Vereniging

Bothilde Buma nieuwe directeur-bestuurder Woonservice

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

Bothilde Buma nieuwe directeur-bestuurder Woonservice
Bothilde Buma is met ingang van 9 juli 2018 door de raad van commissarissen benoemd tot directeur-bestuurder van Woonservice in Westerbork. Buma volgt Harro Eppinga op die begin 2018 de overstap maakte naar woningcorporatie Elkien.

Caroline Nolet directeur-bestuurder Woningstichting Nieuwkoop
Caroline Nolet-Kolster (52) is per 1 mei 2018 benoemd als directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop. Zij werkte hiervoor als manager Verhuur en Verkoop bij de Amsterdamse woningcorporatie Ymere. Nolet gaat samen met de organisatie richting geven aan de verdere ontwikkeling en positionering van Woningstichting Nieuwkoop.

Sander Heinsman bestuurslid bij Portaal
Sander Heinsman (37) is per 16 maart 2018 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de Utrechtse woningcorporatie Portaal. Hij is een van de jongste bestuurders van een grote corporatie. Met de benoeming van Heinsman heeft Portaal weer een volwaardig tweehoofdig bestuur onder voorzitterschap van Dirk Jan van der Zeep.

Sylvester Putters nieuwe directeur-bestuurder Woonstichting ’t Heem
Sylvester Putters is per 1 maart 2018 benoemd als directeur-bestuurder van Woonstichting ’t Heem. Hij volgt interim-bestuurder Joke ten Brink op die de woningcorporatie leidde nadat op 1 januari 2018 Woonstichting ’t Heem en Zorgstichting ’t Heem werden opgesplitst in twee aparte organisaties. Putters werkt sinds december 2005 bij ’t Heem. De afgelopen jaren als manager F&C, ICT en vastgoedontwikkeling.

Janine Godderij nieuwe directeur-bestuurder ZOwonen
Janine Godderij is per 1 mei 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van ZOwonen. Zij volgt Ton Mans op die op 1 maart 2018 afscheid nam en een Aedes-onderscheiding ontving voor zijn verdiensten. Hiervoor werkte Godderij 3,5 jaar bij Woningstichting De Veste in Ommen. Met haar overstap naar ZOwonen (Sittard), een corporatie die actief is in de Westelijke Mijnstreek, vestigt de van origine Limburgse bestuurder zich weer in Zuidelijk Nederland.

Cees van Boven nieuwe voorzitter De Vernieuwde Stad 
Cees van Boven is per 1 juli 2018 de nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad, het samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties. Hij volgt Marien de Langen op die zijn volledige termijn van zes jaar als voorzitter er dan op heeft zitten. Van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland, wil zijn kennis en ervaring inzetten voor het maken en behouden van prettige steden om in te wonen.

François Claessens vertrekt bij WVH
François Claessens neemt als directeur-bestuurder afscheid bij woningbouwvereniging WVH in Hoek van Holland. Hij start per 1 juni 2018 als directeur-bestuurder bij Eemland Wonen in Baarn. De raad van commissarissen van WVH is inmiddels gestart met de wervingsprocedure voor een nieuwe bestuurder.

Margriet Drijver interim-bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal 
Margriet Drijver is op 15 februari 2018 gestart als interim-bestuurder bij Woningstichting Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg. Zij volgt Gerrit Teunis op die in januari vertrok. Drijver was hiervoor interim-bestuurder bij woningstichting Elkien in Heerenveen en (interim-)bestuurder bij diverse andere woningcorporaties.

Willem de Bruin treedt terug als directeur-bestuurder Woongoed Zeist
Willem de Bruin treedt per 1 februari 2018 terug als directeur-bestuurder van woningcorporatie Woongoed Zeist. Na een carrière van bijna 30 jaar in de volkshuisvesting gaat hij met pensioen. Hij werkte 13 jaar als directeur-bestuurder bij Woongoed Zeist en rechtsvoorganger de Kombinatie. De Bruin blijft tot december 2018 nog actief als adviseur. Rob Wassenberg blijft aan als enige directeur-bestuurder van Woongoed Zeist.

Mirjam Depondt neemt afscheid van Woonpunt
Mirjam Depondt-Olivers blijft niet aan voor een vierde termijn als bestuurder bij Woonpunt en zal de woningcorporatie op 1 september 2018 verlaten. Dat geeft Woonpunt de tijd om een nieuw lid van de raad van bestuur te werven en te selecteren, die samen met Guido Kerckhoffs de leiding van Woonpunt zal gaan vormen. Depondt is in 2006 benoemd als bestuurder van Woonpunt en is in deze functie herbenoemd in 2010 en 2014.

Emme Groot nieuwe voorzitter raad van commissarissen Woonborg
Emme Groot is per 14 februari 2018 benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Woonborg in Vries. Hij volgt Henk Jan Bolding op die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Groot is bestuursvoorzitter van de Economic Board Groningen en was eerder burgemeester van Delfzijl en Appingedam.

