Claudia Siewers nieuwe directeur van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

Claudia Siewers nieuwe directeur van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Vanaf 15 april 2020 is Claudia Siewers (1978) directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Siewers was na een carrière in het notariaat, bestuurssecretaris bij Stichting Woonbron in Rotterdam en commissaris bij LEKSTEDEWonen.

Danny Visser directeur-bestuurder Woonstichting SSW
Danny Visser is per 1 maart 2020 de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting SSW in Bilthoven. Hij volgt daarmee interim-bestuurder Theo Stubbé op die deze functie waarnam na het vertrek van Jessie Bekkers-van Rooij. De afgelopen negen jaar werkte Danny Visser bij Woondiensten Aarwoude in Woubrugge, waarvan de laatste drie jaar als directeur-bestuurder.

Dennis Gerlof nieuwe directeur-bestuurder bij QuaWonen
QuaWonen heeft per 1 april 2020 een nieuwe directeur-bestuurder: Dennis Gerlof. Hij volgt interim bestuurder Wilfried Strijbos op, die deze functie tijdelijk waarnam na het vertrek van Rob van den Broeke. De afgelopen jaren werkte Dennis Gerlof bij diverse corporaties, waaronder Woonbron.

Liesbeth van Beek interim-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Liesbeth van Beek is vanaf 20 januari interim-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Zij volgt tijdelijk Liesbeth Brouwer-De Jong op. Liesbeth van Beek was de afgelopen jaren interim-bestuurder bij Woonstichting Gendt en bij WSG in Geertruidenberg. De raad van commissarissen van Woningstichting Barneveld start de werving voor een structurele invulling van de functie en hoopt rond de zomer een nieuwe directeur-bestuurder aan te kunnen stellen.

Mohamed Baba bestuursvoorzitter bij Haag Wonen
Vanaf 1 maart is Mohamed Baba bestuursvoorzitter van Haag Wonen. Hij vormt een tweehoofdig bestuur samen met de huidige financieel bestuurder Ria Koppen-Kreyne. Baba is nu nog directeur bij Woonbron, waar hij verantwoordelijk is voor de regio Delft. Ook is hij voorzitter van de Sociale Verhuurders Haaglanden en in die rol goed op de hoogte van de volkshuisvesting in Den Haag.

Noek Pouw nieuwe directeur-bestuurder bij OFW
Met ingang van 1 april 2020 is Noek Pouw de nieuwe directeur bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Hij neemt het stokje over van Truus Sweringa die dan, na 23 jaar dienstverband, met pensioen gaat.

John van der Vegt nieuwe voorzitter RvC Welbions
John van der Vegt is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Welbions (Borne, Hengelo). Hij volgt Herman Grootelaar op die zijn tweede en laatste zittingstermijn heeft voltooid. 

Alphonse Hanlo voorzitter RvC UWOON
Alphonse Hanlo is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie UWOON in Harderwijk, Ermelo en Elburg. Hanlo is sinds 2016 commissaris bij UWOON en sinds 2019 vicevoorzitter. Hij volgt Cees Oosterwijk op die vanwege het aflopen van de maximale benoemingstermijn is uitgetreden.

Liesbeth Brouwer-de Jong verlaat Woningstichting Barneveld
Per 1 januari 2020 verlaat directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong Woningstichting Barneveld; een functie die ze sinds 1 december 2016 vervulde. De raad van commissarissen bedankt haar voor wat zij heeft betekend voor de organisatie en voor de Barneveldse volkshuisvesting.

Moniek van Balen vertrekt bij UWOON
Moniek van Balen-Uijen verlaat de woningcorporatie UWOON (Harderwijk, Ermelo en Elburg) per 1 april 2020. Zij gaat na veertien jaar als bestuurder van UWOON, verder als zelfstandig adviseur. Iris Uittien, manager Wonen, neemt vanaf 1 april 2020 tijdelijk de functie van de bestuurder waar. De raad van commissarissen bereidt momenteel de wervingsprocedure voor en hoopt in de zomer een nieuwe bestuurder te hebben.

Rob van Beek interim-bestuurder Woningstichting Leusden
Rob van Beek is sinds 1 december 2019 interim-bestuurder van Woningstichting Leusden. Hij volgt tijdelijk Monique Brewster op, die na ruim zes jaar Leusden nu directeur-bestuurder is bij Woonforte in Alphen aan den Rijn. De selectieprocedure loopt en de raad van commissarissen verwacht in de eerste helft van 2020 een nieuwe bestuurder te benoemen.

