertrekt bij Woonpunt
Marie-Thérèse Dubbeldam en de raad van commissarissen van de Limburgse woningcorporatie Woonpunt hebben in goed onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Dat betekent dat Marie-Thérèse Dubbeldam per 1 juni 2020 vertrekt als directeur-bestuurder bij Woonpunt. Ton Mans is interim-bestuurder bij Woonpunt terwijl een nieuwe bestuurder wordt gezocht.

Walter Hamers legt voorzittersrol bij Talis neer
Walter Hamers draagt op 1 juli 2020 de voorzittersrol van de raad van bestuur van de Nijmeegse woningcorporatie Talis over aan medebestuurder Ronald Leushuis. Hamers is sinds 2009 bestuurder bij Talis en sinds 2014 voorzitter. Walter Hamers blijft tot einde van zijn bestuursperiode in september 2021 bestuurder bij Talis.

Fleur Imming nieuwe directeur-bestuurder UWOON
Op 1 september 2020 volgt Fleur Imming Moniek van Balen op als directeur-bestuurder van  woningcorporatie UWOON. Imming is directeur bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland) en heeft bestuurlijke ervaring opgedaan als wethouder bij de gemeente Amersfoort.

Rinze Kramer interim directeur bestuurder bij De Delthe
Per 1 juni 2020 start Rinze Kramer als interim directeur bestuurder bij Woningstichting De Delthe. Hij volgt Bas Krajenbrink op, die per die datum is benoemd als bestuurder van Christelijke Woningstichting Patrimonium in Groningen.

Roland Marx vertrekt bij Leystromen
Bestuurder Roland Marx gaat de Brabantse woningcorporatie Leystromen na zeven jaar verlaten. Hij blijft zijn werkzaamheden nog uitvoeren tot eind juni 2020. De raad van commissarissen is momenteel bezig met zijn opvolging.

Joke ten Brink nieuwe directeur-bestuurder WSL
Woningstichting Leusden (WSL) heeft een nieuwe directeur-bestuurder. Joke ten Brink start op 23 april 2020 als opvolger van Monique Brewster op, die in eind 2019 Leusden verruilde voor WoonForte in Alphen aan den Rijn. Ten Brink was hiervoor interim-bestuurder bij een aantal andere woningcorporaties. 

Monique Boeijen directeur-bestuurder Actium
Monique Boeijen wordt per 1 juli 2020 benoemd als directeur-bestuurder van Actium en volgt daarmee Marcel van Halteren op, die het afgelopen half jaar de functie ad interim vervulde. Boeijen is nu nog directeur-bestuurder bij SWZ in Zwolle.

Hanke Struik naar ProWonen
Hanke Struik is per 1 augustus 2020 de nieuwe directeur-bestuurder bij woningcorporatie ProWonen in Borculo. Zij maakt de overstap van Waardwonen in Huissen en volgt Henk Meulenkamp op. Hij gaat per 1 augustus 2020 met pensioen na 42 jaar gewerkt te hebben in de wooncorporatiebranche.

Ton Mans interim-bestuurder bij Woonpunt 
De raad van commissarissen van de Maastrichtse woningcorporatie Woonpunt heeft Ton Mans benoemd als interim-bestuurder. Hij krijgt de opdracht om Woonpunt tijdelijk te leiden nu Guido Kerckhoffs de organisatie verlaat.

Marcel Meulen interim directeur-bestuurder bij Woondiensten Aarwoude
Marcel Meulen volgt Danny Visser op als directeur-bestuurder bij Woondiensten Aarwoude. Omdat er een onderzoek loopt naar een mogelijke fusie heeft de raad van commissarissen besloten dat het gaat om een  interim-functie. Marcel Meulen is op 1 maart 2020 benoemd.

Kees Karsten plaatsvervangend bestuurder bij Veenendaalse Woningstichting
Bestuurder Hans van Heteren kan door ziekte zijn functie bij de Veenendaalse Woningstichting tijdelijk niet uitoefenen. De RvC heeft daarom Kees Karsten op 1 april 2020 benoemd als waarnemer en plaatsvervangend bestuurder.

Mohamed Baba treedt toe tot dagelijks bestuur De Vernieuwde Stad
Mohamed Baba, bestuursvoorzitter van Haag Wonen, is vanaf 1 juli 2020 lid van het dagelijks bestuur van De Vernieuwde Stad, platform van 27 grote grootstedelijke woningcorporaties. Hij krijgt daarin de portefeuille Woningmarkt. Baba volgt Willem Krzeszewski (directeur-bestuurder van Staedion) op, die zijn maximale termijn erop heeft zitten.