Leo Overmars en Mark Wonders tweehoofdig bestuur Woonmeij
Leo Overmars en Mark Wonders zijn de twee directeur-bestuurders waarmee woningcorporatie Woonmeij het beleid van de fusiepartners (Huis & Erf en Wovesto) voortzet. De nieuwe corporatie is 1 januari 2018 gestart en het tweehoofdig bestuur is ook met ingang van die datum benoemd.

Jan de Vries neemt afscheid van Rijnhart Wonen
Jan de Vries (46) neemt afscheid van woningcorporatie Rijnhart Wonen. De directeur-bestuurder verlaat na twee bestuursperioden de corporatie met woningen in Leiderdorp en Zoeterwoude. In een interview blikt hij terug op bijna negen jaar Rijnhart Wonen.

René Wiersema vertrekt bij Poort6
Directeur-bestuurder René Wiersema vertrekt medio maart 2018 bij woningcorporatie Poort6 in Gorinchem. Hij gaat na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag als gemeentesecretaris bij de gemeente Gilze en Rijen. De raad van commissarissen van Poort6 zoekt nu een interim-bestuurder en verwacht na de zomer een nieuwe directeur-bestuurder aan te kunnen stellen.

Lucas de Boer directeur-bestuurder van Rondom Wonen 
Lucas de Boer (46) is per 1 maart 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Rondom Wonen uit Pijnacker. Hij volgt Lambert Greven op die na een carrière van bijna 40 jaar in de volkshuisvesting met pensioen gaat. De Boer was de afgelopen jaren integraal gebiedsmanager bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros.

Tinka Hurkmans nieuwe manager Communicatie Aedes
Tinka Hurkmans (52) is op 8 januari 2018 gestart als nieuwe manager Communicatie en lid van het Management Team van Aedes. Ze werkte hiervoor als manager Communicatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor werkte ze als communicatieadviseur bij de NS en bij de toenmalige Woningstichting Noordvest in Schiedam. Ze studeerde Sociale Geografie in Utrecht. Bekijk hier haar LinkedIn-profiel.

Peter Pinkhaar nieuwe directeur-bestuurder SHBO in Oosterhout
Peter Pinkhaar is per 1 januari 2018 interim directeur-bestuurder bij SHBO in Oosterhout. Hij volgt Annet Boekelman op. Pinkhaar heeft als belangrijkste opdracht de afronding van de ontvlechting met de zorginstelling en de voorbereiding en uitvoering van de fusie met de lokale corporatie. Hij heeft eerder Steelande wonen in Groningen gesplitst en samengevoegd met twee andere corporaties. Daarvoor was hij bestuurder bij Welbions en Wooncompagnie.

Sjraar Canjels nieuwe directeur-bestuurder De Voorzorg
Sjraar Canjels is vanaf 1 februari 2018 de nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek. Hij was eerder onder meer directeur-bestuurder bij Peelrand Wonen in Boekel en beleidsadviseur bij Woongoed 2-duizend. Canjels volgt interim-bestuurder René Roelofsma op.

Claudia Beumer nieuwe bestuurder van woningstichting St. Joseph
Claudia Beumer is vanaf 1 maart 2018 de nieuwe bestuurder van woningstichting Sint Joseph in Almelo. Tot die datum is Beumer (49) manager staf bij woningcorporatie Welbions in Hengelo. Zij volgt bij Sint Joseph Jan Kamst op, die binnenkort met pensioen gaat na een dienstverband van 38 jaar. 

Charlotte Beukeboom nieuwe directeur-bestuurder van Woonwijze
Charlotte Beukeboom (39) is per 1 januari 2018 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Woonwijze in Vught. Zij volgt Gerard Velthuizen op. Beukeboom werkt tien jaar bij Woonwijze in verschillende functies. Het afgelopen jaar was zij al actief als interim-bestuurder.

Hans Amman nieuwe voorzitter RvC woonstichting De Key
Hans Amman is per 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woonstichting De Key (Amsterdam). Hij volgt Frank de Grave op. Hans Amman is momenteel voorzitter/hoogleraar van de Innovation Exchange Amsterdam, het expertisecentrum dat Amsterdamse onderzoekers en studenten van AMC, HvA, UvA, VU en VUMC ondersteunt bij het omzetten van hun uitvinding, idee of onderzoeksresultaat naar een concrete toepassing.

Ellen van Beijsterveldt-Niels nieuwe directeur-bestuurder bij Woonvizier
Ellen van Beijsterveldt-Niels is per 15 januari 2018 de nieuwe directeur-bestuurder bij de West-Brabantse corporatie Woonvizier in de gemeente Drimmelen. Van Beijsterveldt-Niels was de afgelopen 5 jaar directeur-bestuurder bij Helpt Elkander in Nuenen en daarvoor heeft zij diverse functies bij woningcorporaties en in de financiële sector bekleed. Zij volgt interim-bestuurder Ben Wouters op.

