Persbericht

Marnix Norder nieuwe voorzitter Aedes

Marnix Norder is per 1 januari 2017 de nieuwe voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties. Norder werd tijdens het Aedes-congres in Nieuwegein benoemd voor een periode van vier jaar. Hij is de opvolger van Marc Calon, die voorzitter wordt van LTO Nederland.

Profiel
Marnix Norder (1965) heeft meer dan 15 jaar ervaring in het openbaar bestuur. In de periode van 1996 tot 2014 was Norder actief in de politiek. Eerst als Statenlid en gedeputeerde in de Provincie Zuid-Holland en vanaf 2004 als wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie van de gemeente Den Haag. Tevens was hij locoburgemeester van Den Haag.

Tot het voorjaar van 2016 was hij in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG tevens voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Daarnaast was hij tot december 2015 ambassadeur en voorzitter van het Expertteam Eigenbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat gemeenten ondersteunt bij beleid en projecten.

Norder blijft daarnaast actief als mede-eigenaar van Steenvlinder. Dit is een sociale onderneming, opgericht in 2014, die zelfbouw en transformatie van gebouwen mogelijk maakt. Deze projecten richten zich op particulieren (kopers) en hebben geen relatie met de sociale huursector.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Aedes en Marnix Norder betreft een functiecontract van 28 uur per week. De honorering is conform WNT-richtlijnen. In de overeenkomst is tevens vastgelegd dat aan de Governancecode van woningcorporaties wordt voldaan.