Aedes-onderscheiding 'Kom binnen'

j de leden van Aedes werken mensen die zich met hart en ziel voor het wonen inzetten. Dat gebeurt bij de corporaties zelf, maar ook op bedrijfstakniveau. Een jubileum of een afscheid is een goed moment voor zowel de leden van Aedes als Aedes zelf om deze personen eens in het licht van de schijnwerper te zetten. Een onderscheiding kan daaraan een hele mooie bijdrage leveren. Ton Mans ontving deze op 1 maart 2018 bij zijn vertrek als directeur-bestuurder van ZOwonen, vanwege zijn innovatieve ideeën en zijn volharding.

Ed Penninks (2015), Nico Nieman (2015), Jim Schuyt (2013), Roel Steenbeek (2013), Klaas Stol (2012) en Margriet Drijver (2011) ontvingen eerder de Aedes-onderscheiding. Deze is voor mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de volkshuisvesting en aan het functioneren van de bedrijfstak woningcorporaties. De beslissing om de onderscheiding toe te kennen, neemt het bestuur van Aedes. Het bestuur laat zich hierbij leiden door het advies met zorgvuldig geformuleerde criteria van de Commissie Onderscheidingen.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Peter Bevers, directeur-bestuurder van Beveland Wonen in Goes
  • Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen in Sliedrecht
  • Anneli Bouckaert, Hoofd gebied van Woonconcept in Meppel
  • Barbara Mossinkoff, Verenigingssecretaris Aedes (secretaris)

Voordragen
Het zijn de leden van Aedes die iemand voor de onderscheiding kunnen voordragen. De persoon in kwestie moet aantoonbaar buitengewoon verdienstelijk zijn (geweest) voor de volkshuisvesting. Bijvoorbeeld omdat hij of zij een trekkersrol vervult bij het ontwikkelen van nieuwe concepten in samenwerkingsverbanden. Of omdat de persoon een initiatiefrijke rol bij Aedes of haar rechtsvoorgangers heeft gespeeld. De criteria zijn samen met de wijze van aanvraag en de werkwijze van de commissie opgenomen in een reglement.

'Kom binnen'
Kunstenaar Siemen Bolhuis uit Almere heeft de nieuwe Aedes-onderscheiding ontworpen. Het kunstwerk bestaat uit vier in elkaar passende huizen gecentreerd op een bronzen plaat.

De naam ervan luidt ‘Kom binnen’ en is geïnspireerd op de mythe van Hestia, de zuster van Zeus, de godin van de vrijplaats, de haard, de geborgenheid, het thuis. De huizen symboliseren de niveaus in de volkshuisvesting:

  • de staat Nederland, met zijn grondwet die bescherming biedt,
  • Aedes, de branchevereniging die voor corporaties condities schept,
  • de corporatie, die in de regio huisvesting biedt,
  • de woning voor diegene, die dat nodig heeft.

Aanvragen
Aanvragen kan via het aanvraagformulier.