Peter de Langen interim directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Maarn
Anouk Kaiser is teruggetreden als directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Maarn. Zij was sinds 2010 bestuurslid. Ze begon als tweede secretaris en heeft vanaf 1 maart 2017 de functie van directeur-bestuurder vervuld. Peter de Langen is benoemd als interim directeur-bestuurder tot 1 maart 2018.

Harro Eppinga nieuwe directeur-bestuurder Elkien
Harro Eppinga (47) wordt per 1 februari 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van de Friese woningcorporatie Elkien. Eppinga was de afgelopen vijf jaar directeur-bestuurder van Woonservice in Westerbork en daarvoor directeur-bestuurder van Woningstichting Tubbergen en manager Wonen bij verschillende corporaties. Eppinga volgt interim-bestuurder Margriet Drijver op.

Mirjam Breed in raad van commissarissen Woningbedrijf Velsen
Mirjam Breed is op voordracht van de Huurdersraad per 19 november 2017 benoemd als lid van de raad van commissarissen van Woningbedrijf Velsen. Eveline Kroezen en Rob Neutelings zijn vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn per die datum afgetreden. 

Isabella Costermans nieuwe commissaris Woonpalet
Isabella Costermans is toegetreden tot de raad van commissarissen van woningcorporatie Woonpalet in Zeewolde. Haar specialisme als commissaris is Vastgoed en Financiën. Zij is ook voorzitter van de auditcommissie. Costermans is de opvolger van Gemma Oosterman van wie de zittingstermijn was verstreken. 

Mariëtte Heemskerk nieuwe directeur-bestuurder De Goede Woning in Zoetermeer
Mariëtte Heemskerk is vanaf 1 januari 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie De Goede Woning in Zoetermeer. Heemskerk werkt sinds 2008 als zelfstandig management consultant en interim-manager voor met name organisaties op het gebied van zorg en wonen. Ze volgt Kees Karsten op, die De Goede Woning sinds februari 2017 als interim-bestuurder leidde.

Marc Eggermont nieuwe directeur-bestuurder Woonpartners
Marc Eggermont is vanaf 1 december 2017 de nieuwe directeur-bestuurder van Woonpartners in Helmond. Eggermont was dertien jaar bestuurder van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven, waar hij medio 2016 vertrok. Sindsdien was hij actief als zelfstandig adviseur. Eggermont is benoemd voor één of twee jaar. Daarna stelt de raad van commissarissen van Woonpartners een bestuurder voor een langere periode aan.

Toon Corver nieuw directielid van Mitros 
Toon Corver is door de raad van commissarissen benoemd als nieuw directielid van de Utrechtse woningcorporatie Mitros. Per 1 januari 2018 vormt hij samen met Henk Peter Kip de directie. Zijn portefeuille omvat financiën, ICT, verkoop, zakelijke verhuur, klantcontact en dagelijks onderhoud.

André Drost en Nico Stoop uit raad van commissarissen WormerWonen
De raad van commissarissen van WormerWonen in Wormer verandert per 1 december 2017. André Drost (vice-voorzitter en huurderscommissaris) en Nico Stoop (voorzitter) treden af na de maximale termijn van acht jaar. Als voorbereiding op het aftreden van de voorzitter is vorig jaar al een nieuw lid benoemd: Michiel Heerkens. Hij volgt Nico Stoop op als voorzitter. Tom Kuijper is per 1 oktober 2017 benoemd als lid van de raad van commissarissen (huurderscommissaris).

Caroline Timmermans directeur-bestuurder WonenBreburg in Breda
Caroline Timmermans maakt per 1 november 2017 het bestuur van woningcorporatie WonenBreburg in Breda weer compleet. Zij vervangt Aline Zwierstra die onlangs opstapte. Timmermans vormt samen met Hans Pars en Leo Schuld het bestuur. De drie directeur-bestuurders zijn samen verantwoordelijk voor het totale beleid van WonenBreburg. Timmermans werkt al sinds 2006 voor de woningcorporatie.

Annelies Barnard directeur-bestuurder van de Woningstichting in Wageningen
Annelies Barnard is per 1 januari 2018 benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van de Woningstichting in Wageningen. Tot 1 januari 2018 blijft Wilfried Stribos daar interim directeur-bestuurder. Barnard is nu directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop.

Nieuwe leden raad van commissarissen de Woonmensen
De raad van commissarissen van de Woonmensen (Apeldoorn) heeft per 1 oktober 2017 Maud Groenberg, Ingeborg de Jong en Fred Sterk benoemd als leden van de raad. Ingeborg de Jong en Fred Sterk zijn benoemd  op voordracht van de huurdersbelangenvereniging WijZijn. Maud Groenberg neemt per 1 januari 2018 de voorzittersrol over van Theun Oosterhuis. Hij vertrekt vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn. 