Marieke Heilbron nieuwe directeur-bestuurder van Elan Wonen
Marieke Heilbron is per 1 mei 2020 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Elan Wonen uit Haarlem en Heemstede. Heilbron volgt Ben Pluijmers op die het afgelopen half jaar interim-bestuurder was. Heilbron (44) werkte de afgelopen vier jaar als manager Wonen bij woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht. Daarvoor vervulde ze dezelfde functie bij Woningstichting Leusden. 

Gert Hylkema uit RvC Sint Antonius van Padua
Gert Hylkema heeft 1 maart 2020 de voorzittershamer van de raad van commissarissen van woningstichting Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout overgedragen aan Ron Nulkes. Hylkema was bijna acht jaar lid van de RvC waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. De reden voor de overdracht is dat de termijn van Hylkema erop zit.

Guido Kerckhoffs vertrekt bij Woonpunt
Bestuurder Guido Kerckhoffs neemt in goed overleg met de raad van commissarissen per 1 mei 2020 afscheid van woningcorporatie Woonpunt te Maastricht. Dat gebeurt vanwege fundamentele verschillen van inzicht over de aansturing van de organisatie. De raad van commissarissen stelt binnenkort een interim-bestuurder aan en buigt zich over de invulling van het bestuur. 

Zeno Winkels nieuwe directeur Woonbond
Zeno Winkels (1972) is per 1 mei 2020 de nieuwe algemeen directeur van de Woonbond. Hij volgt de huidige directeur Paulus Jansen op, die in juli met pensioen gaat. Winkels studeerde milieu- en agrarische economie in Wageningen. Hij werkte van 2012 tot maart 2015 bij de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron als duurzaamheidsadviseur. 

Dennis Lausberg nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie HW Wonen
Ben Pluimer gaat op 1 april 2020 met pensioen en Dennis Lausberg volgt hem op als directeur-bestuurder van woningcorporatie HW Wonen in Oud-Beijerland. Lausberg werkt nu bij woningcorporatie Woonstad in Rotterdam als directeur Vastgoedontwikkeling en -beheer. Paul de Bruijn, de andere bestuurder van HW Wonen, gaat na vijf jaar elders in de corporatiesector aan de slag. HW Wonen gaat nog een tweede nieuwe directeur-bestuurder werven.

Claudia Siewers nieuwe directeur van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Vanaf 15 april 2020 is Claudia Siewers (1978) directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Siewers was na een carrière in het notariaat, bestuurssecretaris bij Stichting Woonbron in Rotterdam en commissaris bij LEKSTEDEWonen.

Danny Visser directeur-bestuurder Woonstichting SSW
Danny Visser is per 1 maart 2020 de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting SSW in Bilthoven. Hij volgt daarmee interim-bestuurder Theo Stubbé op die deze functie waarnam na het vertrek van Jessie Bekkers-van Rooij. De afgelopen negen jaar werkte Danny Visser bij Woondiensten Aarwoude in Woubrugge, waarvan de laatste drie jaar als directeur-bestuurder.

Dennis Gerlof nieuwe directeur-bestuurder bij QuaWonen
QuaWonen heeft per 1 april 2020 een nieuwe directeur-bestuurder: Dennis Gerlof. Hij volgt interim bestuurder Wilfried Strijbos op, die deze functie tijdelijk waarnam na het vertrek van Rob van den Broeke. De afgelopen jaren werkte Dennis Gerlof bij diverse corporaties, waaronder Woonbron.

Liesbeth van Beek interim-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Liesbeth van Beek is vanaf 20 januari interim-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Zij volgt tijdelijk Liesbeth Brouwer-De Jong op. Liesbeth van Beek was de afgelopen jaren interim-bestuurder bij Woonstichting Gendt en bij WSG in Geertruidenberg. De raad van commissarissen van Woningstichting Barneveld start de werving voor een structurele invulling van de functie en hoopt rond de zomer een nieuwe directeur-bestuurder aan te kunnen stellen.

Mohamed Baba bestuursvoorzitter bij Haag Wonen
Vanaf 1 maart is Mohamed Baba bestuursvoorzitter van Haag Wonen. Hij vormt een tweehoofdig bestuur samen met de huidige financieel bestuurder Ria Koppen-Kreyne. Baba is nu nog directeur bij Woonbron, waar hij verantwoordelijk is voor de regio Delft. Ook is hij voorzitter van de Sociale Verhuurders Haaglanden en in die rol goed op de hoogte van de volkshuisvesting in Den Haag.