Leonard Kok nieuwe voorzitter RvC Staedion
Leonard Kok is sinds 24 oktober 2019 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Staedion in Den Haag. Kok is sinds 2014 commissaris bij Staedion en sinds 2016 vicevoorzitter. Hij volgt Joop van Oosten op die vanwege het aflopen van de maximale benoemingstermijn de raad heeft verlaten. 

Ben Pluijmers interim directeur-bestuurder van Elan Wonen
Per 1 november is Ben Pluijmers voor zes maanden interim directeur-bestuurder van Elan Wonen. Pluijmers volgt Chris Schaapman op, die na vier jaar afscheid neemt bij de woningcorporatie uit Haarlem en Heemstede. Pluijmers (64) was eerder plaatsvervangend bestuurder bij woningbouwcorporatie Havensteder in Rotterdam en Woonkracht10 in Zwijndrecht. Elan Wonen benut de interim-periode om een definitieve vervanger te werven.

Gertjan Lankhorst nieuwe voorzitter RvC Ymere
Gertjan Lankhorst treedt op 1 januari 2020 aan als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van de Amsterdamse woningcorporatie Ymere. Lankhorst (61) is een ervaren toezichthouder en bestuurder, maar nieuw in de wereld van woningcorporaties. Hij volgt Guido van Woerkom op die er dan twee termijnen op heeft zitten.

Mieke van den Berg vertrekt bij Eigen Haard
Mieke van den Berg (53) neemt afscheid als lid van de Raad van Bestuur van de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard. Zij heeft ruim 20 jaar voor de corporatie gewerkt. Per 1 januari 2020 draagt Van den Berg haar taken over aan collega-bestuurder Bert Halm. Binnenkort start de procedure voor het vinden van een nieuwe bestuurder voor Eigen Haard.

Hans Hammink voorzitter raad van commissarissen van Beter Wonen
Hans Hammink volgt per 1 november Emmy Elgersma op als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Beter Wonen. Hammink is al zes jaar lid van de RvC, waardoor er een vacature ontstaat in de RvC van Beter Wonen. Elgersma start op 1 november als directeur-bestuurder bij de Stichting Woningbouw Achtkarspelen.

Directeur-bestuurder Chris Schaapman vertrekt bij Elan Wonen
Chris Schaapman neemt op 31 oktober 2019 afscheid als directeur-bestuurder bij Elan Wonen. Schaapman is vier jaar actief geweest bij de woningcorporatie in Haarlem en Heemstede. Vanaf 1 november wordt een interim-bestuurder aangesteld als opvolger van Schaapman. Deze opvolger wordt binnenkort bekendgemaakt.

Mohamed el Achkar bestuurslid Woonstad Rotterdam
Mohamed el Achkar (1973) is per 1 december 2019 het nieuwe lid van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam. Samen met voorzitter Maria Molenaar vormt El Achkar het collegiaal bestuur van Woonstad Rotterdam. El Achkar werkt bij de gemeente Den Haag, waar hij sinds 2016 algemeen directeur is van de dienst Publiekszaken. 

Eric van Kaam nieuwe directeur-bestuurder van Velison Wonen
Eric van Kaam (59) volgt per 1 november Paul Vlug (bestuurder a.i.) op als directeur-bestuurder van woningcorporatie Velison Wonen in IJmuiden. Van Kaam werkte eerder bij Ymere in Amsterdam, waar hij onder andere lid van de directieraad was en verantwoordelijk voor de portefeuille Verhuur en Wonen.  

Eric Kemperman nieuwe voorzitter RvC Woonforte
Woningcorporatie Woonforte uit Alphen aan den Rijn heeft sinds 1 september 2019 een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen: Eric Kemperman. Op dit moment is hij voorzitter van de RvC bij Area Wonen in Uden/Veghel waar op 1 februari 2020 zijn tweede termijn afloopt. Kemperman volgt bij Woonforte Ruud de Frankrijker op die er twee termijnen op heeft zitten. 