Marja Duiverman interim-directeur Wonen Wateringen
Marja Duiverman is aangesteld als interim-directeur van woningcorporatie Wonen Wateringen in het Westland. Zij neemt het over van Cihan Daskapan die na ziekte heeft besloten niet terug te keren als directeur.

Jan Putman (interim) directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Jan Putman is per 1 oktober 2017 aangesteld als (interim) directeur-bestuurder door de raad van commissarissen van de Zuid-Hollandse woningcorporatie Rijswijk Wonen. Hij neemt het over van Elisa Dubbelman die de functie tijdelijk vervulde na het vertrek van Željka Udovicic-Schlick. 

Erik Wilders en Marc Breij (her)benoemd tot bestuurders WSW
Erik Wilders is per 1 september 2017 herbenoemd tot bestuurder van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Wilders is sinds 2013 bestuurder bij het WSW en blijft dat tot uiterlijk 1 maart 2018. Marc Breij is benoemd tot bestuurder tot 1 januari 2018, met de mogelijkheid van verlenging tot 1 juli 2018. Breij is sinds 2014 manager Risicomanagement bij het WSW.

Joke van den Berg nieuw lid raad van bestuur Woonwaard
Joke van den Berg vormt sinds 1 september 2017 samen met Pierre Sponselee het bestuur van woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar. Van den Berg was hiervoor directeur Wonen bij Woonwaard. Die directielaag (directie Wonen en directie Vastgoed) is komen te vervallen. 

Merlien Welzijn nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Sint Antonius van Padua
Per 1 oktober 2017 is Merlien Welzijn (43) benoemd tot directeur-bestuurder van Woningstichting Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout). Welzijn werkte hiervoor als manager Wonen bij Tablis Wonen (Sliedrecht). Zij volgt Aad Verkade op die na een dienstverband van 36 jaar vertrekt bij de corporatie. 

Tanja Liebers directeur-bestuurder Bergopwaarts
Tanja Liebers-van Rooy is per 1 september de nieuwe directeur-bestuurder van de Deurnese woningbouwvereniging Bergopwaarts. Zij werkt sinds 2006 bij deze corporatie en daarvoor werkte zij 12,5 jaar bij woningcorporatie Portaal in Nijmegen. Liebers volgt Chris Theuws op die sinds 1 mei 2017 directeur-bestuurder is bij woningcorporatie De Zaligheden in Eersel.

Jos Valckx interim-directeur-bestuurder Clavis
Per 1 augustus 2017 wordt Jos Valckx de nieuwe interim-directeur-bestuurder van de Zeeuws-Vlaamse woningcorporatie Clavis. Na het vertrek van Robert de Ridder als directeur-bestuurder heeft Wim Poortvliet de functie van waarnemend directeur-bestuurder tijdelijk vervuld. Valckx was eerder directeur-bestuurder van woonstichting Hulst.

Wim Sterkenburg verlaat Woonstede
Directeur-bestuurder Wim Sterkenburg van woningstichting Woonstede gaat met pensioen. Hij werkte 31 jaar lang voor de Edese woningstichting, waarvan de laatste 15 jaar als directeur. Er komt geen opvolger voor Sterkenburg. Marian Teer, nu eveneens directeur bij Woonstede, gaat als enige Woonstede leiden.

Isa Kahraman en Frank Weusthof nieuwe commissarissen Mijande Wonen
Woningcorporatie Mijande Wonen uit Vriezenveen heeft sinds 1 juli 2017 twee nieuwe leden in de raad van commissarissen: Isa Kahraman en Frank Weusthof. Zij volgen de afgetreden leden Leonard Faber en Eric Bessem op. Kahraman is als commissaris ook lid van de auditcommissie van Mijande Wonen, Weusthof is lid van de selectie- en remuneratiecommissie.

Pascale Bartels nieuwe directeur WoonincPlusVitalis
Pascale Bartels is per 1 september 2017 de nieuwe directeur van WoonincPlusVitalis, het samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Wooninc en zorgorganisatie Vitalis Zorg Groep in Eindhoven en omgeving. Bartels neemt het stokje over van de interimmanager Ergin Borova. Bartels heeft zestien jaar ervaring in verschillende leidinggevende functies bij de Tilburgse corporatie Tiwos. 

André Loogman nieuwe commissaris Habion
De raad van commissarissen van Habion heeft André Loogman (1962) per 1 juli 2017 benoemd tot commissaris van woningcorporatie Habion. André Loogman is zelfstandig bestuursadviseur, interim-bestuurder en toezichthouder in de publieke sector. Hij zal als commissaris deel uitmaken van de auditcommissie van de RvC. Tom Vroon en Frank van der Heijden treden per 1 juli 2017 uit de RvC van de corporatie, vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn. Joost van Hoof wordt dan de nieuwe vice-voorzitter.