Noek Pouw nieuwe directeur-bestuurder bij OFW
Met ingang van 1 april 2020 is Noek Pouw de nieuwe directeur bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Hij neemt het stokje over van Truus Sweringa die dan, na 23 jaar dienstverband, met pensioen gaat.

John van der Vegt nieuwe voorzitter RvC Welbions
John van der Vegt is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Welbions (Borne, Hengelo). Hij volgt Herman Grootelaar op die zijn tweede en laatste zittingstermijn heeft voltooid. 

Alphonse Hanlo voorzitter RvC UWOON
Alphonse Hanlo is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie UWOON in Harderwijk, Ermelo en Elburg. Hanlo is sinds 2016 commissaris bij UWOON en sinds 2019 vicevoorzitter. Hij volgt Cees Oosterwijk op die vanwege het aflopen van de maximale benoemingstermijn is uitgetreden.

Liesbeth Brouwer-de Jong verlaat Woningstichting Barneveld
Per 1 januari 2020 verlaat directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong Woningstichting Barneveld; een functie die ze sinds 1 december 2016 vervulde. De raad van commissarissen bedankt haar voor wat zij heeft betekend voor de organisatie en voor de Barneveldse volkshuisvesting.

Moniek van Balen vertrekt bij UWOON
Moniek van Balen-Uijen verlaat de woningcorporatie UWOON (Harderwijk, Ermelo en Elburg) per 1 april 2020. Zij gaat na veertien jaar als bestuurder van UWOON, verder als zelfstandig adviseur. Iris Uittien, manager Wonen, neemt vanaf 1 april 2020 tijdelijk de functie van de bestuurder waar. De raad van commissarissen bereidt momenteel de wervingsprocedure voor en hoopt in de zomer een nieuwe bestuurder te hebben.

Rob van Beek interim-bestuurder Woningstichting Leusden
Rob van Beek is sinds 1 december 2019 interim-bestuurder van Woningstichting Leusden. Hij volgt tijdelijk Monique Brewster op, die na ruim zes jaar Leusden nu directeur-bestuurder is bij Woonforte in Alphen aan den Rijn. De selectieprocedure loopt en de raad van commissarissen verwacht in de eerste helft van 2020 een nieuwe bestuurder te benoemen.

Leonard Kok nieuwe voorzitter RvC Staedion
Leonard Kok is sinds 24 oktober 2019 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Staedion in Den Haag. Kok is sinds 2014 commissaris bij Staedion en sinds 2016 vicevoorzitter. Hij volgt Joop van Oosten op die vanwege het aflopen van de maximale benoemingstermijn de raad heeft verlaten. 

Ben Pluijmers interim directeur-bestuurder van Elan Wonen
Per 1 november is Ben Pluijmers voor zes maanden interim directeur-bestuurder van Elan Wonen. Pluijmers volgt Chris Schaapman op, die na vier jaar afscheid neemt bij de woningcorporatie uit Haarlem en Heemstede. Pluijmers (64) was eerder plaatsvervangend bestuurder bij woningbouwcorporatie Havensteder in Rotterdam en Woonkracht10 in Zwijndrecht. Elan Wonen benut de interim-periode om een definitieve vervanger te werven.

Gertjan Lankhorst nieuwe voorzitter RvC Ymere
Gertjan Lankhorst treedt op 1 januari 2020 aan als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van de Amsterdamse woningcorporatie Ymere. Lankhorst (61) is een ervaren toezichthouder en bestuurder, maar nieuw in de wereld van woningcorporaties. Hij volgt Guido van Woerkom op die er dan twee termijnen op heeft zitten.

Mieke van den Berg vertrekt bij Eigen Haard
Mieke van den Berg (53) neemt afscheid als lid van de Raad van Bestuur van de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard. Zij heeft ruim 20 jaar voor de corporatie gewerkt. Per 1 januari 2020 draagt Van den Berg haar taken over aan collega-bestuurder Bert Halm. Binnenkort start de procedure voor het vinden van een nieuwe bestuurder voor Eigen Haard.

Hans Hammink voorzitter raad van commissarissen van Beter Wonen
Hans Hammink volgt per 1 november Emmy Elgersma op als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van Beter Wonen. Hammink is al zes jaar lid van de RvC, waardoor er een vacature ontstaat in de RvC van Beter Wonen. Elgersma start op 1 november als directeur-bestuurder bij de Stichting Woningbouw Achtkarspelen.

