Gezocht: plaatsvervangend lid kandidaatstellingscommissie

De kandidaatstellingscommissie zoekt een nieuw lid. Vanwege het vertrek van Truus Sweringa uit de commissie is een vacature ontstaan in de categorie ‘middelgrote corporatie’ (aan ‘middelgroot’ is geen harde onder- of bovengrens gekoppeld). We vragen directeur-bestuurders die hierin geïnteresseerd zijn voor 13 maart 2020 te reageren op deze vacature.

 

Wat houdt het in?

Belangrijkste taak van de commissie is het werven en selecteren van kandidaten voor het Aedes-bestuur. Het bestuur maakt samen met leden de strategische agenda voor de belangenbehartiging. Een goede werving en selectie van geschikte bestuurders is daarom belangrijk. Lijkt het u interessant om een bijdrage te leveren aan de samenstelling van het Aedes-bestuur? Meldt u dan aan als kandidaat-lid.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt uzelf aanmelden of uw collega voordragen als kandidaat voor de kandidaatstellingscommissie bij verenigingssecretaris Marc van Rosmalen. Stuur dan een motivatie en een CV op voor 13 maart 2020 naar:

Aedes vereniging van woningcorporaties
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
of per email: m.vanrosmalen@aedes.nl

Verdere procedure

De kandidaten horen uiterlijk 19 maart 2020 of ze worden uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek houden we op 26 maart na 19.00 uur in regio Utrecht. Op basis van de gesprekken dragen we een kandidaat voor, na toetsing op kennis, kunde en hun integriteit. Vervolgens doen we de voordracht aan het verenigingscongres op 14 mei 2020. Daar stemmen bestuurders van Aedes-leden over de voorgedragen kandidaat.