Reinier van der Kuij lid RvC Ressort Wonen
Reinier van der Kuij is per 12 juni 2017 benoemd als lid van de raad van commissarissen van Ressort Wonen (Rozenburg). Van der Kuij werkt momenteel als onderzoeker-docent aan de TU Delft en als zelfstandig organisatieadviseur.

Sjoerd Quint nieuwe directeur-bestuurder Openbaar Belang
Sjoerd Quint is per 1 september 2017 de nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting Openbaar Belang (Zwolle). Hij volgt Gerke Brouwer op die afgelopen najaar afscheid nam. Rob van Beek was in de tussentijd interim-bestuurder bij de corporatie. Quint werkte de afgelopen vier jaar als adjunct-directeur bij deltaWonen en werkte eerder bij Dudok Wonen.

Maud Hoezen nieuwe directeur bij de Alliantie
Maud Hoezen is per 1 augustus 2017 directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij de Alliantie. Samen met de voorzitter Rob Haans en drie regiodirecteuren vormt zij het directieteam van de Alliantie. Hoezen is sinds 2012 bestuurder bij Mitros. 

Eric van den Einden nieuwe directeur-bestuurder van Woonveste
Eric van den Einden (55) wordt per 1 augustus 2017 de nieuwe directeur-bestuurder bij Woonveste in Drunen. Huidig directeur-bestuurder Aart Jan Gorter gaat dan met pensioen. Van den Einden was sinds 2009 directeur-bestuurder bij Woningstichting Volksbelang, en - vanwege een fusie met Goed Wonen - bij Woonvizier in Made.

Marcel Meulen interim-bestuurder van Vallei Wonen
Marcel Meulen is per 1 juni 2017 bij Vallei Wonen aan de slag als interim directeur-bestuurder voor een aantal maanden. Hij volgt hiermee Erik Lambers op, die na het vertrek van Kees van Kampen voor drie maanden waarnemend bestuurder was.

Jan van der Moolen vertrekt als RvC-voorzitter Lefier
Jan van der Moolen vertrekt als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van de Groningse woningcorporatie Lefier. Van der Moolen is ook voorzitter van de RvC van Stichting Studentenhuisvesting Utrecht (SSHU) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) vindt die twee functies onverenigbaar. SSHU verzorgt namelijk het beheer voor 452 studentenkamers van Lefier. Lefier hoopt voor 1 september 2017 een nieuwe RvC-voorzitter te vinden.

Margriet Drijver interim-directeur-bestuurder Elkien
Margriet Drijver is sinds 1 juni 2017 interim-directeur-bestuurder van woningcorporatie Elkien in Heerenveen. Zij volgt Alex Bonnema op. Drijver heeft ruime ervaring als (interim-)corporatiebestuurder, onder meer bij Acantus en Parteon. 

Alice Jansen – van den Tillaart nieuwe commissaris Thuisvester
Op voordracht van de huurderskoepel CIZO is Alice Jansen – van den Tillaart op 15 februari 2017 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Thuisvester. Zij treedt tevens toe tot de Auditcommissie. Jansen is zelfstandig organisatieadviseur.

Marieke Kolsteeg nieuwe directeur-bestuurder Waterweg Wonen
Marieke Kolsteeg wordt per 1 september 2017 de nieuwe directeur-bestuurder van Waterweg Wonen (Vlaardingen). Ze volgt daarmee Harrie Bosch op, die binnenkort met pensioen gaat. Kolsteeg studeerde Bouwkunde en werkt al ruim 20 jaar in de volkshuisvesting in de stadsregio Rotterdam. Op dit moment is ze lid van de directie van Woonbron. Daarnaast is ze voorzitter van het Aedes-netwerk voor vrouwelijke managers.

Annieke Rosier en Jouke Haringsma nieuwe commissarissen Woonstichting VechtHorst
De raad van commissarissen van Woonstichting VechtHorst (Nieuwleusen) heeft twee nieuwe leden benoemd. Per 1 december 2016 maakt Annieke Rosier deel uit van de RvC. Zij heeft een juridische achtergrond. Per 15 maart 2017 is Jouke Haringsma benoemd tot commissaris. Hij heeft een brede ervaring op financieel gebied in de semi-publieke sector.

Marjo Vankan nieuwe directeur-bestuurder HEEMwonen
Marjo Vankan is door de raad van commissarisen van HEEMwonen met terugwerkende kracht per 1 maart 2017 benoemd als directeur-bestuurder van deze woningcorporatie in Kerkrade en Landgraaf. Vankan heeft jarenlange ervaring in de corporatiesector. Zij was onder meer directeur-bestuurder bij een van de fusiepartners van HEEMwonen en vervolgens directeur Wijken bij HEEMwonen. De afgelopen periode was zij er al waarnemend directeur-bestuurder. 

