Iedereen in bouwend Nederland roept: 'Stop de verhuurderheffing!

Er gebeurt zoveel dat ik de tijd niet heb om een blog te schrijven. Eigenlijk is dat natuurlijk onzin, want de tijd kan ik gewoon zelf maken, door andere prioriteiten te stellen. Dat doe ik dan ook. Ik neem je eerst mee naar De Meelfabriek in Leiden en daarna naar de opinie van Johan Conijn in Het Financieele Dagblad.

In De Meelfabriek heeft minister Ollongren een vergadering georganiseerd met bouwers, beleggers, (commerciële) verhuurders, gemeenten, provincies en huurders. Kortom, met iedereen die gaat over meer bouwen in Nederland. Opvallend feit is dat uit de cijfers blijkt dat het aantal gebouwde woningen niet stijgt en het aantal afgegeven bouwvergunningen daalt.

Bouwvergunningen? Ja, de bouwvergunning van vandaag is de woning van morgen. Dus een zeer belangrijke indicator van de toekomstige productie. Alle partijen vinden dit zorgelijk, want de vraag groeit juist. Sommigen zeggen dat de minister meer regie moet nemen. Dat de woondeals die nu met diverse regio’s worden gemaakt, te vrijblijvend zijn. Ik ben het daar grotendeels mee eens. De landelijke politieke urgentie moet meer aansluiten op de maatschappelijke roep om meer en betaalbare huizen. De kranten staan al vele maanden bol van de schrijnende voorbeelden.

Wat ook door werkelijk alle partijen wordt gezegd: ‘Stop de verhuurderheffing.’ Sinds de heffing is begonnen, is de productie van corporaties gehalveerd van meer dan 30.000 woningen naar 15.000 woningen per jaar. Iedereen die actief is in onze sector (of je nu een linkse of een rechtse politieke signatuur hebt) ziet, dat door het afdragen van vier maandhuren aan nieuwe belastingen de investeringskracht van woningcorporaties wordt opgeblazen. Als we niet oppassen: weg nieuwe woningen, weg renovaties, weg verduurzaming.

Maar er is meer. Straks komen er weer magere jaren. Tegenvallende economische resultaten. Een recessie. En van oudsher gaat het bouwen in die fase toch door, omdat corporaties investeren. Zodat niet al die bouwbedrijven, architecten, elektriciens etc. werkloos worden, maar juist continuïteit gewaarborgd is in de bouw. Deze economische sector is door het vorige kabinet op een desastreuse wijze behandeld. Nu is het besef in de sector: dat nooit weer. We kunnen ons dat niet veroorloven richting al die mensen die een woning zoeken in Nederland.

Tot slot Het Financieele Dagblad. Voormalig hoogleraar Johan Conijn heeft daarin een voorstel gelanceerd om de afbouw van de verhuurderheffing budgettair dragelijk te maken. Ik weet niet of ik het helemaal snap en of ik het een goed idee vind, maar wel heel goed dat er concrete voorstellen komen om de verhuurderheffing af te bouwen. Met Conijn’s parafrasering van Cato de Oude is heel bouwend Nederland het in ieder geval helemaal eens: ‘Overigens ben ik van mening dat de verhuurderheffing beëindigd moet worden.’

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

Naar mijn recente blogs