Elles Dost nieuwe bestuurder van woningcorporatie Lefier
Elles Dost is per 1 januari 2020 de nieuwe bestuurder van woningcorporatie Lefier in Noordoost-Nederland. Op dit moment werkt zij als directeur-bestuurder bij de Drentse woningcorporatie Actium. Ze was ook jarenlang lid van het Algemeen Bestuur van Aedes. Dost volgt bij Lefier Margriet Drijver op die sinds januari tijdelijk bestuurder was. 

Monique Brewster directeur-bestuurder bij Woonforte
Monique Brewster start per 1 december 2019 als directeur-bestuurder bij Woonforte in Alphen aan den Rijn. Zij volgt interim-bestuurder Frans Kooiker op, die tijdelijk deze functie waarnam nadat Rob Donninger Woonforte verliet. Brewster is nu nog directeur-bestuurder bij Woningstichting Leusden waar zij zes jaar heeft gewerkt.

Pieter Thoben directeur-bestuurder van Rhenam Wonen
Pieter Thoben is per 1 oktober 2019 benoemd tot directeur-bestuurder van de Rhenense woningcorporatie Rhenam Wonen. Hij werkte eerder als portefeuillemanager en manager Strategie en Vastgoedsturing bij Mooiland en Lefier. Thoben volgt Martijn Rink op, die sinds 1 juli 2019 directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen is.

Marjan Nekkers naar Beter Wonen
Per 1 november 2019 begint Marjan Nekkers als de nieuwe directeur-bestuurder van Beter Wonen in Almelo. Zij neemt daarmee het stokje over van Peter van der Hout die per 1 september een andere baan heeft geaccepteerd. De manager Strategie en Beleid, Hanneke de Rijter, neemt in tussenliggende periode waar als directeur-bestuurder. 

Martine Huizinga naar Wonen Noordwest Friesland
Martine Huizinga begint per 1 november 2019 als nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Zij volgt Rein Hagenaars op. Hij bekleedde deze functie ruim 16 jaar en gaat met pensioen. Huizinga werkt nu als manager Wonen en plaatsvervangend directeur-bestuurder bij de Lelystadse corporatie Centrada.

Matthieu van Olffen nieuwe bestuurder Wierden en Borgen
Woningstichting Wierden en Borgen uit Bedum heeft per 1 oktober 2019 Matthieu van Olffen als nieuwe bestuurder. Hij is de opvolger van Peter van Heeswijk die sinds 18 december 2018 tijdelijk bestuurder is van Wierden en Borgen. Van Olffen is momenteel directeur Financiën & Ondersteuning bij de Groningse woningcorporatie Lefier. 

Jan Leo van Deemter directeur-bestuurder bij l'escaut woonservice
Jan Leo van Deemter is per 15 augustus 2019 benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder bij l'escaut woonservice in Vlissingen. Hij was daar sinds september 2018 al interim directeur-bestuurder als vervanger Robert de Ridder die ziek werd. Hiervoor was Van Deemter directeur van een herstellingsoord en consultant bij gerenommeerde adviesbureaus. 

Tonita Garritsen directeur-bestuurder bij Viverion
Per 19 augustus 2019 is Tonita Garritsen directeur-bestuurder bij Viverion in Lochem. Tot die tijd is zij directeur Portfolio en Organisatie bij woningcorporatie Vivare in Arnhem. Garritsen volgt bij Viverion Jan-Willem Allersma op die per 1 juli 2019 met pensioen is gegaan.
 
Liesbeth Groeneveld bestuurder Woonkracht10
Woonkracht10 in Zwijndrecht heeft per 1 september 2019 een nieuwe bestuurder: Liesbeth Groeneveld. Zij zal samen met bestuurder Erwin Zwijnenburg het tweehoofdig collegiaal bestuur vormen van de corporatie. Zij volgt interim-bestuurder Ben Pluijmers op. Tot die tijd is Groeneveld directeur Vastgoed bij Vestia in Rotterdam.
 
Rob van den Broeke directeur-bestuurder bij Rijswijk Wonen
Per 1 september 2019 gaat Rob van den Broeke aan de slag als directeur-bestuurder bij Rijswijk Wonen. Tot die tijd is hij directeur-bestuurder bij QuaWonen in de Krimpenerwaard.