Harrie Bosch nieuwe voorzitter RvC woonstichting SSW
Harrie Bosch wordt per 1 juli 2017 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woonstichting SSW. Hij volgt Ron de Haas op, die werd benoemd tot directeur-bestuurder bij woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda. Bosch is momenteel directeur-bestuurder van Waterweg Wonen in Vlaardingen en gaat per 1 juli 2017 met pensioen.

Helma Janssen-Duighuizen nieuwe commissaris bij Standvast Wonen
Helma Janssen-Duighuizen is per 17 maart benoemd tot nieuw lid van de raad van toezicht van Standvast Wonen (Nijmegen). Ze vervangt Ruud Schouwaert, die in januari na acht jaar lidmaatschap afscheid nam. Janssen-Duighuizen is een ervaren toezichthouder en werkte als leidinggevende bij diverse banken, maar ook als bestuurder in het onderwijs, gezondheidszorg en cultuursector.

Directeur-bestuurder Wooninc Henk Buursink met pensioen
Henk Buursink, directeur-bestuurder bij Wooninc, gaat per 1 mei 2017 met pensioen. De raad van commissarissen heeft besloten zijn positie niet opnieuw in te vullen. Wooninc gaat verder met Angela Pijnenburg als enige directeur-bestuurder.

Hayo Apotheker nieuwe voorzitter RvC Acantus
Hayo Apotheker is benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Acantus (Veendam). Hij volgt per 1 mei 2017 Yvonne van Mastrigt op, zij begon recent als directeur-bestuurder bij Wooncompagnie. Apotheker is burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân en daarnaast voorzitter van de raad van toezicht van hogeschool NHL in Leeuwarden.

Angeline Kierkels commissaris bij de Alliantie
Angeline Kierkels is per 1 april 2017 lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie de Alliantie. Kierkels werd voorgedragen door de huurdersbelangenvereniging. 

Jolanda Comino benoemd als commissaris bij Woonborg
Jolanda Comino is per 1 maart 2017 benoemd als commissaris bij Woonborg (Vries). Comino werkt bij de gemeente Assen als manager van het Team Ruimte. Ze gaf in het verleden leiding aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van het stationsgebied in Assen.

Luut Kroes nieuwe commissaris bij Beter Wonen
Luut Kroes is per 8 februari benoemd tot commissaris bij Beter Wonen (IJsselmuiden). Kroes werkt als directeur Onderwijs en Studenten bij de Rijksuniversiteit Groningen en heeft veel ervaring als toezichthouder. Hij volgt Jan Marskamp op, die acht jaar deel uitmaakte van de RvC van Beter Wonen.

Nieuwe samenstelling RvC HEEMwonen
De raad van commissarissen van HEEMwonen (Kerkrade) is veranderd van samenstelling. Op 21 februari zijn Carola van der Weijden en Dave Huntjens benoemd als nieuwe commissaris. Marjo Hendriks en Jo Souren traden op die datum af. De voorzitter blijft Louis Vroomen. Gedurende 2017 heeft de RvC ook een trainee: Daniëlle Brouwers. Zij volgt bij de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties het traject voor aankomend commissarissen.

Sven Turnhout nieuwe directeur-bestuurder KWH
Op 3 april start Sven Turnhout (35) als directeur-bestuurder bij KWH, het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. De afgelopen jaren werkte hij als Expert Innovatie en Onderzoek bij Vilans, het landelijk kenniscentrum voor de langdurige zorg. Daarnaast is hij hoofddocent Master Management en Innovatie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Hogeschool Rotterdam.

Danny Visser nieuwe directeur-bestuurder Woondiensten Aarwoude
Danny Visser (34) is per 1 april 2017 benoemd als directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude. Visser werkt sinds 2010 bij de corporatie in verschillende functies.

Eddo Rats regiodirecteur de Alliantie
Eddo Rats is per 20 maart 2017 regiodirecteur bij de Alliantie. Rats wordt verantwoordelijk voor de regio Amsterdam/Almere en voor de VvE-diensten van de woningcorporatie. 

Dominique Strörmann lid RvC SOR
Dominique Strörmann is toegetreden tot de raad van commissarissen van ouderenhuisvester SOR (Rotterdam). Strörmann, die werkt als advocate, is benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie.

Chris Theuws verlaat Bergopwaarts 
Na elf jaar verlaat directeur-bestuurder Chris Theuws woningcorporatie Bergopwaarts. Per 1 mei 2017 wordt hij directeur-bestuurder bij Woningstichting De Zaligheden in Eersel. De raad van commissarissen van Bergopwaarts beraadt zich over de werving en invulling van de bestuurdersfunctie bij Bergopwaarts.

Erik Lambers waarnemend bestuurder bij Vallei Wonen
Erik Lambers is tot 1 juni 2017 waarnemend bestuurder bij woningcorporatie Vallei Wonen in Woudenberg. Lambers volgt Kees van Kampen op, die naar woningcorporatie Woongenoot in Nijmegen gaat. De komende maanden zoekt de corporatie een nieuwe directeur-bestuurder. Lambers blijft na deze datum als directeur Bedrijfsvoering in dienst.

