Aedes-voorzitter: ‘Gemeenten, pak de regierol’

‘Het is noodzakelijk dat gemeenten doortastender gaan optreden nu de grote vraagstukken van nieuwbouw en verduurzaming op tafel liggen.’ Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in een artikel in Focus,  een magazine voor gemeenten en waterschappen. 

Het artikel benadrukt het belang van goede samenwerking tussen corporaties en gemeenten. Zeker met het oog op de grote opgaven die er op dit moment liggen en het formuleren van regionale prestatieafspraken. Norder: ‘Gemeenten moeten vaak beslissingen nemen zodat corporaties verder kunnen. Het werkt het best als we al in dat stadium om tafel zitten.’ In het artikel roepen ook de bestuurders van twee woningcorporaties gemeenten op om hun regierol te pakken. 

Focus werd in oktober 2018 naar de abonnees van VNG Magazine, SC, Het Waterschap en TPC gestuurd.