Directeur-bestuurder Chris Schaapman vertrekt bij Elan Wonen
Chris Schaapman neemt op 31 oktober 2019 afscheid als directeur-bestuurder bij Elan Wonen. Schaapman is vier jaar actief geweest bij de woningcorporatie in Haarlem en Heemstede. Vanaf 1 november wordt een interim-bestuurder aangesteld als opvolger van Schaapman. Deze opvolger wordt binnenkort bekendgemaakt.

Mohamed el Achkar bestuurslid Woonstad Rotterdam
Mohamed el Achkar (1973) is per 1 december 2019 het nieuwe lid van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam. Samen met voorzitter Maria Molenaar vormt El Achkar het collegiaal bestuur van Woonstad Rotterdam. El Achkar werkt bij de gemeente Den Haag, waar hij sinds 2016 algemeen directeur is van de dienst Publiekszaken. 

Eric van Kaam nieuwe directeur-bestuurder van Velison Wonen
Eric van Kaam (59) volgt per 1 november Paul Vlug (bestuurder a.i.) op als directeur-bestuurder van woningcorporatie Velison Wonen in IJmuiden. Van Kaam werkte eerder bij Ymere in Amsterdam, waar hij onder andere lid van de directieraad was en verantwoordelijk voor de portefeuille Verhuur en Wonen.  

Eric Kemperman nieuwe voorzitter RvC Woonforte
Woningcorporatie Woonforte uit Alphen aan den Rijn heeft sinds 1 september 2019 een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen: Eric Kemperman. Op dit moment is hij voorzitter van de RvC bij Area Wonen in Uden/Veghel waar op 1 februari 2020 zijn tweede termijn afloopt. Kemperman volgt bij Woonforte Ruud de Frankrijker op die er twee termijnen op heeft zitten. 

Elles Dost nieuwe bestuurder van woningcorporatie Lefier
Elles Dost is per 1 januari 2020 de nieuwe bestuurder van woningcorporatie Lefier in Noordoost-Nederland. Op dit moment werkt zij als directeur-bestuurder bij de Drentse woningcorporatie Actium. Ze was ook jarenlang lid van het Algemeen Bestuur van Aedes. Dost volgt bij Lefier Margriet Drijver op die sinds januari tijdelijk bestuurder was. 

Monique Brewster directeur-bestuurder bij Woonforte
Monique Brewster start per 1 december 2019 als directeur-bestuurder bij Woonforte in Alphen aan den Rijn. Zij volgt interim-bestuurder Frans Kooiker op, die tijdelijk deze functie waarnam nadat Rob Donninger Woonforte verliet. Brewster is nu nog directeur-bestuurder bij Woningstichting Leusden waar zij zes jaar heeft gewerkt.

Pieter Thoben directeur-bestuurder van Rhenam Wonen
Pieter Thoben is per 1 oktober 2019 benoemd tot directeur-bestuurder van de Rhenense woningcorporatie Rhenam Wonen. Hij werkte eerder als portefeuillemanager en manager Strategie en Vastgoedsturing bij Mooiland en Lefier. Thoben volgt Martijn Rink op, die sinds 1 juli 2019 directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen is.

Marjan Nekkers naar Beter Wonen
Per 1 november 2019 begint Marjan Nekkers als de nieuwe directeur-bestuurder van Beter Wonen in Almelo. Zij neemt daarmee het stokje over van Peter van der Hout die per 1 september een andere baan heeft geaccepteerd. De manager Strategie en Beleid, Hanneke de Rijter, neemt in tussenliggende periode waar als directeur-bestuurder. 

Martine Huizinga naar Wonen Noordwest Friesland
Martine Huizinga begint per 1 november 2019 als nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Zij volgt Rein Hagenaars op. Hij bekleedde deze functie ruim 16 jaar en gaat met pensioen. Huizinga werkt nu als manager Wonen en plaatsvervangend directeur-bestuurder bij de Lelystadse corporatie Centrada.

Matthieu van Olffen nieuwe bestuurder Wierden en Borgen
Woningstichting Wierden en Borgen uit Bedum heeft per 1 oktober 2019 Matthieu van Olffen als nieuwe bestuurder. Hij is de opvolger van Peter van Heeswijk die sinds 18 december 2018 tijdelijk bestuurder is van Wierden en Borgen. Van Olffen is momenteel directeur Financiën & Ondersteuning bij de Groningse woningcorporatie Lefier.