Jeroen Frissen nieuwe directeur Strategie bij Vestia
Jeroen Frissen start in april 2017 als directeur Strategie, Beleid en Communicatie bij Vestia. Met bijna 20 jaar ervaring in de corporatiesector in verschillende sleutelposities brengt hij naast innovatief vermogen ook veel ervaring mee.

Nellie Verbugt nieuwe RvC-voorzitter Antares
De raad van commissarissen van Antares (Venlo) heeft een nieuwe voorzitter: Nellie Verbugt. Verbugt was al vice-voorzitter sinds het recente vertrek van John van Graafeiland. Nellie Verbugt is bestuurder van de Zuidelijke Rekenkamer en was in het verleden onder meer directeur van MKB-Limburg en lid van de Tweede Kamer voor de VVD.

Hedwig Verhoeven commissaris bij Staedion
Bij Staedion in Den Haag is Hedwig Verhoeven benoemd als commissaris. In de raad van commissarissen heeft zij de aandachtsgebieden stakeholderontwikkeling en optimalisering klantenfocus en zij is lid van de Auditcommissie. Verhoeven is op dit moment directeur van Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek, directeur Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en directeur Vereniging van Schouwburg- en concertgebouwdirecties (VSCD). 

Harry Platte nieuwe directeur-bestuurder Parteon
Harry Platte wordt per 1 mei 2017 de nieuwe directeur-bestuurder van Parteon (Zaandam). Dan komt er een einde aan de interimperiode van Margriet Drijver, die sinds augustus 2016 Parteon heeft geleid. Platte werkte zeventien jaar bij woningcorporatie Ymere. Sinds 2014 is hij daar als regiomanager verantwoordelijk voor verschillende stadsdelen van Amsterdam.

Kees van Kampen nieuwe directeur-bestuurder Woongenoot
Kees van Kampen, huidig directeur-bestuurder van woningcorporatie Vallei Wonen, wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Woongenoot in Nijmegen. Zijn laatste werkdag bij Vallei Wonen is op woensdag 22 februari. Wie Van Kampen opvolgt bij Vallei Wonen is nog niet bekend. 

Twee nieuwe leden raad van commissarissen Habeko wonen
De raad van commissarissen van Habeko wonen heeft sinds 1 januari 2017 twee nieuwe leden: Mariëtte Meulman en Theo Dijt. Zij volgen Theo Olierook en Patrick van ’t Hart op. Lisanne Aalsma is per 1 januari voorzitter van de raad. 

Drie nieuwe commissarissen bij Actium
Yvonne Geerdink, Astrid Veldhuizen en Jacob Bruintjes zijn per 1 januari 2017 als commissaris benoemd bij Actium (Assen). Zij beschikken allen over ruime bestuurlijke ervaring. Het drietal volgt Erik Boer, Leo Van Gent en Willem Urlings op. Bruintjes is per 1 januari 2017 ook de nieuwe voorzitter van de RvC.

Rob van Beek interim-bestuurder Openbaar Belang 
Rob van Beek is onlangs benoemd tot interim-bestuurder bij Woningstichting Openbaar Belang (Zwolle). Hij volgt Gerke Brouwer op, die is vertrokken naar Woongroep Marenland. Van Beek heeft ruime ervaring bij corporaties, overheden en welzijnsinstellingen. De raad van commissarissen van Openbaar Belang start binnenkort met de werving van een nieuwe directeur-bestuurder.

Sjoerd Hooftman nieuwe directeur WOONopMAAT
Sjoerd Hooftman is per 1 maart 2017 de nieuwe directeur van WOONopMAAT (Heemskerk), hij volgt Aad Leek op die met pensioen gaat. De laatste acht jaar was Hooftman directeur van de vereniging Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).

Marco van der Wel directeur Zeeuwland
Marco van der Wel (44) is sinds 1 januari 2017 directeur van de fusiecorporatie Zeeuwland. Sinds 1 januari is de juridische fusie van de woningcorporaties Zeeuwland en Woonburg rond. Van der Wel was vanaf 2007 directeur-bestuurder van Woonburg. Daarvoor werkte hij in beleidsfuncties bij woningbouwcorporaties in Sittard, Etten-Leur en Tilburg. 

Kees Karsten interim-bestuurder De Goede Woning
Kees Karsten is per 17 januari 2017 benoemd tot interim-bestuurder van De Goede Woning (Zoetermeer). Karsten vervangt Ed Pannebakker die door ziekte langere tijd niet kan werken.

Gijs van den Berg voorzitter RvC Woonstichting Hulst
Gijs van den Berg is per 1 januari 2017 toegetreden tot de raad van commissarissen van Woonstichting Hulst. In de eerste bijeenkomst dit jaar is hij gekozen tot voorzitter van de RvC. Van den Berg volgt Arie Sponselee op die de maximale zittingstermijn heeft vervuld.

