Persbericht

Weer minder huisuitzettingen bij woningcorporaties

Woningcorporaties waren vorig jaar in 5.500 gevallen genoodzaakt een huurder uit huis te zetten. Dat is 6 procent minder dan in 2014. In de meeste gevallen is huurachterstand de reden en gaat het om alleenstaanden. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes.

Dit is het tweede jaar dat het aantal huisuitzettingen daalt. In 2014 was er een daling van 15 procent. Uitzetting van huurders gebeurt alleen in uiterste gevallen, als geen oplossing gevonden kan worden. Huurachterstand is de belangrijkste reden voor uitzetting (84 procent). Andere redenen zijn wietteelt, onderverhuur/woonfraude en overlast. De grootste groep bestaat uit alleenstaande mannen.

Uitspraken rechter
Voor een huisuitzetting is altijd een uitspraak van de rechter nodig. In 2015 spraken rechters 22.000 vonnissen uit om huurders uit te kunnen zetten, iets minder dan in 2014. Vervolgens leidt dat overigens maar in een kwart van de gevallen (5.550) daadwerkelijk tot huisuitzetting. Woningcorporaties blijven zich ook na een vonnis inzetten om in overleg met huurders uitzetting te voorkomen. Hun kerntaak is immers het huisvesten van mensen met lagere inkomens.

Preventie
Woningcorporaties doen er van alles aan om huisuitzetting te voorkomen. Het aanbieden van hulp werkt beter dan het sturen van een aanmaning. Corporaties sloten met 50.000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen. En ze doen veel aan preventie: huisbezoeken, huurders bellen, verwijzen naar hulpverleningsinstanties en organiseren van achter-de-voordeur-projecten. Ook sluiten corporaties convenanten af met gemeenten, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening.

Rol overheid en gemeenten
Een huisuitzetting is vrijwel altijd het gevolg van schulden bij verschillende partijen, waaronder de overheid. Zowel de Belastingdienst als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn zogeheten ‘preferente schuldeisers’ zijn. Omdat schulden daar voorgaan, houdt een huurder soms geen geld meer over om de huur te betalen. Ook wachttijden voor uitkeringen en toeslagen leiden tot schulden. Aedes ziet daarom ook een belangrijke rol voor overheid en gemeenten bij het voorkomen van schulden en huisuitzettingen.