Vooruitblik 2021: samen werken aan de Aedes-agenda 2020-2023

De Vooruitblik 2021 geeft een overzicht van de belangrijkste projecten van Aedes in 2021 en hoe die met elkaar samenhangen. Lees het als een uitnodiging om in de vereniging mee te doen en mee te denken. We dragen met de projecten bij aan de realisatie van de Aedes-agenda 2020-2023.

In de Vooruitblik 2021 zijn de ambities uit de Aedes-agenda gegroepeerd in vijf prioriteiten, makkelijk herkenbaar aan elk een eigen gekleurde tab. In de doorklikbare pdf zijn de werkzaamheden van Aedes in 2021 per prioriteit uitgewerkt in projecten. Daarbinnen werken we met maatschappelijke partners, stakeholders en vele corporatiecollega’s aan de realisatie van onze gezamenlijke doelen. Bij alle projecten staat een contactpersoon en een link naar meer informatie op Aedes.nl. 

Dit is de voorkant van de Vooruitblik 2021, met daarop een foto van een vrouw die langs een nieuwbouwproject fietst en de inhoudsopgave van de Vooruitblik 2021.