Een wettelijk fundament voor een goede woning

Door mijn vakantie heb ik een paar weken geen blog geschreven. Als je dan weer de stoute schoenen aantrekt, is er een hele reeks onderwerpen om uit te kiezen. Je zou er bijna keuzestress van krijgen! Daarom zoom ik in op de meest opvallende: de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Dinsdag 7 mei was een historische dag in de Eerste Kamer: na jaren van gesteggel krijgt de bouwconsument eindelijk betere bescherming! Dankzij deze wet wordt de bouwer aansprakelijk voor de woning die hij oplevert. Ook als er pas tijdens het wonen gebreken tevoorschijn komen, is het zijn verantwoordelijkheid. Iets waarvoor Aedes zich jarenlang sterk maakte. Voor andere consumentenproducten is dit volkomen logisch, maar in de bouw niet.

Tot op heden wordt de aannemer eigenlijk beloond, als de opdrachtgever een gebrek niet opmerkt bij de oplevering. Als het gebrek later toch bovendrijft, begint het zwarte pieten tussen aannemer, onderaannemer, architect en leverancier.  Met als gevolg dat de koper of opdrachtgever via het kastje en de muur zijn gelijk moest halen.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland verzette zich jarenlang met hand en tand tegen de nieuwe wet en wist onder meer het CDA in de Eerste Kamer mee te krijgen. Onbegrijpelijk, omdat eigenlijk iedereen belang heeft bij heldere verantwoordelijkheid in de bouw. Anderhalf jaar geleden nog leek er geen meerderheid te zijn in de Eerste Kamer. Maar nadat de minister een bestuursakkoord sloot met gemeenten over de uitwerking van het toezicht op de bouw, steunden meerdere oppositiepartijen de wet nu wel. Ondanks de tegenstem van het CDA won deze keer gelukkig de ratio.

Maar goede bouw kan niet bestaan zonder goed opdrachtgeverschap. Dát verwacht de nieuwe wet dus ook. En daar ontbreekt het bij ons als corporaties soms nog aan. Die rol van opdrachtgever moeten we verbeteren. Vanuit Aedes werken we daar hard aan, onder meer met de Corporatiedag op 6 juni. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten en publiceren we leidraden over vernieuwend opdrachtgeverschap. Ook werken we intensief samen met professor Marleen Hermans van de Leerstoel opdrachtgeverschap aan de TU Delft.

Het is essentieel dat we hierin groeien, helemaal omdat er meer geïnvesteerd moet worden in nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen. Betere kwaliteit dus. Een goed en wettelijk fundament om onze maatschappelijke opgaven waar te kunnen maken.

Wil je reageren op mijn blog? Mail me dan op m.norder@aedes.nl.

Naar mijn recente blogs