Persbericht

Woningcorporaties: laat ons huurders in Groningen sneller helpen

Ook huurders van woningcorporaties wachten in Groningen al veel te lang op herstel van schade aan hun woning. Corporaties willen graag snel schades afhandelen en herstellen en voorkomen dat huurders andere instanties over de vloer krijgen. De veertien in het gebied actieve woningcorporaties (C14) en hun branchevereniging Aedes doen een beroep op de Tweede Kamer om dat in het nieuwe schadeprotocol mogelijk te maken. 

Hoewel er op het moment geen schadeprotocol is, zijn sommige corporaties in het belang van de veiligheid van huurders doorgegaan met schadeafhandeling. Huurders bij kleinere woningcorporaties zijn echter overgeleverd aan de wachtlijst van het Centrum Veilig Wonen (CVW). 
 
In het eerdere schadeprotocol was een afspraak opgenomen over de rol van corporaties in de schadeafhandeling tussen de C14, NAM en CVW. Die werkwijze werkte naar tevredenheid van alle partijen: schade werd snel afgehandeld, huurders kregen alleen hun woningcorporatie over de vloer  en het CVW werd ontlast. 
 
Aedes en de Groningse woningcorporaties dringen er daarom nu op aan om zo snel mogelijk te komen tot een nieuw protocol met weer een goede afspraak over snelle en efficiënte schadeafhandeling bij huurwoningen.