Twee nieuwe leden raad van commissarissen Mozaïek Wonen
De raad van commissarissen van woningcorporatie Mozaïek Wonen heeft sinds 1 januari 2017 twee nieuwe leden: Onno Beljaars en Glenn Eduard. Beljaars volgt Jos Didden op die vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn is afgetreden. Aanleiding van de benoeming van Eduard is de fusie tussen Mozaïek Wonen en Stichting De Woonmaat per 1 januari 2017. Eduard was tot die datum lid van de raad van toezicht van Stichting De Woonmaat.

Janita van Riggelen nieuwe commissaris De Goede Woning
Janita van Riggelen is per 1 januari 2017 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Woningstichting De Goede Woning (Rijssen). Van Riggelen volgt Gerard Seppenwoolde op die zijn tweede zittingstermijn afsluit.

Jose Wiebes-van Kasteren directeur-bestuurder WoonGoed 2-Duizend
Jose Wiebes-van Kasteren is per 1 januari 2017 de nieuwe directeur-bestuurder van WoonGoed 2-Duizend. Wiebes is momenteel interim-directeur van de woningcorporatie in Reuver.

Jeroen Nobel nieuwe commissaris bij Woningbedrijf Velsen
Jeroen Nobel is benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van Woningbedrijf Velsen. Het is de bedoeling dat Nobel medio 2017 het voorzitterschap van Cees Spijkers overneemt.

Peter Pels voorzitter RvC Harmonisch Wonen
De raad van toezicht van Stichting Harmonisch Wonen in Lelystad is teruggegaan van vijf naar drie leden. De nieuwe raad bestaat uit Peter Pels (voorzitter), Arnoud Vlak en Sjoerd Vos.

Anita van der Wal nieuwe commissaris KWH
Op 15 februari 2017 treedt Anita van der Wal toe tot de raad van commissarissen van KWH. Zij volgt Susanna Hietbrink op die haar tweede zittingstermijn afsluit. Van der Wal beschikt over een ruime toezichthoudende ervaring in de corporatiesector en daarbuiten. Zij is expert op het thema kwaliteitszorg en het verbeteren van prestaties van organisaties.

Marije Eleveld nieuwe directeur Bo-Ex
De Edese wethouder Marije Eleveld (39) wordt per 1 februari 2017 de nieuwe directeur van de Utrechtse woningbouwcorporatie Bo-Ex. Eleveld is bijna vijf jaar wethouder voor de PvdA in Ede en had financiën en ruimtelijke ordening in haar portefeuille. Bo-Ex heeft ongeveer 9.000 woningen in beheer.

UNETO-VNI benoemt Doekle Terpstra tot voorzitter
Doekle Terpstra is per 1 februari 2017 benoemd als voorzitter van UNETO-VNI. De organisatie van ondernemers in de installatiebranche en technische detailhandel ziet in Terpstra een goede kandidaat bij het verwezenlijken van maatschappelijke uitdagingen, zoals de transitie naar een duurzame energievoorziening. Momenteel is Terpstra aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact. In het verleden was hij onder meer bestuurslid bij de SER.

Rogier van der Laan nieuwe directeur-bestuurder Woningbedrijf Velsen
Vanaf 1 februari 2017 is Rogier van der Laan de nieuwe directeur-bestuurder van Woningbedrijf Velsen. Hij volgt hier Bob van Zijll op, die de corporatie nu ad interim leidt. Van der Laan is nu nog directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude in Woubrugge. 

Gerrit Bauke Fokkema nieuwe commissaris Thús Wonen
Gerrit Bauke Fokkema begint op 1 januari 2017 als huurderscommissaris in de raad van commissarissen van woningcorporatie Thús Wonen in Dokkum.

Cees Tip nieuwe directeur-bestuurder Intermaris
Cees Tip (45) is per 1 januari 2017 de nieuwe directeur-bestuurder van Intermaris. Tip is de opvolger van Martin Hoiting, die na 19 jaar met pensioen gaat.

Robert de Ridder van Clavis naar l’escaut woonservice
Robert de Ridder is vanaf 1 januari 2017 de nieuwe directeur van l’escaut woonservice in Vlissingen. Hij volgt dan Jan van Beekhuizen op, die vanaf 1 maart 2017 met vroegpensioen gaat. Nu is De Ridder nog bestuurder bij woningcorporatie Clavis in Terneuzen. Clavis start binnenkort met de werving van een nieuwe directeur-bestuurder.

Peter Winterman nieuwe directeur-bestuurder Ons Huis Enschede
Peter Winterman begint op 1 januari 2017 als nieuwe directeur-bestuurder van Ons Huis in Enschede. Tot die tijd is Winterman nog directeur-bestuurder van Woningstichting Hellendoorn, een functie die hij sinds 2011 bekleedt.