Gezocht: Voorzitter Aedes

Vanwege het vertrek van Marnix Norder zoekt Aedes de branchevereniging van woningcorporaties een inspirerende en verbindende voorzitter. Iemand die staat voor samenwerken aan betaalbare en duurzame huurwoningen in leefbare wijken voor huidige en toekomstige huurders. Het gaat om een functie van 24 tot 32 uur per week waarbij flexibiliteit in beschikbaarheid een voorwaarde is. Los van het aantal contracturen is deze functie in aandacht en tijd een hoofdfunctie.

Wie zoeken we?
We zoeken een professionele voorzitter met visie op hoe een vereniging het beste kan functioneren op alle niveaus (leden, bestuur, werkorganisatie). Onze kandidaat heeft een strategische visie op sociale huisvesting, de positie en de functie van corporaties hierin en de rol die de vereniging hierin vervult. Zij/hij heeft inzicht en ervaring in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen. Heeft een uitgebreid maatschappelijk en politiek netwerk en schakelt ook makkelijk met het bedrijfsleven.

Meer weten? 

Aedes laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Bekijk het volledige profiel en de procedure op hun website.