Vereniging

Sectorbreed programma voor herstel van maatschappelijk vertrouwen

Sinds 2013 werkt Aedes samen met bestuurders en communicatieprofessionals van corporaties aan een programma om het maatschappelijke vertrouwen in de branche te herstellen. Daarvoor hebben we een gedegen strategie ontwikkelt die werkt vanuit een gezamenlijk verhaal en systematische dialoog met onze omgeving.

Op die manier geven we dat werk een gezicht en maken we zichtbaar wat corporaties betekenen voor huurders en het realiseren van een prettige en gezonde plek om te leven.

Woningcorporaties Nederland – dicht bij huis is een gezamenlijk programma van woningcorporaties en Aedes. Het programma wordt ontwikkeld in een kernteam van communicatieprofessionals van woningcorporaties en van Aedes.

Strategie
De onderliggende strategie loopt langs drie lijnen:
1. Profilering en positionering van de branche: door het uitdragen van een gezamenlijk verhaal (gericht op overeenkomsten en niet op verschillen) over het nut en noodzaak van de branche en over belangrijke issues die in de branche spelen.
2. Professionalisering van de branche: door het trainen van kennis en vaardigheden op onderwerpen die zichtbaar bijdrage aan het verbeteren van de beeldvorming, zoals het omgaan met crisis, het versterken van de communicatieve vaardigheden van medewerkers, het inzetten van digitale communicatiemogelijkheden en het bevorderen van een dialoog met belangenhouders.
3. Platform bieden voor communicatieadviseurs uit de branche, waarmee ervaringen gedeeld kunnen worden en het leren van elkaar versterkt, door bijeenkomsten, uitwisselingen, digitale platforms.

Woningcorporaties Nederland – dicht bij huis
Woningcorporaties die lid zijn van Aedes en deel willen nemen aan Woningcorporaties Nederland, kunnen zich melden bij programmamanager Pluup Bataille, p.bataille@aedes.nl.