Willem van Leeuwen voorzitter RvC Dudok Wonen
Per 15 juni is Willem van Leeuwen benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen bij Dudok Wonen in Hilversum. Hij volgt Astrid Sanson op die na acht jaren het stokje overdraagt. Van Leeuwen is jurist en een zeer ervaren bestuurder in de volkshuisvesting. Hij was ondermeer voorzitter van de branchevereniging Aedes, vice-voorzitter bij de toezichthouder WSW en RvC-lid bij verschillende corporaties, in het onderwijs en bij zorginstellingen.

Pim Hogenboom directeur Wonen bij Eigen Haard
Pim Hogenboom is sinds 1 juni de nieuwe directeur Wonen woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam. Hij werkt daarvoor als manager Stratgie bij de corporatie. Hij volgt Elke Heidrich die met vroegpensioen gaat na een carrière van 40 jaar in de volkshuisvesting.

Franck Storm directeur-bestuurder van ZVH
Per 15 juni is Franck Storm benoemd als directeur-bestuurder bij ZVH in Zaanstad. Franck werkt al een tijd in de volkshuisvesting en heeft onder andere ervaring in gebieds- en projectontwikkeling en in het brede dossier van wonen. Hij volgt Frank van Dooren op, die eind juni afscheid neemt van ZVH.

Jessie Beckers-van Rooij van SSW naar Laurentius
Directeur-bestuurder Jessie Bekkers-van Rooij vertrekt per 1 juli 2019 bij Woonstichting SSW in Bilthoven. Dit vanwege haar benoeming als directeur-bestuurder bij woningcorporatie Laurentius in Breda. Ze is de opvolger van Marie-Thérèse Dubbeldam. Wilfried Stribos (58) was sinds 1 november 2018 interim-bestuurder bij Laurentius.

Truus Sweringa vertrekt als directeur-bestuurder Oost Flevoland Woondiensten 
Truus Sweringa vertrekt per 1 april 2020 als directeur-bestuurder bij Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Zij gaat met pensioen na bijna 40 jaar werken. Zij werkt sinds 1997 als directeur en later directeur-bestuurder bij OFW en werkte daarvoor ook al in de corporatiewereld. Sweringa kondigt haar vertrek nu al aan, zodat er tijd is voor het vinden van een opvolger. 

Bas Sievers nieuwe directeur-bestuurder Woonpartners
Bas Sievers is vanaf 1 juli aanstaande de nieuwe directeur-bestuurder van Woonpartners. Daarmee volgt hij interim-directeur Marc Eggermont op die tot eind juni die functie bekleedt.

Ludo Wijngaarden nieuwe voorzitter RvC Vestia
De Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Vestia benoemt per 1 mei 2019 Ludo Wijngaarden tot nieuwe voorzitter. Op deze datum treedt de huidige voorzitter Heino Teschmacher af als commissaris.

Karin van Dreven van Haag Wonen naar Woonbron
Karin van Dreven vertrekt na ruim 10 jaar per 1 juni 2019 als bestuursvoorzitter bij de Haagse woningcorporatie Haag Wonen. Ze neemt een nieuwe uitdaging aan als bestuurder bij Woonbron. Woonbron is een woningcorporatie met bezit in Rotterdam, Delft, Dordrecht en Nissewaard.

Sylvie Deenen weg als bestuurder bij Idealis in Wageningen
Per 1 april werkt Sylvie Deenen niet meer als directeur-bestuurder bij Idealis. Zij is benoemd tot sector directeur handel en economie aan ROC Aventus in Apeldoorn. Deenen was vijf jaar bestuurder van Idealis. Totdat er voor haar een opvolger is gevonden is Bart van As interim-bestuurder.

Emile Klep nieuwe directeur-bestuurder Woonplus Schiedam
Emile Klep start 1 juli 2019 als directeur-bestuurder bij Woonplus Schiedam. Hij volgt dan Bob Venhuizen op. Klep was de afgelopen vier jaar directeur Stedelijke inrichting bij het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Daarvoor werkte hij onder meer als regiodirecteur bij Woonstad Rotterdam.

Ferry van der Pal bestuurder Wonen Wateringen
Ferry van der Pal start 1 mei als bestuurder van Wonen Wateringen. Hij volgt interim-bestuurder Marja Duiverman op. Van der Pal is manager geweest bij diverse woningcorporaties. De laatste jaren was hij manager bedrijfsvoering en plaatsvervangend bestuurder bij 38 Wonen in de gemeente Lansingerland. Van der Pal kent het werkgebied van Wonen Watering goed.

Martijn Rink neemt afscheid van Rhenam Wonen
Martijn Rink neemt na 6 jaar afscheid als directeur-bestuurder van Rhenam Wonen. Per 1 juli start Martijn als directeur-bestuurder van Woningstichting Vechtdal Wonen.

Eddy Veenstra nieuwe RvC-voorzitter Woonstichting VechtHorst
Eddy Veenstra is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Woonstichting VechtHorst in Nieuwleusen. Veenstra is sinds 2015 lid van de RvC. Hij volgt Hans Groenhuis als voorzitter op, die aftrad omdat hij niet herkiesbaar was.

Wisselingen in de RvC van Het Gooi en Omstreken
Met ingang van 1 april is Anke van Hal benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Het Gooi en Omstreken. Van Hal is zeer deskundig op het gebied van duurzaamheid en groot voorstander van samenwerking tussen professionals en bewoners bij de verduurzaming van woningbouwprojecten.

Per 1 april heeft de RvC ook een nieuwe voorzitter: Rob Bijl volgt Wim Lieberwerth op die na 8 jaar zijn functie neerlegt.

Geert Jan van Schijndel nieuwe voorzitter RvC Leystromen
Sinds 1 maart is Geert Jan van Schijndel de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Leystromen. Hij volgt Jan Arie Scholten op die conform rooster aftreedt. Van Schijndel heeft ruime ervaring als organisatieadviseur, directeur-bestuurder en toezichthouder van verschillende verenigingen en stichtingen. 

Pierre Sponselee interim directeur-bestuurder Dunavie
Per 1 maart start Pierre Sponselee als interim directeur-bestuurder van Dunavie. Hij volgt hiermee Alfred Busser op die per 1 maart met vroegpensioen gaat. Sponselee is een ervaren bestuurder in de sector van woningcorporaties.

Frans Kooiker interim bestuurder Woonforte
Frans Kooiker is per 1 maart de interim directeur-bestuurder van Woonforte. Hij zal de komende maanden Woonforte leiden totdat er een opvolger voor Rob Donninger is gevonden. Frans Kooiker is ruim 12 jaar als directeur-bestuurder werkzaam geweest bij een aantal woningcorporaties. 

Hanneke Vliet Vlieland nieuwe directeur-bestuurder woningcorporatie 3B Wonen
Hanneke Vliet Vlieland wordt per 1 maart  de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie 3B Wonen. Zij volgt Frans Weterings op, die per diezelfde datum met pensioen gaat. Hanneke Vliet Vlieland was hiervoor werkzaam als directeur-bestuurder bij Welzijn Hoeksche Waard. Van 2008 tot half 2016 was zij directeur bij Welzijn Lansingerland.

Saskia Hakstege nieuwe directeur-bestuurder Woonservice IJsselland
Per 1 maart 2019 is Saskia Hakstege de nieuwe directeur-bestuurder van Woonservice IJsselland. Zij volgt Henri Esselink op die met pensioen gaat.

Afscheid van Pierre Sponselee bij Woonwaard
Na zestien jaar neemt Pierre Sponselee op 28 februari 2019 afscheid als bestuurder van woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar.
Joke van den Berg volgt Pierre Sponselee op als voorzitter en Nicole van Wijk treedt per 1 maart in dienst als nieuw lid van het collegiaal bestuur.

Alfred Busser neemt afscheid van Dunavie
Alfred Busser (65) heeft na 9,5 jaar afscheid genomen als bestuurder van woningcorporatie Dunavie. Hij gaat per 1 maart 2019 met pensioen. Momenteel vinden gesprekken plaats met kandidaten voor een interim invulling.

Peter van Ling nieuwe directeur-bestuurder Wonen Midden-Delfland
Op 1 februari is Peter van Ling benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Wonen Middel-Delfland. Hij volgt hiermee Daphne Pieters op, die terugtreedt vanwege een verhuizing naar het buitenland. Hiervoor werkte Peter als directeur-bestuurder bij diverse woningcorporaties en vervulde hij verschillende (directie)functies.

Margriet Drijver interim-bestuurder bij Lefier
Sinds 7 januari 2019 is Margriet Drijver interim-bestuurder bij Lefier in Noordoost-Nederland. Zij volgt Lex de Boer op. Drijver blijft aan tot de raad van commissarissen een nieuwe bestuurder heeft benoemd.

Wienke Bodewes voorzitter RvC Pré Wonen
Op 1 februari treedt Wienke Bodewes (66) aan als voorzitter van de raad van commissarissen van Pré Wonen. Hij volgt Karina Schilte op, die zich in juni 2018 heeft teruggetrokken uit de RvC omdat haar zoon wethouder in Haarlem werd. Bodewes heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijke en toezichthouder bij de meest uiteenlopende organisaties, waaronder woningcorporatie Ymere en ontwikkelaar Amvest.

Marjolein Sulter voorzitter RvC Thús Wonen
Marjolein Sulter-Zeinstra is op 10 januari benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Thús Wonen in Dokkum. Marjolein Sulter maakt al sinds januari 2015 deel uit van de raad en heeft nu het voorzitterschap overgenomen van Klaas Stol.

Gerrolt Ooijman nieuwe directeur-bestuurder Wonion 
Gerrolt Ooijman is op 1 januari 2019 gestart als de nieuwe directeur-bestuurder van Wonion in Ulft. Hiervoor was Ooijman manager Strategie & Vastgoed bij Wonion. Hij volgt Harrie Kuypers op die 15 jaar directeur-bestuurder is geweest van de corporatie en nu met vroegpensioen is gegaan.  

Marjo Visser nieuwe voorzitter RvC Oost Flevoland Woondiensten
Marjo Visser is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van OFW in Dronten. Visser is sinds 2012 lid van de RvC en was vicevoorzitter. Zij volgt Laura Bouwmeester op. Bouwmeester neemt na acht jaar afscheid als voorzitter vanwege het einde van haar zittingsperiode.

Paul Kouijzer nieuwe directeur-bestuurder TBV Wonen
Paul Kouijzer wordt per 1 maart 2019 de nieuwe directeur-bestuurder bij TBV Wonen in Tilburg. Vanaf 2014 is Paul Kouijzer lid van de directieraad en directeur Bestuurs- en Concernstaf bij de gemeente Utrecht. Hij is al jarenlang als commissaris actief in de corporatiesector. Kouijzer volgt Ton Streppel op, die sinds het overlijden van voormalig directeur-bestuurder Rob Vinke interim-bestuurder is.

Jaap Huibers nieuwe directeur-bestuurder Rentree
Jaap Huibers wordt de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Rentree in Deventer. De vorige directeur bestuurder, Liesbeth van Asten, is tijdelijk opgevolgd door interim-bestuurder Frans Kooiker. Op 1 februari 2019 draagt hij het stokje over aan Huibers. 
Op dit moment is Jaap Huibers manager Wonen en ICT bij Stichting Woningbeheer Betuwe.

Melanie Maatman nieuwe directeur-bestuurder Mijande Wonen
Met ingang van 1 februari 2019 is Melanie Maatman de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Mijande Wonen in Vriezenveen. Maatman volgt interim-bestuurder Ruigrok op die vanaf juni 2018 de werkzaamheden overnam van voormalig bestuurder Zuithof. 
Maatman deed vanaf 2016 ervaring in de corporatiesector op als lid van de Raad van Commissarissen en lid van de auditcommissie van Woningstichting Patrimonium Barendrecht.

Bas Maassen nieuwe directeur-bestuurder Helpt Elkander
Bas Maassen wordt per 1 januari 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Helpt Elkander in Nuenen. Hij volgt Ben Wouters op die in januari 2018 aantrad als interim-bestuurder na het vertrek van directeur-bestuurder Ellen van Beijsterveldt-Niels. Maassen heeft uitgebreide kennis en ervaring in de corporatiesector. Hij vervulde diverse interim-bestuursfuncties en is als adviseur actief geweest. Ook was hij acht jaar directeur-bestuurder van de Brabantse corporatie Zayaz.

Wilma van Ingen nieuwe directeur-bestuurder Domijn
Wilma van Ingen wordt per 1 januari 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Domijn in Enschede. Van Ingen volgt Jan Salverda op, die 12 jaar leiding gaf aan Domijn. Van Ingen werkte voorheen onder meer als algemeen directeur bij KPN en de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Zij was vicevoorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Borne tijdens het fusieproces met Welbions. De huidige directeur-bestuurder Salverda vindt het na drie termijnen van vier jaar tijd voor verandering.